Voicetel z większym zyskiem w II kwartale

Voicetel konsekwentnie realizuje kolejne milestony przyjętej strategii rozwoju produktów i zdobywania rynku, obejmującej wypracowanie pozycji lidera na rynku rozwiązań głosowych, automatyzujących procesy biznesowe związanych z telefoniczną obsługą klientów. Opracowane przez spółkę zasady best practises oraz ustalony przez nią standard komunikacji robotów z ludźmi staną się ogólnie przyjętym standardem automatycznej obsługi klienta, sprostanie któremu przez długi czas będzie nieosiągalne dla konkurencji, dzięki zastosowaniu autorskiej technologii Brilliance.

Voicetel konsekwentnie realizuje kolejne milestony przyjętej strategii rozwoju produktów i zdobywania rynku, obejmującej wypracowanie pozycji lidera na rynku rozwiązań głosowych, automatyzujących procesy biznesowe związanych z telefoniczną obsługą klientów. Opracowane przez spółkę zasady best practises oraz ustalony przez nią standard komunikacji robotów z ludźmi staną się ogólnie przyjętym standardem automatycznej obsługi klienta, sprostanie któremu przez długi czas będzie nieosiągalne dla konkurencji, dzięki zastosowaniu autorskiej technologii Brilliance.

W II kwartale 2017 roku Grupa Voicetel Communications nawiązała rozmowy z kluczowymi operatorami telekomunikacyjnymi w Polsce w zakresie dystrybucji produktu Dialla. Produkt pozwalający małym i średnim firmom na korzystanie z technologii Brilliance, umożliwiający znaczne obniżenie kosztów obsługi telefonicznej bez obniżania jej standardów, odnotował zainteresowanie wśród przedstawicieli firm z branży taksówkarskiej, e-commerce oraz wśród kolejnych firm z branży medycznej.

– II kwartał 2017 roku był dla nas okresem intensywnego rozwoju produktów Maya i Dialla. W oparciu o wyniki realizowanych pilotaży oraz ewoluujące potrzeby obecnych klientów prowadziliśmy również prace nad rozwojem technologii Brilliance i poszerzaniem jej funkcjonalności. W ostatnim kwartales koncentrowaliśmy się nie tylko na rozwoju produktu Dialla, ale również na rozwoju produktu Maya™, co wynikało z dużego zainteresowania potencjalnych klientów i partnerów tym produktem. Maya to narzędzie pozwalające na prowadzenie dużych kampanii outboundowych, potrafiące obdzwonić tysiące klientów w krótkim czasie, prowadząc z nimi krótki dialog, np. w procesie ogrzewania leadów – powiedział Dawid Wójcicki, Prezes Zarządu Voicetel Communications S.A.

Realizując strategię sprzedaży partnerskiej, Voicetel Communications sfinalizował wdrożenie systemów do umawiania konsultacji lekarskich dla kolejnych dwóch dużych placówek medycznych. W ramach komercjalizacji pilotażowego projektu automatycznej obsługi telefonicznej w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Spółka dokonała również wdrożenia technologii rozpoznawania mowy kolejnego, strategicznego dostawcy zagranicznego. Jest to pierwszy projekt Emitenta, który wykorzystuje dwie odrębne technologie rozpoznawania mowy w celu uzyskania jeszcze lepszych efektów działania technologii rozumienia mowy – Brilliance.

Skonsolidowany zysk Grupy Voicetel Communications w II kwartale tego roku wyniósł 2.591.706,14 i był ponad trzykrotnie wyższy od osiągniętego przed rokiem.

Spółka obecnie zaangażowana jest w kilkadziesiąt projektów, z czego większość dotyczy technologii Brilliance, ale istotny udział mają także projekty związane z Dialla i Maya.

Stworzona i rozwijana przez firmę Voicetel Communications autorska technologia Brilliance może zastąpić zarówno systemy IVR[1], jak i operatorów call center[2] np. w procesach posprzedażowych . Takie udogodnienie to oszczędność i wygoda dla klientów i właścicieli firm. Z najnowszej technologii korzysta już m.in. Port Lotniczy w Gdańsku i. Lecha Wałęsy. Nowa asystentka na lotnisku sprawdza godzinę przylotu lub odlotu, numer rejsu czy Informacje o numerach telefonów do konkretnych instytucji i przewoźników.

Jak to działa?

Technologia Brilliance analizuje i rozumie intencje rozmówcy, czyli interpretuje znaczenie tego, co mówimy, potrafi zrozumieć kontekst zdania i odpowiednio na nie zareagować, wchodząc w dialog z rozmówcą. To przełomowe rozwiązanie, które jednocześnie zastępuje przestarzały i frustrujący dla rozmówców system IVR. Dzwoniąc, klient nie będzie musiał mozolnie wybierać kolejnych opcji na klawiaturze – wystarczy, że powie jaką sprawę pragnie załatwić lub jakich informacji potrzebuje, a inteligentny robot mu odpowie lub przełączy do odpowiedniego działu. Narzędzie zostało wyposażone w najbardziej zaawansowany system rozpoznawania mowy.

Słownik
1. IVR. system teleinformatyczny umożliwiający interaktywną obsługę połączeń przychodzących. Klient przechodzący przez drzewo IVR po wysłuchaniu nagranych wcześniej komunikatów dźwiękowych…
2. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

40 języków outsourcingu

Krajowe centra usług dla biznesu obsługują klientów w 40 językach. Międzynarodowe koncerny zlecają polskim centrom coraz bardziej zaawansowane procesy, które wymagają dużego doświadczenia i wysokich kompetencji.