Nowe rozwiązanie Veeam Availability Console już dostępne

Nowe rozwiązanie Veeam Availability Console jest już oficjalnie dostępne. VAC to bezpłatna konsola administracyjna dla dostawców świadczących usługi oparte na rozwiązaniach Veeam, takie jak tworzenie kopii zapasowych w chmurze (BaaS) oraz odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę (DRaaS), które umożliwiają efektywniejsze zarządzanie, monitorowanie oraz fakturowanie usług.

Nowe rozwiązanie Veeam Availability Console jest już oficjalnie dostępne. VAC to bezpłatna konsola administracyjna dla dostawców świadczących usługi oparte na rozwiązaniach Veeam, takie jak tworzenie kopii zapasowych w chmurze (BaaS) oraz odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę (DRaaS), które umożliwiają efektywniejsze zarządzanie, monitorowanie oraz fakturowanie usług.

– Dzięki Veeam Availability Console możemy jeszcze bardziej rozszerzyć zakres naszych chmurowych usług opartych na rozwiązaniach Veeam. Veeam Availability Console zapewnia więcej opcji samoobsługi, więc nasi partnerzy mogą logować się i zarządzać kontami swoich klientów bez naszego udziału, co oznacza, że nasza oferta jest elastyczniejsza i łatwiejsza w zarządzaniuBenjamin Elveng, główny dyrektor ds. technologii w firmie any.cloud

Konsola Veeam zapewnia dodatkowe możliwości resellerom i dostawcom usług, którzy chcieliby oferować zarządzane usługi backupu, aby zyskać nowe źródło przychodów. Rozwiązanie Veeam Availability Console może też być używane przez przedsiębiorstwa z rozproszonymi systemami IT, które chcą oferować efektywne, centralnie zarządzane usługi ochrony danych, w tym backup[1] i DRaaS, w środowiskach obejmujących wiele chmur, infrastrukturę lokalną, zdalne oddziały oraz personel mobilny lub pracujący w domu.

W miarę rosnącej popularności chmury coraz trudniejsze staje się dostarczanie, zarządzanie i monitorowanie infrastruktury IT.

 

Rozwiązanie Veeam Availability Console upraszcza te zadania i pozwala dostawcom usług Veeam zaoferować klientom dodatkowe korzyści poprzez konfigurowanie, zarządzanie i monitorowanie wirtualnych, fizycznych i chmurowych rozwiązań Veeam. To z kolei umożliwia partnerom uzyskanie nowych strumieni przychodów poprzez oferowanie w pełni zarządzanych usług BaaS i DRaaS, obok tradycyjnych rozwiązań.

– Veeam poświęca dużo uwagi partnerom, w tym 16 700 dostawcom usług, którzy dostarczają chmurowe rozwiązania BaaS i DRaaS swoim klientom. Rozwiązanie Veeam Availability Console ułatwia wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie usług Veeam używanych przez wszystkich klientów, bez względu na to, czy zapewniają one dostępność aplikacji i danych w chmurze, w środowisku wirtualnym czy na fizycznym serwerze lub laptopie. W naszą strategię wpisane jest nieustanne staranie, żeby nasi partnerzy mogli dostarczać klientom wartościowe i rentowne usługi, a wydanie Veeam Availability Console jest istotną częścią realizowania tej strategii – powiedział Danny Allan, wiceprezes ds. strategii produktowej w Veeam.

– Jako dostawca chmurowych usług Veeam, wykorzystujemy dostęp do produktów Veeam poprzez interfejs API, aby automatyzować procesy w naszej konsoli, takie jak przywracanie maszyn wirtualnych i plany przełączania awaryjnego. Dzięki nowemu interfejsowi Veeam Availability Console API możemy zwiększyć funkcjonalność naszej konsoli, aby zapewnić większe możliwości klientom usług IaaS i DRaaSJustin Giardina, główny dyrektor ds. technologii w firmie iLand.

Kluczowe funkcje Veeam Availability Console to m.in.:

  • Prostsze uruchamianie środowisk Veeam u klientów, z możliwością centralnego zarządzania kontami wszystkich klientów w jednym miejscu;
  • Zdalne odkrywanie sieci w środowiskach klientów w celu wdrożenia wirtualnych, fizycznych i chmurowych rozwiązań Veeam do zapewniania stałej dostępności;
  • Obsługa wirtualnych, fizycznych i chmurowych serwerów oraz punktów końcowych;
  • Zdalne zarządzanie i monitorowanie kopii zapasowych i replik Veeam w jednym wielofunkcyjnym widoku konsoli;
  • Funkcje rozliczeniowe, zapewniające kompletny, bieżący wgląd w wykorzystanie zasobów, z gotowymi szablonami faktur;
  • Samoobsługowe zarządzanie i monitorowanie statusu przy wykorzystaniu portalu dla partnerów i użytkowników końcowych;
  • Interfejs RESTful API do łatwej integracji funkcji Veeam Availability Console z istniejącymi portalami do zarządzania działalnością oraz procesami do automatyzowania typowych zadań administracyjnych

Dostępność i cena produktu

Rozwiązanie Veeam Availability Console jest oferowane w ramach bezpłatnej licencji uczestnikom programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), którzy mają zapewnione pełne wsparcie. Dostawcy usług zainteresowani korzystaniem z bezpłatnego rozwiązania mogą przystąpić do programu VCSP, który również jest bezpłatny i nie wymaga nabycia żadnych płatnych rozwiązań Veeam. Przedsiębiorstwa, które chcą nabyć VAC, mogą skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Veeam.

Słownik
1. backup. Inaczej kopia zapasowa. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0 Share 0
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *