Connect with us

Nowoczesny HR – raport z badań ADP i IDC

RAPORTY

Nowoczesny HR – raport z badań ADP i IDC

Według ostatnich badań przeprowadzonych przez ADP i IDC zespoły HR nie są gotowe na czwartą rewolucję przemysłową. W ankiecie wzięło udział 2,022 specjalistów z 8 krajów w Europie, w tym w Polsce. Raport ujawnił, że ponad 1/5 (22%) procesów HCM w dalszym ciągu jest wprowadzana ręcznie.

Współczesny świat stawia przed działami kadr wiele nowych wyzwań niezależnie od kraju, branży, wielkości przedsiębiorstwa czy jego obecności na rynkach międzynarodowych. Największe problemy działów HR dotyczą kilku kluczowych dziedzin. Największym z nich jest postępująca transformacja cyfrowa. Niemal każde przedsiębiorstwo potrzebuje zintegrowanego systemu dla funkcjonowania całej organizacji, a nie jedynie wybranego wycinka biznesu tj. finansów, księgowości czy HR. Niepodważalna jest także rola działów HR, szczególnie gdy mowa jest o walce o najlepszych kandydatów do pracy. Zmieniające się warunki na rynku pracy, w tym regulacje prawne narzucają menedżerom, zupełnie inne podejście do zarządzania. Pracownicy chcą korzystać z nowych technologii i unikać rutynowych działań. Szczególnie pokolenie wyżu demograficznego stawia na technologię, która w ich życiu obecna jest na każdym kroku. Globalizacja procesów zarządzania generuje potrzebę standaryzacji we wszystkich aspektach, począwszy od kultury organizacyjnej po rekrutację. Przyszłość zarządzania kapitałem ludzkim będzie więc kształtowana przede wszystkim przez automatyzację procesów oraz orientację na zadania strategiczne generujące dużą wartość.

Badanie przeprowadzone wspólnie przez ADP oraz IDC wyodrębniło najważniejsze obszary, którymi powinny zająć się działy HR:

  • Szkolenia i rozwój są najważniejsze dla wszystkich firm; 50% specjalistów HR potwierdza, że to ich główny cel na przyszłość.
  • Zarządzanie talentami w czasach niedoboru umiejętności i cyfrowej transformacji będzie kluczowe dla całej organizacji (43%).
  • Znaczący wpływ na rekrutację i zarządzanie talentami ma ogólna marka pracodawcy, występuje więc potrzeba rozwoju działań z zakresu employer brandingu.

W dobie orientacji na pracownika i tzw. rynku pracownika istotne jest tworzenie zintegrowanych systemów do zarządzania kadrami przy wykorzystaniu najnowszych technologii takich jak np. platformy do komunikacji. Działy HR zdają sobie sprawę z tego, że aby dostarczać strategicznych danych technologia jest niezbędna. Jak okazuje się działy IT i HR mają sporo pracy przed sobą, co potwierdzają wyniki badania ADP i IDC. Liderzy HR zapytani o to, które z nowych technologii wydają im się szczególnie ważne, 68% odpowiedziało, że całkowite zintegrowanie wszystkich systemów HR i systemu zarządzania talentami; 64% uznało, że panel kontrolny HR i analityka są bardzo istotne. Co więcej, 56% powiedziało, że równie ważne są platformy komunikacji. Konfrontując duże potrzeby technologiczne z aktualnym postępem, gdzie prawie 1/5 procesów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim jest ciągle obsługiwana ręcznie można śmiało powiedzieć, że kluczowym działaniem w najbliższej przyszłości będzie polepszenie relacji między działami HR i IT.

– Dzisiaj pracownicy oczekują od procesów związanych z HR-em, bezproblemowego działania, które zmniejszy nakład pracy po ich stronie. Chcieliby, aby korzystanie z narzędzi w pracy było równie proste, jak korzystanie z podobnych narzędzi w domu. Wprowadzając nowe technologie, takie jak platformy komunikacji do codziennego życia pracowników spełniamy ich oczekiwania. – dodaje Iwona Kubeczek, Menedżer ds. rozwoju, ADP Polska.

Trudna droga do digitalizacji

Aż 28% respondentów badania odpowiedziało, że dział IT tylko w niewielkim stopniu bierze udział w podejmowaniu decyzji o rozwiązaniach HCM, a 3% uważa, że całkowicie nie mają w tej kwestii żadnej roli.
– To bardzo niepokojące wyniki, zwłaszcza, że stale rozwijająca się cyfrowa rzeczywistość wymaga od działów HR doświadczenia w obsługiwaniu nowych technologii. Rozwiązania IT mogą wpłynąć na efektywność procesów, oferując wyniki poparte danymi i zautomatyzowanie powtarzających się procesów. Firmy wszystkich rozmiarów powinny zaakceptować cyfrowe rozwiązania HCM, które dostarczają najwięcej wartościowych informacji. Zespoły HR i IT muszą pracować blisko, aby
z sukcesem wprowadzić te zmiany. – dodaje Iwona Kubeczek

Potrzeby na nowoczesne technologie w Polsce

Niewielu uczestnikom rynku systemów do zarządzania zasobami ludzkimi udało się osiągnąć stabilną pozycję lidera. Na polskim rynku dostawców rozwiązań HCM dominują podmioty lokalne. Sytuacja ta może się jednak zmienić, ponieważ między 37 a 49% polskich przedsiębiorstw planuje w najbliższym czasie zainwestować w aktualizację lub zakup całkowicie nowych systemów HCM. Dodatkowo wśród wszystkich badanych krajów, Polscy pracodawcy zadeklarowali największe zainteresowanie kompleksową integracją systemów zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie, jak również rozwiązaniami do przeprowadzenia analiz dotyczących kadr oraz panelami kontrolnymi.

Ponad 2000 liderów ds. HR jednoznacznie twierdzi, że podległe im działy powinny spełniać bardziej strategiczną rolę w przedsiębiorstwie. Podobnie jak wiele innych działów muszą generować wyniki biznesowe. Aby móc rozwijać się w tym kierunku, potrzebują dostępu do zaawansowanych narzędzi technologicznych, które zautomatyzują ich pracę. Dzięki temu będą mogły skupić się na strategicznych zadaniach. Pracownicy chcą mieć istotne znaczenie dla organizacji. W związku z tym działy kadr powinny znacznie poszerzyć spektrum swoich zadań po za tradycyjne tworzenie listy płac czy planów szkoleń. Jednocześnie powinny stać się ciałem doradczym dla zarządów i brać czynny udział w tworzeniu strategii dla całości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE