Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

live chat

rodzaj usługi internetowej stosowanej w sprzedaży i zdalnej obsłudze internautów. Termin używany potocznie na określenie oprogramowania wykorzystywanego w celu wzbogacenia i uzupełnienia kontaktu telefonicznego w call center, a także występującego jako jedno z mediów wykorzystywanych w contact center. Sama fraza live chat nie znalazła jeszcze dobrego odpowiednika w języku polskim i będąc zapożyczeniem z języka angielskiego, powoli zagnieździła się w slangu informatycznym. Usługa live chat polega na umożliwieniu użytkownikowi prowadzenia czatu z agentem przez stronę internetową. Możliwość czatowania daje użytkownikowi aplikacja komunikatora (obecnie najczęściej stosowane są te wykonane w technologii flash lub AJAX), która nie wymaga procesu instalacji oprogramowania na komputerze użytkownika, oraz do której dostęp uzyskuje się przez kliknięcie przycisku kontaktowego. Agent w rozmowie wykorzystuje aplikację wyposażoną w zestawy narzędzi dających mu wiedzę o rozmówcy, ułatwiających komunikację oraz zaoferowanie możliwie najlepszej pomocy.
Śledź nas

Daj nam CYNK :)

Teleperformance z europejskim certyfikatem BCR

Teleperformance dołączyło do klubu najlepszych i największych firm, które stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo danych osobowych. Tym samym stała się pierwszą organizacją w branży, która uzyskała ten ważny status zgodności z ochroną danych w Unii Europejskiej, w ramach regulacji o ochronie danych osobowych GDPR.

Teleperformance dołączyło do klubu najlepszych i największych firm, które stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo danych osobowych. Tym samym stała się pierwszą organizacją w branży, która uzyskała ten ważny status zgodności z ochroną danych w Unii Europejskiej, w ramach regulacji o ochronie danych osobowych GDPR (General Data Protection Regulation).

Zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych, Teleperformance otrzymała od Francuskiego Urzędu ds. Ochrony Danych (CNIL). Uzyskanie takiego statusu jest długotrwałym i rygorystycznym procesem, który zapewnia organizacji kompleksowe i skuteczne ramy dla bezpiecznego oraz zgodnego z prawem transferu prywatnych danych dla usług takich jak sprzedaż i serwis klienta, wsparcie techniczne, jak również przetwarzanie w obszarze tzw. back office[1]. BCR są zatwierdzone przez regulatora, co wymaga między innymi spełnienia wysokich standardów prywatności w zakresie przesyłania danych.

Mariusz Odkała, Prezez Teleperformance Polska skomentował – Jako globalny lider w omnikanałowym zarządzaniu kontaktami z klientami zawsze na pierwszym miejscu stawiamy sobie bezpieczeństwo danych naszych klientów. Dzięki wdrożeniu naszego programu GDPR, w tym BCR, klienci Teleperformance otrzymają gwarancję, że dane osobowe wszystkich klientów są chronione podczas transferu międzynarodowego. Nasze procesy są zgodne z międzynarodowymi wymogami w zakresie transferu danych, a tym samym zapewniają zaufanie zarówno regulatorów, jak i wszystkich współpracujących z nami firm. Program jest zgodny z europejskimi i międzynarodowymi wymogami w zakresie ochrony danych, w tym z bezpieczeństwem oraz prawami osób fizycznych. Klienci korzystający z usługi Teleperformance będą chronieni przed szkodami wizerunkowymi i finansowymi w wyniku niewłaściwego wykorzystania danych oraz naruszeń prawa prywatności.

Dlaczego wiążące reguły korporacyjne są istotne dla prowadzenia biznesu z obszaru customer service?

Dzięki BCR Teleperformance oferuje klientom całkowitą globalną elastyczność operacyjną. Zapewnia bezpieczniejszą i lepszą obsługę konsumentów Unii Europejskiej w dowolnym miejscu i w każdej interakcji. Umożliwi to klientom wybór lokalizacji usług w dowolnym miejscu na świecie, w zależności od ich potrzeb operacyjnych, bez obawy o dodatkowe formalności związane z ochroną danych w UE.

Ponadto BCR:

  • Umożliwia Teleperformance i ich klientom zgodność z unijnym GDPR i innymi globalnymi przepisami.
  • Gwarantuje, że dane osobowe klientów są odpowiednio chronione we wszystkich spółkach zależnych przy transferze międzynarodowym.
  • Zapewnia zgodność z europejskimi i międzynarodowymi wymogami ochrony danych.
  • Redukuje ryzyko szkód wizerunkowych i finansowych spowodowanych niewłaściwym wykorzystaniem danych i naruszeniami prawa prywatności.

Firma Teleperformance jest pierwszą w branży, która uzyskała tę zgodę. Dzięki temu dołączyła do znakomitej listy firm, które również posiadają zatwierdzone BCR.

Słownik
1. back office. Dział firmy / organizacji odpowiedzialny za realizację procesów posprzedażowych. Dba o prawidłowy przebieg procesu obsługowego. Do zadań pracowników…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy