Avaya pomyślnie kończy restrukturyzację finansową

Spółka Avaya Holdings Corp. ogłosiła pomyślne zakończenie procesu restrukturyzacji zadłużenia na podstawie Rozdziału 11 amerykańskiego kodeksu upadłościowego.

Spółka Avaya Holdings Corp. ogłosiła pomyślne zakończenie procesu restrukturyzacji zadłużenia na podstawie Rozdziału 11 amerykańskiego kodeksu upadłościowego.

– Rozpoczynamy nowy, ważny rozdział w historii firmy Avaya. Po niespełna roku od rozpoczęcia restrukturyzacji Avaya została dopuszczona do obrotu publicznego mając znacznie wzmocniony bilans. Obniżyliśmy zadłużenie firmy o ok. 3 mld dolarów i kończymy restrukturyzację mając na koncie ponad 300 mln dolarów. Obniżenie zadłużenia oraz niektórych innych zobowiązań długoterminowych poprawiło przepływ środków pieniężnych o ok. 300 mln dolarów w porównaniu z rokiem obrotowym 2016 – powiedział Jim Chirico, prezes i dyrektor generalny Avaya.

– Kończąc proces przekształcania firmy w dostawcę oprogramowania, usług i rozwiązań w chmurze mamy elastyczność niezbędną do inwestowania w stale rosnące rynki contact center[1] i komunikacji zunifikowanej. Pod nowym zarządem i kierownictwem Avaya jest dobrze przygotowana do realizacji planów rozwojowych oraz zapewnienia zwrotów z inwestycji i korzyści, których oczekują nasi interesariusze – dodał Chirico.

Avaya podejmuje też działania mające na celu dopuszczenie jej akcji do obrotu na nowojorskiej giełdzie NYSE. Spółka przewiduje, że po wejściu na giełdę w obrocie publicznym znajdzie się ok. 110 mln jej akcji.

Słownik
1. contact center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *