Connect with us

Nowe dane nt. polskiej branży outsourcing cc

BADANIA / POLSKA

Nowe dane nt. polskiej branży outsourcing cc

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB po raz kolejny opublikowało raport z badania polskiej branży outsourcing cc. Badanie to unikalny na skalę europejską, realizowany zgodnie z najwyższymi standardami projekt prowadzony cyklicznie od roku 2014 w formule kompleksowych wywiadów z przedstawicielami branży.

Głównym założeniem badania jest aktualizacja wiedzy o rynku firm świadczących usługi cc w sposób kompletny – celem projektu jest m.in. identyfikacja i dotarcie do wszystkich dostawców usług cc w Polsce. W tegorocznym badaniu wzięło udział 27% firm działających na rynku, które łącznie dysponują ponad 50% zasobów na rynku (lokalizacji operacyjnych, stanowisk, konsultantów).

Na zakończenie każdej edycji badania przygotowywane są raporty przedstawiające szczegółową analizę statystyczną zebranych danych opatrzoną komentarzami ekspertów. Raporty stanowią cenne źródło wiedzy i konkretnych benchmarków dla wszystkich zainteresowanych działalnością usługowych cc w Polsce – obejmują zarówno informacje o działalności operacyjnej firm, jak i strategiczną perspektywę dalszego rozwoju rynku.

W raporcie ogólnym znaleźć można m.in. odpowiedzi na pytania:

  • Jaka jest dokładnie skala polskiej branży dostawców usług cc – ile firm na niej działa i jakimi zasobami dysponują? W jakich rejonach kraju są one rozmieszczone?
  • Jaka część branży planuje dalszy rozwój?
  • Które sektory gospodarki najczęściej korzystają z usług cc outsourcingowych i w których sektorach zainteresowanie tymi usługami rośnie najbardziej?
  • Jaki model rekrutacji przeważa na rynku i jakie działania antyrotacyjne są najczęściej wybierane?
  • Jaka jest średnia rotacja pracowników, struktura wieku i wykształcenia?
  • Jaka jest struktura ruchu telekomunikacyjnego w polskich outsourcing cc, jakie specjalizacje królują i jak powszechne jest świadczenie usług multilingual?

W raporcie szczegółowym analizy są pogłębione (m.in. dane prezentowane są w rozbiciu geograficznym oraz biorąc pod uwagę wielkość firm), a także dołączone są dodatkowe informacje np. nt. zagadnień finansowych, strukturze form zatrudnienia i strukturze projektów rozliczanych w oparciu o success fee.

Raport dostępny jest pod adresem: http://www.outsourcing-cc.pl/raport

 

 

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE