Connect with us

UKE z kampanią ostrzegającą przed nieuczciwymi przedstawicielami handlowymi

PRAWO

UKE z kampanią ostrzegającą przed nieuczciwymi przedstawicielami handlowymi

Urząd Komunikacji Elektronicznej w specjalnym filmie przestrzega przed nieuczciwymi przedstawicielami handlowymi operatorów telekomunikacyjnych. To element kampanii edukacyjnej „Wiem, co podpisuję”, skierowanej głównie do seniorów.

Każdy z nas może stać się ofiarą nieuczciwych handlowców, którzy podczas wizyty w domu skorzystają z naszego roztargnienia lub niewiedzy i podsuną do podpisania umowę zawierającą inne zapisy, niż te przedstawione w czasie rozmowy. Skutkiem może być np. niezamierzone zerwanie przez nas umowy z dotychczasowym operatorem i tym samym naliczenie przez niego kary umownej. Według posiadanych przez UKE danych osoba, która pada ofiarą nieuczciwych handlowców, musi ponieść średnio koszt kary umownej w wysokości ok. 500 zł.

Dlatego UKE prowadzi szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną „Wiem, co podpisuję”. Jej kolejną odsłoną jest film, pokazujący przykładowy sposób działania nieuczciwych handlowców. Znajdują się w nim również najważniejsze porady dotyczące sposobu rozwiązania umowy zawartej w domu oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Film otrzymał pozytywną ocenę merytoryczno-dydaktyczną, którą wystawiła dr Marlena Kilian z Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, zajmująca się m.in. geragogiką i edukacją gerontologiczną.

Film zamieszczony został na stronie uke.gov.pl oraz w mediach społecznościowych. Dotrze też do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku i organizacji senioralnych. Przede wszystkim jednak pokazywany będzie podczas organizowanych przez Urząd zajęć „Wiem, co podpisuję”, w czasie których słuchacze dowiadują się, na co zwracać uwagę, gdy zawierają umowę. W 2017 roku UKE przeprowadził ponad 100 takich spotkań, w których uczestniczyło prawie 8 tys. seniorów, a w roku 2018 planuje przeszkolić ok. 10 tys. osób. Film pokazany zostanie także ok. 3000 seniorów w ramach innych spotkań organizowanych lub współorganizowanych przez UKE.

Do programu można zgłaszać się pod numerem 22 5349225 lub poprzez email: cik@uke.gov.pl. Wykłady są bezpłatne.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE