Connect with us

Nelro Data SA w procesie restrukturyzacji

AKTUALNOŚCI

Nelro Data SA w procesie restrukturyzacji

Spółka pragnie poinformować otoczenie biznesowe o obecnej sytuacji, w której to na jej wniosek otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, mające na celu ochronę interesów firmy oraz wierzycieli i kontrahentów. Powodem złożenia wniosku była decyzja zabezpieczająca Urzędu Skarbowego, który w opinii spółki bezpodstawnie zajął część jej należności.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy z dnia 30 stycznia 2018, firma Nelro Data SA została objęta postępowaniem sanacyjnym, które pozwoli na prowadzenie dalszej działalności dystrybucyjnej, w tym także regulowanie bieżących zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją wierzytelności.

– Firma zapewnia o intencji kontynuowania wszystkich obowiązujących umów handlowych, których realizacja umożliwi zachowanie płynności finansowej. Utrzymanie się firmy w obrocie gospodarczym to cel, jaki powinien w tym szczególnym momencie przyświecać wszystkim podmiotom, które dotychczas współpracowały z nią handlowo, współtworząc jej sukces rynkowy oraz umożliwiając dynamiczny rozwój poparty licznymi nagrodami branżowymi. Prawo Restrukturyzacyjne jest narzędziem, które pozwoli ochronić interesy firmy oraz jej partnerów handlowych, a także miejsca pracy. Jestem przekonany, że solidarność i dalsze wsparcie umożliwią zakończenie procesu naprawczego sukcesem – powiedział Łukasz Pacholski, Wiceprezes Zarządu.

Ewentualne postępowanie układowe jest możliwe jedynie w odniesieniu do zobowiązań powstałych przed 30 stycznia 2018 roku. Wszelkie roszczenia zaistniałe po tej dacie będą regulowane terminowo, co jest warunkiem koniecznym trwania trybu sanacyjnego.

Zarząd spółki ustalił terminarz spotkań z zarządcą masy sanacyjnej, tak aby konsultować i opiniować kluczowe dla firmy poczynania. Obecna nazwa firmy brzmi „Nelro Data SA w restrukturyzacji”.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE