Connect with us

Unified Factory wykupi przed czasem obligacje o wartości 10 mln zł

AKTUALNOŚCI

Unified Factory wykupi przed czasem obligacje o wartości 10 mln zł

Spółka Unified Factory S.A. poinformowała w piątkowym komunikacie, że zamierza dokonać przedterminowego wykupu wszystkich 10 000 obligacji serii B o łącznej wartości 10 mln zł.

Zarząd spółki podjął decyzję, że wykup nastąpi w dniu 28 lutego.

„Przedterminowy wykup obligacji nastąpi zgodnie z warunkami emisji poprzez zapłatę kwoty równej iloczynowi liczby posiadanych obligacji oraz ich wartości nominalnej, wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami oraz premią z tytułu przedterminowego wykupu w wysokości 0,50% wartości nominalnej wykupywanych obligacji” – czytamy w komunikacie.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE