Connect with us

Arteria zmniejsza straty

OUTSOURCING

Arteria zmniejsza straty

Giełdowa spółka Arteria S.A. odnotowała 1,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom w III kwartale tego roku, wobec 2,37 mln rok temu. Zysk operacyjny spółki wyniósł 1,98 mln zł, gdy przed rokiem było to 2,64 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży rok temu sięgały 43,46 mln zł, dzisiaj 40,88 mln zł.

Co ciekawe spóła w pierwszych trzech kwartałach miała 1,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,39 mln zł zysku w roku ubiegłym. Przychody ze sprzedaży w tym czasie wyniosły 125,07 mln w porównaniu z 134,59 mln zł rok temu.

W przedstawionym przez Arterię raporcie czytamy:

„Po trzech kwartałach 2017 roku przychody ze sprzedaży osiągnięte na poziomie skonsolidowanym w wysokości 125 065 tys. zł – stanowią 79,5% zaplanowanej w prognozie sprzedaży rocznej natomiast wskaźnik EBITDA w wysokości 8 807 tys. zł odpowiednio 73,7% szacowanej prognozy rocznej. Zarząd Arteria ocenia, iż biorąc pod uwagę sezonowość prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę, a zwłaszcza fakt, iż IV kwartał jest zwykle najlepszym sprzedażowym okresem w roku, prognoza ogłoszona w dniu 22 czerwca 2017 roku powinna zostać zrealizowana zgodnie z opublikowanymi wartościami”.

W ujęciu jednostkowym strata netto Arterii w pierwszych trzech kwartałach wyniosła 0,68 mln zł, gdy przed rokiem było to 1,16 mln zł.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE