Connect with us

Voicetel z większym zyskiem w II kwartale

AKTUALNOŚCI

Voicetel z większym zyskiem w II kwartale

Voicetel konsekwentnie realizuje kolejne milestony przyjętej strategii rozwoju produktów i zdobywania rynku, obejmującej wypracowanie pozycji lidera na rynku rozwiązań głosowych, automatyzujących procesy biznesowe związanych z telefoniczną obsługą klientów. Opracowane przez spółkę zasady best practises oraz ustalony przez nią standard komunikacji robotów z ludźmi staną się ogólnie przyjętym standardem automatycznej obsługi klienta, sprostanie któremu przez długi czas będzie nieosiągalne dla konkurencji, dzięki zastosowaniu autorskiej technologii Brilliance.

W II kwartale 2017 roku Grupa Voicetel Communications nawiązała rozmowy z kluczowymi operatorami telekomunikacyjnymi w Polsce w zakresie dystrybucji produktu Dialla. Produkt pozwalający małym i średnim firmom na korzystanie z technologii Brilliance, umożliwiający znaczne obniżenie kosztów obsługi telefonicznej bez obniżania jej standardów, odnotował zainteresowanie wśród przedstawicieli firm z branży taksówkarskiej, e-commerce oraz wśród kolejnych firm z branży medycznej.

– II kwartał 2017 roku był dla nas okresem intensywnego rozwoju produktów Maya i Dialla. W oparciu o wyniki realizowanych pilotaży oraz ewoluujące potrzeby obecnych klientów prowadziliśmy również prace nad rozwojem technologii Brilliance i poszerzaniem jej funkcjonalności. W ostatnim kwartales koncentrowaliśmy się nie tylko na rozwoju produktu Dialla, ale również na rozwoju produktu Maya™, co wynikało z dużego zainteresowania potencjalnych klientów i partnerów tym produktem. Maya to narzędzie pozwalające na prowadzenie dużych kampanii outboundowych, potrafiące obdzwonić tysiące klientów w krótkim czasie, prowadząc z nimi krótki dialog, np. w procesie ogrzewania leadów – powiedział Dawid Wójcicki, Prezes Zarządu Voicetel Communications S.A.

Realizując strategię sprzedaży partnerskiej, Voicetel Communications sfinalizował wdrożenie systemów do umawiania konsultacji lekarskich dla kolejnych dwóch dużych placówek medycznych. W ramach komercjalizacji pilotażowego projektu automatycznej obsługi telefonicznej w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Spółka dokonała również wdrożenia technologii rozpoznawania mowy kolejnego, strategicznego dostawcy zagranicznego. Jest to pierwszy projekt Emitenta, który wykorzystuje dwie odrębne technologie rozpoznawania mowy w celu uzyskania jeszcze lepszych efektów działania technologii rozumienia mowy – Brilliance.

Skonsolidowany zysk Grupy Voicetel Communications w II kwartale tego roku wyniósł 2.591.706,14 i był ponad trzykrotnie wyższy od osiągniętego przed rokiem.

Spółka obecnie zaangażowana jest w kilkadziesiąt projektów, z czego większość dotyczy technologii Brilliance, ale istotny udział mają także projekty związane z Dialla i Maya.

Stworzona i rozwijana przez firmę Voicetel Communications autorska technologia Brilliance może zastąpić zarówno systemy IVR, jak i operatorów call center np. w procesach posprzedażowych . Takie udogodnienie to oszczędność i wygoda dla klientów i właścicieli firm. Z najnowszej technologii korzysta już m.in. Port Lotniczy w Gdańsku i. Lecha Wałęsy. Nowa asystentka na lotnisku sprawdza godzinę przylotu lub odlotu, numer rejsu czy Informacje o numerach telefonów do konkretnych instytucji i przewoźników.

Jak to działa?

Technologia Brilliance analizuje i rozumie intencje rozmówcy, czyli interpretuje znaczenie tego, co mówimy, potrafi zrozumieć kontekst zdania i odpowiednio na nie zareagować, wchodząc w dialog z rozmówcą. To przełomowe rozwiązanie, które jednocześnie zastępuje przestarzały i frustrujący dla rozmówców system IVR. Dzwoniąc, klient nie będzie musiał mozolnie wybierać kolejnych opcji na klawiaturze – wystarczy, że powie jaką sprawę pragnie załatwić lub jakich informacji potrzebuje, a inteligentny robot mu odpowie lub przełączy do odpowiedniego działu. Narzędzie zostało wyposażone w najbardziej zaawansowany system rozpoznawania mowy.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE