Connect with us

Wyjazdy zagraniczne – sposób na motywację i wsparcie rekrutacji

OUTSOURCING

Wyjazdy zagraniczne – sposób na motywację i wsparcie rekrutacji

Praca na arenie międzynarodowej to dla pracownika niewątpliwie szansa na rozwój. Tutaj prym wiodą międzynarodowe korporacje, które mogą zaoferować nie tylko pracę przy projektach z wykorzystaniem języków obcych lub w zespołach składających się z obcokrajowców, ale także możliwość wyjazdu do zagranicznych oddziałów firmy.

W tym ostatnim rozwiązaniu pracodawcy dostrzegają doskonały sposób na motywację oraz podniesienie satysfakcji swojej kadry. Jeśli bowiem pracownik wykonuje sumiennie swoje obowiązki i wykazuje się wysokim zaangażowaniem, firma może wynagrodzić go przeniesieniem do innej destynacji. A wyjazd zagraniczny to szansa na podniesienie kwalifikacji i rozwój zawodowy, a także osobisty. Z takiego rozwiązania korzysta obecnie firma Transcom, która jest jednym z globalnych liderów branży Call Center i posiada swoje biura w 21 krajach na całym świecie, w tym 3 w Polsce – w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku. Organizacja w ramach programu Transborders oferuje pracownikom rozwój w zagranicznych biurach firmy. Rocznie korzysta z niego kilka osób zajmujących różne stanowiska – od specjalistów do managerów.

– Pracownicy, którzy wyróżniają się jakością pracy i pasją do realizowanych obowiązków otrzymują szansę na rozwój kwalifikacji zawodowych w zagranicznych oddziałach Transcom. To dla nich doskonała okazja do podróżowania, poznawania nowych ludzi, miejsc i kultur, a także sposobu funkcjonowania firmy na innych rynkach. Tego rodzaju doświadczenie jest bezcenne i stanowi silny czynnik motywujący pracownika do dalszego rozwoju w ramach naszej organizacji. Oczywiście wraz z szansą na wyjazd zapewniamy pakiet relokacyjny – mówi Marek Szul, Country Manager Transcom w Polsce i na Węgrzech.

Pracownicy w ramach programu Transborders, w zależności od sytuacji i potrzeb, mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości kilkuset euro, zwrot kosztów podróży, tymczasowe mieszkanie służbowe w nowym miejscu, pomoc w znalezieniu docelowego mieszkania, a na indywidualny wniosek również inne formy wsparcia.

Słuszność takiego podejścia i konieczność włączania wyjazdów zagranicznych w strategie rozwoju pracowników, potwierdzają również badania rynkowe. Według Raportu Płacowego Hays 2017 w opinii pracowników dobry pracodawca to przede wszystkim taki, który zapewnia możliwości rozwoju oraz udziału w ciekawych projektach. Brak warunków do nabywania nowych umiejętności lub brak okazji do wykorzystania już posiadanych powoduje, że pracownicy wpadają w rutynę i spada ich zaangażowanie w wykonywaną pracę. A kursy i szkolenia, szczególnie w przypadku już doświadczonych pracowników, przestają wystarczać. Dla nich szansą jest właśnie praca na arenie międzynarodowej i możliwość wyjazdu do zagranicznych oddziałów firmy.

Międzynarodowa mobilność pracowników, czyli swojego rodzaju „biznesowy Erasmus”, przynosi korzyści również w innym wymiarze – może stanowić wsparcie w procesie rekrutacji. Bo gdy trudno o pracownika na rodzimym rynku, można go przenieść wraz z awansem z oddziału w innym kraju.

– Transborders, to nie tylko system motywacyjny, służący wyróżnieniu i otwarciu ścieżki rozwoju przed najlepszymi pracownikami. W ramach programu oddziały Transcom z różnych krajów wymieniają się także informacjami na temat prowadzonych rekrutacji. W efekcie tworzymy wewnętrzny rynek pracy, co jest atrakcyjne zarówno dla naszych pracowników, którzy mają szansę rozwoju za granicą, jak również przynosi realne korzyści biznesowe dla organizacji bo zmniejsza koszty procesu rekrutacji i eliminuje konieczność prowadzenia szkoleń wdrażających. Pracownik doświadczony i sprawdzony w jednym oddziale firmy, jest cennym kandydatem dla innej, zagranicznej filii. I jeżeli tylko istnieje taka możliwość, staramy się doprowadzić do awansu wewnętrznego – mówi Marek Szul.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE