Connect with us

Teleperformance z europejskim certyfikatem BCR

OBSŁUGA KLIENTA

Teleperformance z europejskim certyfikatem BCR

Teleperformance dołączyło do klubu najlepszych i największych firm, które stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo danych osobowych. Tym samym stała się pierwszą organizacją w branży, która uzyskała ten ważny status zgodności z ochroną danych w Unii Europejskiej, w ramach regulacji o ochronie danych osobowych GDPR (General Data Protection Regulation).

Zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych, Teleperformance otrzymała od Francuskiego Urzędu ds. Ochrony Danych (CNIL). Uzyskanie takiego statusu jest długotrwałym i rygorystycznym procesem, który zapewnia organizacji kompleksowe i skuteczne ramy dla bezpiecznego oraz zgodnego z prawem transferu prywatnych danych dla usług takich jak sprzedaż i serwis klienta, wsparcie techniczne, jak również przetwarzanie w obszarze tzw. back office. BCR są zatwierdzone przez regulatora, co wymaga między innymi spełnienia wysokich standardów prywatności w zakresie przesyłania danych.

Mariusz Odkała, Prezez Teleperformance Polska skomentował – Jako globalny lider w omnikanałowym zarządzaniu kontaktami z klientami zawsze na pierwszym miejscu stawiamy sobie bezpieczeństwo danych naszych klientów. Dzięki wdrożeniu naszego programu GDPR, w tym BCR, klienci Teleperformance otrzymają gwarancję, że dane osobowe wszystkich klientów są chronione podczas transferu międzynarodowego. Nasze procesy są zgodne z międzynarodowymi wymogami w zakresie transferu danych, a tym samym zapewniają zaufanie zarówno regulatorów, jak i wszystkich współpracujących z nami firm. Program jest zgodny z europejskimi i międzynarodowymi wymogami w zakresie ochrony danych, w tym z bezpieczeństwem oraz prawami osób fizycznych. Klienci korzystający z usługi Teleperformance będą chronieni przed szkodami wizerunkowymi i finansowymi w wyniku niewłaściwego wykorzystania danych oraz naruszeń prawa prywatności.

Dlaczego wiążące reguły korporacyjne są istotne dla prowadzenia biznesu z obszaru customer service?

Dzięki BCR Teleperformance oferuje klientom całkowitą globalną elastyczność operacyjną. Zapewnia bezpieczniejszą i lepszą obsługę konsumentów Unii Europejskiej w dowolnym miejscu i w każdej interakcji. Umożliwi to klientom wybór lokalizacji usług w dowolnym miejscu na świecie, w zależności od ich potrzeb operacyjnych, bez obawy o dodatkowe formalności związane z ochroną danych w UE.

Ponadto BCR:

  • Umożliwia Teleperformance i ich klientom zgodność z unijnym GDPR i innymi globalnymi przepisami.
  • Gwarantuje, że dane osobowe klientów są odpowiednio chronione we wszystkich spółkach zależnych przy transferze międzynarodowym.
  • Zapewnia zgodność z europejskimi i międzynarodowymi wymogami ochrony danych.
  • Redukuje ryzyko szkód wizerunkowych i finansowych spowodowanych niewłaściwym wykorzystaniem danych i naruszeniami prawa prywatności.

Firma Teleperformance jest pierwszą w branży, która uzyskała tę zgodę. Dzięki temu dołączyła do znakomitej listy firm, które również posiadają zatwierdzone BCR.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE