Powstaje Europejskie Centrum Usług Zaufania

Od 1 lipca na terenie UE akceptowane są podpisy elektroniczne wyrobione w Polsce. Nie jest to jednak równoznaczne z wygodną i szybką wymianą plików i dokumentów w bezpiecznym środowisku z podmiotami z innych krajów Wspólnoty. Rozwiązaniem ma być Europejskie Centrum Usług Zaufania, platforma internetowa, dzięki której możliwe będzie wygodne korzystanie z usług różnych dostawców elektronicznych podpisów, pieczęci, doręczenia oraz identyfikacji w podobny sposób w całej Europie.

Od 1 lipca na terenie UE akceptowane są podpisy elektroniczne wyrobione w Polsce. Nie jest to jednak równoznaczne z wygodną i szybką wymianą plików i dokumentów w bezpiecznym środowisku z podmiotami z innych krajów Wspólnoty. Rozwiązaniem ma być Europejskie Centrum Usług Zaufania, platforma internetowa, dzięki której możliwe będzie wygodne korzystanie z usług różnych dostawców elektronicznych podpisów, pieczęci, doręczenia oraz identyfikacji w podobny sposób w całej Europie.

Inicjatywa stworzenia Europejskiego Centrum Usług Zaufania to projekt polskiej firmy Autenti, zajmującej się m.in. cyfrowym autoryzowaniem dokumentów i zawierania umów za pośrednictwem internetu. Tworzona przez nią platforma zostanie jednak wykorzystana także do innych, obecnie wdrażanych i planowanych produktów skierowanych do klientów, partnerów biznesowych, a także samych dostawców usług szyfrowanych. Część prac nad nową ofertą poświęcona jest pakietowi produktów z zakresu identyfikacji tożsamości osób oraz reprezentowanych przez nie firm na terenie Unii Europejskiej.

– Europejskie Centrum Usług Zaufania to nazwa, która obrazuje, w jaki sposób podchodzimy do tego projektu, który stworzyliśmy. Autenti jest rozwiązaniem, które odpowiada na konkretną potrzebę w konkretnej dziedzinie. Widząc natomiast, że na rynku jest dużo różnych usług, z którymi możemy współpracować, postawiliśmy sobie za cel zbudowanie szeregu partnerstw, które będą pomagały, aby we współpracy z innymi podmiotami dało się razem oferować unikalne usługi, które będą dokonywały cyfrowej transformacji – mówi Grzegorz Wójcik, prezes zarządu Autenti.

Przedstawiciele firmy rozmawiają z partnerami na terenie Europy, którzy już niedługo będą wprowadzać do swojej oferty rozwiązania oferowane Autenti. W dłuższej perspektywie polskie przedsiębiorstwo wraz z partnerami zagranicznymi będzie tworzyć Europejskie Centrum Usług Zaufania. Będzie to system internetowy, za pomocą którego możliwe stanie się wygodne korzystanie z usług różnych dostawców podpisów elektronicznych, pieczęci, doręczenia oraz identyfikacji w podobny sposób w całej Europie. Takie połączenie kilku partnerów pozwoli na dodatkową możliwość weryfikowania wiarygodności kontrahentów. Usługa będzie zintegrowana i dostępna w przystępnej cenie w ramach istniejącej już platformy.

– Gdy mówimy o usługach zaufania, mamy na myśli rozwiązania wspierające użytkowników w trudnych decyzjach, bo wiemy, że zawieranie dowolnych transakcji jest zawsze związane z ryzykiem, konieczne jest wspieranie tego na poziomie technologicznym. Autenti w tym momencie koordynuje temat integracji naszej platformy z wieloma innymi dostawcami, tak abyśmy byli w stanie oferować nasze rozwiązanie wspólnie z rozwiązaniami partnerów w całej Unii Europejskiej – dodaje Grzegorz Wójcik.

Prezes Autenti podkreśla, że oferowane dziś usługi w Europie nie prezentują poziomu, którego od platformy do podpisywania dokumentów oczekują współczesne przedsiębiorstwa. Problemem jest nie tylko brak współpracy pomiędzy różnymi środowiskami, lecz także ich lokalny zasięg. Dzięki pracy nad tworzeniem Europejskiego Centrum oraz rozwoju produktów firmy taka sytuacja ma się zdecydowanie poprawić.

Newseria

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *