Connect with us

Radosław Koba (Partia Razem): Konkurujmy jakością, a nie kosztami pracy!

ROZMOWY

Radosław Koba (Partia Razem): Konkurujmy jakością, a nie kosztami pracy!

O minimalnym wynagrodzeniu godzinowym – zaproponowanym przez Partię Razem – na poziomie 20 zł za godzinę pracy przy umowach zlecenia rozmawiamy z Radosławem Koba – członkiem grupy inicjatywnej partii Razem.

ccnews.pl: Proponujecie wprowadzenie godzinowej płacy minimalnej na poziomie 15 zł brutto w przypadku umów na czas nieokreślony i 20 zł brutto dla umów cywilnoprawnych. Skąd takie wartości?

Radosław Koba: Zarówno polscy pracownicy jak i polska gospodarka potrzebują skokowego wzrostu płac. Europejski Komitet Praw Społecznych rekomendował, by płaca minimalna stanowiła 68% przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju. W przypadku czwartego kwartału 2016 roku oznaczałoby to płacę minimalną w wysokości około 2869 złotych miesięcznie lub – przy zachowaniu obecnego stosunku płacy minimalnej do godzinowej płacy minimalnej – 18,7 zł/h. Zaproponowane przez nas stawki to rozwiązanie kompromisowe. Zmiany trzeba wprowadzać rozważnie, tak żeby nie zdestabilizowały gospodarki – ale nie można się zatrzymywać w pół kroku.

Trzeba powiedzieć jasno: dotychczasowy model rozwoju Polski – oparty na niskich płacach i kosztach pracy oraz przywilejach dla wielkiego biznesu – po prostu się wyczerpał. Wszystkim nam powinno zależeć na wydostaniu się z pułapki średniego rozwoju. Polska nie jest bieda-państwem, które może konkurować jedynie tanią siłą roboczą. Chcemy dalszego wzrostu gospodarczego i powszechnego dobrobytu? Inwestujmy w infrastrukturę oraz badania i rozwój. Przyciągajmy inwestorów nie prezentami w postaci specjalnych stref ekonomicznych, ale dobrym i stabilnym system prawnym. Polscy pracownicy są świetnie wykształceni – konkurujmy jakością, a nie kosztami pracy.

Różnica w kwotach dla różnych umów ma skłonić przedsiębiorców do zatrudniania pracowników na umowy o pracę. Nie boicie się, że może to w niektórych przypadkach ograniczyć możliwości większych zarobków dla np. konsultantów telefonicznych? Wszak większość z nich korzysta z umów zleceń z uwagi na możliwość bardziej elastycznej pracy…

Zawarcie umowy o pracę nie wyklucza możliwości ustalania grafiku w porozumieniu z pracownikiem, tak by był on dostosowany do potrzeb zarówno przedsiębiorcy jak i zatrudnionego. Ale o jednym zapominać nie wolno: jeśli pracujemy w miejscu i czasie określonym przez szefa i pod nadzorem przełożonego, to zachodzi stosunek pracy – a więc należy nam się normalna umowa. Przedsiębiorca, który oferuje umowę cywilnoprawną, choć zachodzi stosunek pracy, łamie obowiązujące prawo.

Płaca minimalna wyznacza oczywiście jedynie najniższą możliwą stawkę. Przedsiębiorca, który ceni swoich pracowników, zapłaci im więcej. Wyższa płaca minimalna oznacza poprawę sytuacji wszystkich pracowników, nie tylko tych, którzy zarabiają najmniej.

Proponujecie ustalanie płacy minimalnej procentowo od wartości przeciętnego wynagrodzenia, a nie jak teraz kwotowo. Dlaczego?

Niezależni eksperci wskazują, że istnieje pewien zdrowy stosunek płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia. Wspominałem już o rekomendacji KNERE: co najmniej 68% średniej krajowej. Docelowo płaca minimalna powinna być wyznaczana właśnie w ten sposób. Umożliwi to łatwiejszą, przejrzystą waloryzację stawek, uzależnioną od kondycji gospodarki.

Wśród Waszych propozycji jest wprowadzenie 35 godzinnego tygodnia pracy. Według badań Eurostat Polska zajmuje 8 miejsce w Unii Europejskiej w rankingu z 42,2 godz. tygodniowo. Średnia europejska to jednak około 40 godzin. Dlaczego więc 35 godzin?

Wypoczęci i zadowoleni pracujemy bardziej efektywnie. Ponad sto lat temu przeciwnicy skracania czasu pracy straszyli, że ośmiogodzinny dzień wykończy gospodarkę. Dziś wiemy, że skrócenie czasu pracy dało gospodarkom impuls rozwojowy. W niektórych z najbardziej rozwiniętych krajów – jak choćby w Danii – już teraz pracuje się znacznie krócej niż przez standardowe 40 godzin tygodniowo. W Szwecji eksperymentuje się nawet z sześciogodzinnym dniem pracy, a efekty są bardzo obiecujące. Pracownicy, którzy pracują krócej, rzadziej chorują i są bardziej efektywni. Dlatego także w Polsce pojawiają się już pierwsze firmy, które wprowadzają sześciogodzinny dzień pracy. Państwo powinno wspierać ten model zatrudnienia.

Polska może konkurować wydajnością, a nie bezproduktywnym ślęczeniem w pracy i ordynarnym wyzyskiem. 7-godzinny dzień pracy to więcej czasu na życie rodzinne, dbanie o zdrowie czy naukę nowych umiejętności. Dajmy sobie czas na odpoczynek – skorzystają na tym nie tylko sami pracownicy, ale także polska gospodarka.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

1 komentarz

POPULARNE