Connect with us

U progu analitycznej ekonomii

BIG DATA

U progu analitycznej ekonomii

Analityka jest dziś obecna w każdej dziedzinie gospodarki, napędza innowacje i umożliwia transformację procesów biznesowych i usług publicznych.

Nie ulega wątpliwości, że cyfryzacja jest głównym czynnikiem bieżących zmian społecznych i gospodarczych na świecie. Na początku opierała się na rozbudowie infrastruktury teleinformatycznej. Kolejne etapy polegały na usieciowieniu oraz wykorzystaniu Internetu na potrzeby rozwoju aplikacji zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i konsumentów. Obecnie obserwujemy dynamiczny rozwój gospodarki opartej o dane. Dzięki postępowi w zakresie dostępnych technologii, algorytmów i narzędzi analityka stała się łatwiej dostępna nie tylko dla dużych, ale również średnich i małych firm.

– Wraz z eksplozją danych i powszechnym dostępem do zaawansowanych narzędzi na naszych oczach powstaje nowa analityczna gospodarka, w ramach której ludzie i maszyny muszą współpracować ze sobą, aby przyspieszyć innowacje i utrzymać konkurencyjność. W celu sprostania współczesnym wyzwaniom przedsiębiorstwa potrzebują kompleksowych platform analitycznych, które umożliwiają realizację pełnego cyklu analitycznego w celu przetworzenia danych w decyzje. Ważnym trendem jest również tzw. demokratyzacja analityki przejawiająca się w szerszym i łatwiejszym dostępie do narzędzi analitycznych wewnątrz organizacji dla różnych grup użytkowników. Nowa platforma SAS Viya jest odpowiedzią na te wyzwania i potrzeby wszystkich osób wykorzystujących dane w swojej pracy – mówi Kamil Konikiewicz, Analytics Practice Lead for Middle East & Eastern Europe w SAS.

Polskie firmy chcą inwestować w nowe technologie

Biznes zwiększa inwestycje w technologie do analizy dużych zbiorów danych (big data). Jak wynika z badania SAS, 83% firm ze Stanów Zjednoczonych, jednego z najlepiej rozwiniętych technologicznie rynków na świecie, przeznaczyło w ostatnim czasie środki na projekty big data, a pozostałe planują taką inwestycję w perspektywie najbliższych lat. IDC szacuje, że rynek big data osiągnie w 2020 r. wartość 203 mld dolarów. Kolejnym obszarem wzrostu inwestycji są technologie machine learning i Artificial Intelligence (AI). Wykorzystanie rozwiązań opartych o AI już dziś przynosi imponujące efekty w dziedzinach, takich jak motoryzacja, marketing i sprzedaż czy medycyna. Sztuczna inteligencja posiada potencjał, dzięki któremu wiele branż będzie mogło się rozwinąć. Polskie firmy coraz częściej również deklarują zamiar inwestowania w rozwiązania z zakresu big data, AI i machine learning.

– W ostatnich latach na polskim rynku obserwujemy gwałtowny wzrost zainteresowania zaawansowanymi technologiami analitycznymi. Sięgają po nie już nie tylko giganci operujący na rynku masowym, ale też mniejsi gracze – np. firmy dystrybucyjne czy produkcyjne. Machine learning nie jest już technologią zarezerwowaną wyłącznie dla zagadnień związanych z procesami dotyczącymi klienta detalicznego (targetowanie kampanii, rekomendacja produktów czy ocena ryzyka kredytowego). Znajduje też coraz szersze zastosowanie w obszarach, takich jak optymalizacja łańcucha dostaw w handlu i logistyce, przewidywanie awarii w produkcji czy poszukiwanie nisz produktowych w celu tworzenia nowych rozwiązań lub ofert – mówi Kamil Konikiewicz.

SAS Analytics Day

SAS bierze aktywny udział w dyskusji na temat rozwoju polskiego rynku i popularyzacji innowacyjnych rozwiązań analitycznych. Firma organizuje również szereg spotkań i warsztatów dla firm. Najbliższym z nich będzie SAS Analytics Day zaplanowany na 6 marca w Warszawie. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane przykłady projektów zrealizowanych w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym, publicznym, w handlu i dystrybucji oraz branży paliwowej. Lista zagadnień obejmuje między innymi tematy, takie jak analityka kanałów cyfrowych, zdarzeń i ścieżek klienckich, zastosowanie modelowania i optymalizacji w branży retail, zaawansowana analityka w sektorze publicznym, text mining na danych call center, a także deep learning, AI i machine learning. W przerwach pomiędzy prezentacjami w Strefie Demo uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić w praktyce możliwości najnowszych technologii analitycznych opartych m.in. o nową generację silnika analitycznego SAS Viya.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE