Connect with us

Co musisz wiedzieć o kompetencjach pracowników

ZASOBY LUDZKIE

Co musisz wiedzieć o kompetencjach pracowników

Spośród tysięcy miejsc pracy, które powstały w Polsce w ostatnim roku, duża część to stanowiska stworzone w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Zgodnie z raportem ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017”, między I kw. 2016 r. a I kw. 2017 r. zatrudnienie w sektorze w Polsce wzrosło o 15%. Jakie kompetencje pozwolą zdobyć stabilne zatrudnienie w 2018 roku?

Lingwiści wciąż poszukiwani

W I kw. 2017 r. w Polsce funkcjonowało łącznie 1078 centrów usług biznesowych (polskich i zagranicznych) zatrudniających 244 tys. osób. Wiele z nich w 2017 roku planuje dalszy rozwój. Firma Capgemini na przykład, która w opolskim i katowickim tylko oddziale zatrudnia odpowiednio około 240 i 1850 osób, w przyszłym roku planuje zatrudnić kolejne 80 – 100 w Opolu i nawet 400 w Katowicach na stanowiska związane z obsługą projektów realizowanych na zlecenia zagranicznych partnerów. A praca przy takich projektach wymaga znajomości języków obcych.

– Znajomość języków obcych jest kluczowa w przypadku pracy w sektorze usług dla biznesu – potwierdza Marcin Nowak, VP ABSL i Dyrektor Zarządzający Cloud Infrastructure Services CEE, Dyrektor Globalnej Sieci Wsparcia DSS w Capgemini. Jego zdaniem w 2018 nadal najbardziej poszukiwani będą kandydaci władający niemieckim i francuskim, choć rosnącą popularnością będą się cieszyć również języki nordyckie. – Niemieckie społeczeństwo zmaga się z ograniczonym przyrostem naturalnym, a deficyt na rynku pracy za naszą zachodnią granicą powoduje, że coraz więcej projektów trafia do Polski. Dla Francji natomiast od wielu lat Polska jest naturalnym partnerem biznesowym, więc zapotrzebowanie na osoby z francuskim nie słabnie i trend ten nie zmieni się w najbliższym roku. Dlatego do zespołów z językami już zaczęliśmy rekrutację na 2018 rok – mówi Nowak, dodając, że o znajomości angielskiego nie wspomina, bo jest ona konieczna do podjęcia pracy w międzynarodowej firmie bez względu na to, przy jakim projekcie ma pracować kandydat.

Odnaleźć się w zmiennym środowisku

Ale język jest tylko narzędziem, które pozwala pracownikom komunikować się ze sobą w ramach zespołu lub rozmawiać z klientami. W zależności od tego, czy pracują w biznesie, czy zajmują się technologiami, powinni posiadać jeszcze dodatkowe kompetencje. – W przyszłym roku spośród kompetencji biznesowych pracodawcy będą nadal stawiać na umiejętność pracy zespołowej oraz jeszcze bardziej w trybie projektowym – uważa Marcin Nowak. Wyjaśnia, że nowe stanowiska pracy, które powstają z każdym rokiem w sektorze biznesowym, często ulegają po jakimś czasie transformacji, a pracownicy otrzymują nowe zadania i trafiają do innych zespołów. – Nie każdy potrafi odnaleźć się w takim środowisku, dlatego warto ćwiczyć w sobie tę umiejętność. Poszukiwani będą kandydaci elastyczni. W erze transformacji cyfrowej, która nastała, coraz więcej firm działa w trybie projektowym i w związku z tym kandydaci muszą wykazywać elastyczność i akceptować zmiany – dodaje Nowak.

Jakub Bejnarowicz, szef CIMA w Europie Środkowo-Wschodniej, zwraca z kolei uwagę na umiejętności, które będą wymagane od osób pracujących w finansach. – Finansiści i osoby pełniące role związane z finansami są dzisiaj tą grupą zawodową, która mierzy się z jednymi z największych zmian w zakresie wymagań kompetencyjnych. Jak zatem odnaleźć się na nowym rynku pracy? Kompasem wskazującym drogę mogą tu być opracowane przez CIMA i AICPA Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej (w skrócie GMAP od ang. the Global Management Accounting Principles), dające profesjonalistom, ale także osobom dopiero zaczynającym swoją karierę uniwersalną bazę kompetencyjną – mówi Bejnarowicz. I dodaje: – Przede wszystkim od finansistów coraz wyraźniej oczekuje się, by byli bardziej managerami i doradcami niż tylko księgowymi. Aby jednak skutecznie doradzać, trzeba przedrzeć się przez morze danych, potem wyselekcjonować je i zaprezentować w jak najprostszej i najbardziej przystępnej formie, wykorzystując najnowsze technologie. Dzisiaj trafna informacja to podstawa podejmowania decyzji. Wynika z tego, że oprócz wiedzy z zakresu finansów i szeroko pojętego biznesu, dzisiejsi managerowie finansowi muszą mieć opanowane najnowsze technologie przetwarzania i analizowania danych, ale także ich wizualizacji. Warto tu przytoczyć także jedną z zasad GMAP, która mówi, że komunikacja zapewnia lepsze zrozumienie sytuacji i umożliwia wpływanie na nią. Dlatego też finansiści muszą doskonalić swoje kompetencje interpersonalne i networkingowe.

Chmura przyszłością biznesu

W sektorze nowoczesnych usług dla biznesu pracują również inżynierowie i administratorzy IT, a także programiści. W ich przypadku kluczowe są kompetencje techniczne i znajomość określonych metodologii i technologii. – W przyszłym roku będziemy obserwować duże zapotrzebowanie na kandydatów, którzy specjalizują się w technologii Cloud: Azure, AWS i O365. Ponadto nasi inżynierowie mogą uczestniczyć w rozwijaniu technologii chmury Fujitsu K5 – mówi Aleksandra Królak, HR Manager Fujitsu, wiodącego japońskiego producenta technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). – W tej chwili niemal wszystkie duże firmy inwestują w rozwiązania Cloud, dzięki którym, w przeciwieństwie do tradycyjnych, fizycznych nośników danych, możliwy jest dostęp i edycja plików z dowolnego miejsca. Dlatego potrzebni są specjaliści IT, którzy będą projektować i wdrażać tego typu rozwiązania – dodaje Królak. I podkreśla, że wprowadzenie rozwiązań tego typu wiąże się w firmach z koniecznością dostosowania zarządzania siecią do chmury. Tym z kolei zajmują się specjaliści od wirtualizacji sieci (Software Defined Networks – SDN). Osoby z takimi kompetencjami także z łatwością znajdą w 2018 roku zatrudnienie.

Marcin Nowak z Capgemini dodaje do tego zestawu kompetencji technicznych, które będa pożądane na rynku pracy w 2018 roku, również znajomość technologii JAVA, PHP czy .NET. – Są one obecnie bardzo popularne i nie zmieni się to w najbliższym czasie. Nadal będzie rosła ilość projektów, które je wykorzystują, ale jednocześnie warto zwrócić uwagę na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z umiejętnościami programowania w systemach aplikacji mobilnych Android czy iOS – podkreśla Nowak.

Uczelnie widzą potrzeby rynku

Izabela Nowaczyk, coach ICC, trenerka ds. nowych możliwości, zauważa, że oprócz kompetencji językowych, biznesowych czy technicznych kandydaci powinni także posiadać umiejętności miękkie, które pozwolą im odnaleźć się w środowisku pracy. Tutaj także wskazać można pewne trendy na przyszły rok i powiedzieć, na rozwój jakich umiejętności powinni postawić kandydaci w najbliższych miesiącach. – Jeśli chodzi o najbardziej pożądane kompetencje miękkie i jednocześnie efektywne w kontekście realizacji celów w organizacji, wskazałabym porozumiewanie się, efektywność osobistą i innowacyjność – mówi Nowaczyk. I tłumaczy: – Osoba, która posiada umiejętność porozumiewania rozwiniętą na wysokim poziomie, oddziela fakty od ocen czy interpretacji, precyzuje swoje intencje, słyszy i uznaje potrzeby drugiej strony oraz artykułuje prośby o kontakt, informację zwrotną czy konkretne działanie. Efektywność osobista jest ważna, bo oznacza właściwe zarządzanie swoją energią osobistą i ukierunkowywanie jej na sprawy ważne, bo zgodne z osobistymi celami i wartościami. W spłaszczonych strukturach organizacyjnych czy sieciowych modeli prowadzenia biznesu kluczowe jest rozpoznawania otoczenia i jego zasad oraz wnoszenie wkładu poprzez swoje skuteczne działania. Innowacyjność to z kolei kompetencja, która jest możliwa do zaobserwowania jako wdrażanie nowych idei i wprowadzanie efektywnych rozwiązań w danym środowisku. Człowiek, który ją posiada znajduje nowe sposoby realizacji celów i skutecznych metod rozwiązywania pojawiających się przeszkód. Podejmuje ryzyko, nawet jeśli związane jest ono z możliwością popełnienia błędów, bo te z kolei traktuje jako lekcje, którymi dzieli się z innymi.

Konieczność rozwoju studentów pod kątem potrzeb rynku pracy dostrzegły już uczelnie wyższe. – W Opolu od 2012 r. dynamicznie rozwija się branża BPO i ITO. Centra nowoczesnych usług dla klientów biznesowych z kraju i z zagranicy oferują stabilne i atrakcyjne miejsca pracy dla osób, które dysponują bardzo dobrą znajomością języków obcych. Tym oczekiwaniom wychodzi naprzeciw Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, oferując kształcenie językowe na najwyższym poziomie w ramach języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego, niderlandzkiego i czeskiego – mówi dr Jarosław Bogacki z Uniwersytetu Opolskiego, pełnomocnik rektora ds. współpracy z biznesem. I dodaje, że uczelnia uzupełnia tę podstawę kompetencyjną dodatkowymi umiejętnościami miękkimi jak komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, umiejętność szukania informacji, zarządzanie projektami czy świadomość konieczności zachowywania dóbr kultury. – Zespół tych kompetencji powiązanych ze sobą daje absolwentom solidną podstawę do radzenia sobie na rynku pracy. Nie bez znaczenia jest również kształtowanie u naszych studentów poczucia odpowiedzialności społecznej. Przykładami działań w ramach tej szczególnie ważnej kompetencji są projekty „Szlachetna paczka” czy „Język i Serce”. W ramach tego drugiego projektu od kilku lat studenci pomagają podopiecznym domu dziecka w nauce języków obcych, ale nie tylko. Wrażliwość na potrzeby innych jest cechą, która także w życiu zawodowym – szczególnie w kontaktach z klientem – ma szczególną wartość.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE