Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

2,5G

standard sieci komórkowych drugiej generacji, w których zaimplementowano funkcje wspomagające pakietową komutację danych. Sieci 2.5G uważane są za element ewolucji pomiędzy sieciami drugiej i trzeciej generacji. Do sieci 2.5G zalicza się na przykład sieci GPRS/EDGE, które budowane są na podstawie istniejących sieci GSM (2G), ale dzięki technologiom wspomagającym pakietowe przesyłanie danych oferują usługi dostępne w sieciach 3G (w sieciach trzeciej generacji usługi te oferowane są z lepszą jakością). Dodatkowo sieć szkieletowa budowana dla potrzeb implementacji technologii GPRS/EDGE może być także używana przez sieci UMTS (3G), co umożliwia współistnienie sieci 2G i 3G oraz stopniową ewolucję istniejących sieci pomiędzy tymi standardami.

Najczęściej wypalają się zaangażowani i pracujący z ludźmi

Pracownicy wypaleni zawodowo mogą przyczyniać się do spowolnienia realizacji celów przedsiębiorstw i w efekcie stają się ich ‘’wąskim gardłem”. Problem wypalenia zawodowego szczególnie często dotyka zawodów wymagających kontaktu z ludźmi i osób mocno zaangażowanych, dla których praca jest ich pasją. Nadmiar obowiązków, niewłaściwa organizacja pracy, narastający stres i regularne nadgodziny to czynniki często prowadzące do wypalenia.

Pracownicy wypaleni zawodowo mogą przyczyniać się do spowolnienia realizacji celów przedsiębiorstw i w efekcie stają się ich ‘’wąskim gardłem”. Problem wypalenia zawodowego szczególnie często dotyka zawodów wymagających kontaktu z ludźmi i osób mocno zaangażowanych, dla których praca jest ich pasją. Nadmiar obowiązków, niewłaściwa organizacja pracy, narastający stres i regularne nadgodziny to czynniki często prowadzące do wypalenia.

Pracujemy coraz więcej. Według Instytutu Gallupa średni czas pracy wydłuża się, a tradycyjny 40-godzinny tydzień pracy wzrasta do 47 godzin.

Syndrom wypalenia zawodowego może wystąpić w wielu zawodach, jednak najczęściej zdarza się on w przypadku tych, które wymagają kontaktu z ludźmi. Dotyczy też bardzo często osób, którzy rozpoczynały swoją drogę zawodową z bardzo dużym entuzjazmem i zaangażowaniem. To stopniowy proces, na który wpływ ma bardzo wiele czynników zewnętrznych, ale też osobowościowych. – Niedopasowanie profilu motywacyjnego i kompetencyjnego pracownika do pełnionej roli powoduje kompromisy, które często powtarzane wypalają. Jeśli taka sytuacja trwa przez długi okres, liczony w miesiącach, a objawia się brakiem energii i zniechęceniem wówczas możemy mówić o wypaleniu – mówi Sebastian Popiel, Członek Zarządu firmy doradztwa personalnego People.

– Aby efektywnie funkcjonować w życiu prywatnym i zawodowym, niezbędna jest równowaga pomiędzy wydatkowaniem energii i jej odzyskiwaniem. Nazywa się to “work-life balance” Jeśli jej zabraknie to z czasem utracimy siły i motywację nawet do najbardziej pasjonującej pracy. Wtedy bardzo spada nasza skuteczność i wydolność co wskazuje na pierwsze objawy wypalenia energetycznego. Wypaleniu sprzyja wielozadaniowość, regularna praca po godzinach, presja czasowa, wysoki poziom stresu organizacyjnego. Utrzymanie wysokiej motywacji, wydolności i kreatywności w długotrwałej pracy pod dużą presją wymaga od pracowników znajomości narzędzi i procedur skutecznej regeneracji podobnych do tych używanych przez zawodowych sportowców. Dramatycznym przykładem skutków niedostatecznej troski o skuteczną regenerację pracowników było zjawisko śmierci “karoshi” dziesiątkujące pracowników japońskich korporacji dwie dekady temu. Okazało się przy tej okazji, że wychodzenie z wypalenia trwa długo i jest bardzo kosztowne a jedyną  ochroną przed wypaleniem jest skuteczna profilaktyka. Regularne dbanie o swoją  psycho-fizyczną kondycję, wystrzeganie się pułapek związanych z przerostem ambicji lub fałszywie zaniżonej samooceny są konieczne w utrzymywaniu wysokiego poziomu wydolności, kreatywności i satysfakcji z życia – mówi Wojciech Eichelberger, Dyrektor Merytoryczny Instytutu Psychoimmunologii – IPSI.

Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy najbardziej narażone na wypalenie zawodowe są osoby pracujące z ludźmi. Grupy zawodowe, które często dotyka ten problem to m.in. przedstawiciele służby zdrowia, opieki społecznej, edukacji.

Są to głównie lekarze, m.in. młodzi specjaliści z zakresu medycyny, stojący u progu swojej kariery zawodowej, pielęgniarki, nauczyciele, pracownicy korporacji, handlowcy,

Stres jest jednym z czynników zwiększających ryzyko powstania wypalenia zawodowego. Polska Inspekcja Pracy (PIP) szacuje, że jest on odpowiedzialny za ok. 50-60% absencji w pracy.

– Wypalenie zawodowe u różnych grup pracowników objawia się w inny sposób – od braku motywacji, po problemy zdrowotne czy paradoksalnie podejmowanie kolejnych, dodatkowych obowiązków. Chwilowy brak motywacji i zniechęcenie nie muszą oznaczać chronicznego wypalenia, jednak są sygnałem, który wskazuje na brak równowagi – mówi Sebastian Popiel.

Kobiety – grupa częściej narażona na wypalenie zawodowe

To kobiety w porównaniu do mężczyzn są bardziej obciążone ryzykiem wystąpienia wypalenia zawodowego, między innymi ze względu na dużą liczbę obowiązków domowych i próbę ich łączenia z obowiązkami zawodowymi, oraz ze względu na silne zaangażowanie w obowiązki zawodowe i styl pracy nastawiony na ludzi.

Wyniki amerykańskiego badania przeprowadzonego przez Huffington Post pokazują, że kobiety, poza wypełnianiem swoich obowiązków w pracy, chętniej i częściej pomagają swoim współpracownikom i podwładnym. Według badania 66% kobiet chętnie wspiera współpracowników, podczas gdy w przypadku mężczyzn jest ich o blisko połowę mniej – tylko 36% deklarowało wsparcie i dzielenie się wiedzą.

Według amerykańskich analiz kobiety zmieniają miejsce pracy w wieku około 30 roku życia, aby szukać nie tylko lepszych zarobków i szans rozwoju zawodowego, ale także work-life balance.

Total
17
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Badanie rynku: postęp technologii zmienia zapotrzebowanie firm na pracowników

Postęp technologiczny zmienia rynek pracy. Wykształcają się nowe zawody i specjalizacje, a firmy coraz częściej poszukują pracowników posiadających określone zestawy kompetencji. Firma Salesforce przyjrzała się tym trendom prowadząc badanie na próbie 750 liderów odpowiedzialnych za rekrutację do pionów biznesowych, HR i IT. Wnioski ujęto w raporcie „The Future of Workforce Development”.
Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi to najpilniejszy priorytet kadry kierowniczej

Pandemia przyniosła pracodawcom i pracownikom wiele nowych wyzwań, które wpłynęły na zmianę ich wzajemnych relacji. Ponad 85 proc. menedżerów uważa, że ich podwładni są na dobrej drodze, by uzyskać coraz większą niezależność. Jak wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte „Zakłócenie relacji: pracownik – pracodawca” planowanie pracy w przyszłości będzie priorytetem dla kadry zarządzającej. Gdy organizacje realizują strategie powrotu do miejsca pracy, muszą podejmować przemyślane kroki w celu zdefiniowania na nowo środowiska pracy. Sukces zależy od posiadania zrównoważonej strategii zrównoważonego zatrudnienia.
Czytaj więcej

Pracodawcy nie są przygotowani na rosnące deficyty kompetencyjne na rynku pracy

Tylko 21% firm z sektora MŚP i 29% dużych przedsiębiorstw diagnozuje swoje przyszłe potrzeby kompetencyjne – wynika z raportu Polskiego Forum HR „Trendy w zatrudnieniu 2021”. Biorąc pod uwagę rosnące wyzwania w tym zakresie, brak działań, które pozwolą zabezpieczyć przyszłe zapotrzebowanie na umiejętności, jest niepokojącym zjawiskiem.