Connect with us

Ustawa o jawności życia publicznego wprowadza nowe obowiązki dla przedsiębiorców

PRAWO

Ustawa o jawności życia publicznego wprowadza nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Projektowana ustawa o jawności życia publicznego zakłada, że we wszystkich średnich i dużych firmach wprowadzone zostaną procedury antykorupcyjne. Najprawdopodobniej przedsiębiorcy będą mieli je czas wdrożyć do 1 lipca 2018. Co to oznacza? Szkolenia, zwiększona biurokracja i konieczność stworzenia kodeksu etycznego firmy.

Nowe obowiązki

Nowa ustawa wprowadza szereg obowiązków, które przedsiębiorca, w ramach przygotowań, będzie musiał wykonać. Najważniejszym wydaje się zredagowanie i wdrożenie w firmie kodeksu etycznego (Dokument, który zakłada wprowadzenie zakazu zachowań korupcjogennych. Ma on za zadanie odrzucać i potępiać wszystkie zachowania, które mogą mieć wpływ na wystąpienie korupcji). W kodeksie nie zabraknie więc zasad przyjmowania i wręczania drobnych upominków firmowych, służbowych lunchów i kolacji, organizacji bankietów i spotkań biznesowych etc.

Każdy pracownik oraz kontrahent będzie musiał zapoznać się, a następnie podpisać ów dokument. I o ile złożenie podpisu pod dokumentem przez pracownika czy współpracownika nie będzie sprawiało większego problemu, o tyle już podpisanie dokumentu przez kontrahenta może sprawiać kłopot i generować dodatkowe koszty. Oczywiście wielkość kosztów uzależniona jest od ilości kontrahentów, ale w przypadku firm obsługujących rynek masowy (np. B2C) może stanowić to nie lada wyzwanie.

Klauzule umowne

Projekt ustawy zakłada także obligatoryjne wprowadzenie do umów klauzul, w których ma być zawarte zapewnienie, że żadna część wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nie będzie przeznaczona na koszty udzielenia korzyści majątkowych lub osobistych. Zdaniem prawników – połączenie obu wymagań (kodeks i klauzula) jest dopuszczalne, to lepiej jest je rozdzielić i wymagać podpisania przez strony obu dokumentów.

Szkolenia

Do obowiązków pracodawcy będzie także przeprowadzanie szkoleń wśród pracowników na temat zachowań korupcjogennych. Co więcej – przedsiębiorca będzie musiał prowadzić rejestr korzyści materialnych i niematerialnych osiąganych przez swoich pracowników (o ile kodeks etyczny firmy będzie do tego zobowiązywał). Powstanie także obowiązek wdrożenia procedur umożliwiających zgłoszenie pracodawcy przez pracownika propozycji korupcyjnych. W praktyce może powstać konieczność wyznaczenia w organizacji compilance oficera, który zajmie się reagowaniem na doniesienia pracowników.

Kary

Za niedostosowanie się do nowych obowiązków wynikających z ustawy przedsiębiorca może spotkać się z karą od 10 tysięcy do nawet 10 mln zł oraz zakazem ubiegania się o zamówienia publiczne przez 5 lat. Kary ma nakładać UOKiK. Do rozpoczęcia kontroli przez CBA wystarczy przedstawienie zarzutów popełnienia przestępstwa korupcyjnego przez przedstawiciela firmy. Karany ma być nie tylko brak procedur, ale także – w opinii organu – procedury pozorne lub nieskuteczne.

Prawo wprowadza także instytucję sygnalisty – który będzie mógł wyjawiać tajemnicę przedsiębiorcy, gdy dotyczy ona przestępstw korupcyjnych. Pracodawca nie będzie mógł zwolnić pracownika, ani uszczuplić jego wynagrodzenia lub zmienić zakresu i warunków pracy.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE