Rekrutacja z użyciem czat-botów?

Znaleźć dobrego, spełniającego stawiane przez firmę wymagania pracownika nie jest łatwo. Proces rekrutacyjny często jest długi, żmudny i nie zawsze zakończony pozytywnie. Po przejrzeniu masy pozostawionych CV, rekruter często musi kontaktować się, aby dopytać czy potencjalny kandydat spełnia dodatkowe wymagania, które są od niego oczekiwane na danym stanowisku.

Znaleźć dobrego, spełniającego stawiane przez firmę wymagania pracownika nie jest łatwo. Proces rekrutacyjny często jest długi, żmudny i nie zawsze zakończony pozytywnie. Po przejrzeniu masy pozostawionych CV, rekruter często musi kontaktować się, aby dopytać czy potencjalny kandydat spełnia dodatkowe wymagania, które są od niego oczekiwane na danym stanowisku. W ten sposób tracimy zarówno czas rekrutera, jak i kandydata. A gdyby tak cały ten proces bardziej zautomatyzować i uprościć ułatwiając tym samym życie obu stronom?

Bot-rekruter

Z pomocą przychodzi nam tutaj postać bota, czyli systemu, który może prowadzić wstępne rozmowy online z potencjalnymi kandydatami. Na naszej stronie w zakładce powiązanej z pracą umieszczamy czat, a na nim bota z zaprogramowaną serią pytań, które chcielibyśmy zadać osobom rekrutowanym. W przypadku dużego zapotrzebowania na pracowników można umieścić bota na stronie na stałe – daje to możliwość aplikowania przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Oczywiście może być on również aktywny tylko okresowo, w momencie kiedy w firmie prowadzona jest rekrutacja. Jednak należy wziąć pod uwagę korzyści płynące z pierwszego rozwiązania. Po pierwsze, kiedy tylko nasz kandydat ma czas przechodzi na spokojnie pierwszy etap rekrutacji, w formie rozmowy z botem – nie musi tego zrobić w konkretnym terminie więc zmniejsza to jego stres, zwłaszcza gdyby wysyłał zgłoszenia na ostatnią firmę. Ciągłe przyjmowanie aplikacji pozwala również budować firmie bazę ciekawych aplikacji, które w przypadku większej rotacji pracowników usprawnią proces ich uzupełniania.

Formularz, a bot

Kiedyś tego typu rolę pełnił tradycyjny formularz aplikacyjny na stronie. Oczywiście jest to dobre rozwiązanie, jednak nie do końca pozwala sprawdzić możliwości oraz szybkość reagowania kandydata. Taki formularz można mieć otwarty cały dzień, odpowiadając kolejno na pytania i przygotowując odpowiedzi. Czat ogranicza czas na odpowiedź – kandydat musi więc odpowiadać na bieżąco, często bez dłuższego czasu na zastanowienie. Pozwala to sprawdzić jego bardziej naturalne reakcje na pytania, które chcemy mu zadać oraz jego zaangażowanie. Trafią się nam bowiem kandydaci, którzy na pytania bota będą odpowiadać półsłówkami, ale także tacy, którzy postarają się o przygotowanie pełnej, złożonej odpowiedzi. Już to pozwala dokonać początkowej selekcji spływających zgłoszeń. Dodatkowo często formularz pozwala na ominięcie pewnych pytań lub np. dodanie odpowiedzi typu tak/nie. Nasz bot jest jednak równie dociekliwy jak człowiek. W momencie kiedy dostrzega małą ilość tekstu prosi o dopisanie, kiedy ktoś próbuje “przeskoczyć” pytanie prosi ponownie o poprawną odpowiedź. Dzięki temu aplikacje, które spływają są znacznie pełniejsze,a tym samym bardziej wartościowe.

Nowoczesne rozwiązanie

Czat-bot wykorzystany do rekrutacji daje nam wiele możliwości dostosowania go do potrzeb firmy. Jeżeli np. szukamy kilku różnych osób na kilka różnych stanowisk możemy stworzyć różne ścieżki odpowiedzi, które będą odpowiednio kandydatów przekierowywać do funkcji najbardziej dla nich odpowiedniej. Odpowiednio przygotowany scenariusz pozwala wyłapywać osoby posiadające cechy niezbędne do działania na danym stanowisku. Jest to bardzo przydatne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ktoś posiada doświadczenie umożliwiające mu pracę na dwóch stanowiskach w firmie.

Warto zauważyć, że rekrutacja przez bota to bardzo nowoczesne rozwiązanie. Stanowi bardzo atrakcyjną formę dla młodszej części społeczeństwa, która aktualnie wchodzi na rynek pracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy stawiamy na młody zespół. Widzimy, że również starsze doświadczeniem zawodowym osoby chętnie korzystają z takiej formy. Przede wszystkim dlatego, że taką rozmowę można odbyć w zaciszu swojego domu, w dowolnym czasie. Znacznie eliminuje to stres kandydata, a tym samym sprawia, że jego odpowiedzi będą jeszcze lepsze. Nasi kandydaci często dają nam feedback[1], że taka forma rekrutacji bardzo im się podoba – oznacza to więc, że idziemy w dobrym kierunku!

REKLAMA

Korzyści dla rekrutera

Wiele zyskuje również rekruter. Trafiają do niego bowiem rozmowy ściśle związane z tym o co wcześniej pytał po złożeniu aplikacji. Można więc od razu oddzielić ciekawych kandydatów, od tych, którymi w żadnym wypadku nie będziemy zainteresowani. Dzięki temu na konkretną rozmowę zapraszamy już wyselekcjonowaną grupę najlepszych osób, z której możemy wybrać naszego idealnego pracownika. Dodatkowo, bazując na dostępnej bazie odpowiedzi rekruter może statystycznie sprawdzać oczekiwania potencjalnych kandydatów oraz profil osób, które są zainteresowane pracą w danej firmie. Te czynniki mogą mieć znaczący wpływ na kolejne rekrutacje, ponieważ pozwolą dokładniej określić profil poszukiwanych osób, tak aby zawęzić go jak najbardziej i wyłapywać jedynie najlepszych z najlepszych.

Nasze spostrzeżenia z wykorzystania czat-bota w praktyce

Jako rekruter, często zauważam, że osoby których wypowiedzi są bardzo rozbudowane, ale jednocześnie w temacie, lepiej radzą sobie również w kolejnych etapach rekrutacji. Liczy się tu przede wszystkim ich kreatywność, a wiadomo, że pracownik kreatywny to dobry pracownik, który nie będzie chciał stać w miejscu, a rozwijać się wraz z firmą. Dodatkowo na nasz odbiór kandydata nie wpływają żadne czynniki zewnętrzne, jak na przykład wygląd czy styl bycia. Podczas rozmowy twarzą w twarz często oceniamy kandydata nie do końca obiektywnie, często kierując się całkiem nieświadomie różnymi cechami, które lubimy lub które odrzucają nas od danej osoby. Możemy często przez to stracić naprawdę dobry materiał na pracownika. Jakby nie patrzeć, nie należy oceniać książki po okładce. Nasz bot jest całkowicie obiektywny – każdemu zadaje takie same pytania i każdemu w ten sam sposób. Każdy potencjalny kandydat startuje więc z równego poziomu i tylko od niego zależy czy w kolejnych etapach zaprezentuje się równie dobrze.

Podzielę się też z Wami liczbami: przed wprowadzeniem czat-bota, poziom konwersji z ruchu na stronie www.bespokechat.com/praca na złożony formularz aplikacyjny utrzymywał się na poziomie 27%. Wprowadzenie chat-bota wprawdzie nie zwiększyło liczby pozyskiwanych aplikacji, jednak znacząco wpłynęło na poziom interakcji (rozpoczętych rozmów) z chat-botem. Średnio 57% osób odwiedzających naszą stronę rekrutacyjną w styczniu rozpoczyna rozmowę z chat-botem i mimo, że finalnie aplikację składa (dociera do końca rozmowy) około 35%, to zauważamy sporą poprawę jakości finalnie otrzymywanych aplikacji, co znacząco zmniejszyło ilość pracy skupionej na odsiewaniu słabszych aplikacji przed zaproszeniem ich na finalną rozmowę.

To oczywiście tylko jeden przykład wykorzystania takiego rozwiązania i nie można traktować go jako wyznacznik dla całego rynku, jednak efekty stosowania takiego rozwiązania długofalowo są obiecujące.

Podsumowanie – czy warto?

Jak widać czat-bot to niezwykle przydatne podczas rekrutacji narzędzie, które pozwala na sprawniejsze i szybsze przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Zdecydowanie warto inwestować w nowe technologie i wychodzić naprzeciw swoim potencjalnym pracownikom. Taka forma rozmowy rekrutacyjnej na pewno zaciekawi wiele osób i pozytywnie wpłynie na wizerunek firmy pokazując ją jako firmę nowoczesną. Zalet płynących z korzystania z czat-bota jest bardzo wiele – najlepiej sprawdzić je wszystkie samemu, wprowadzając taką możliwość aplikowania w swojej firmie i przekonać się o ewentualnych korzyściach płynących z takiego procesu.

 

Ilona Cygan
Rekruter oraz Team Leader w zespole .BespokeChat

.BespokeChat (www.bespokechat.com) to zespół ekspertów w obsłudze czata internetowego. Skupiamy się na dostarczaniu najwyższej jakości obsługi klienta oraz realizowaniu efektów sprzedażowych dla Klientów, którzy zdecydowali się nam powierzyć obsługę czata w swoich serwisach internetowych.

Słownik
1. feedback. przekazanie doradcy praktycznych wskazówek i propozycji do rozmowy przez trenera. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *