Connect with us

Zadbaj o to, aby Twój system CC miał interfejs API

BADANIA / ZAGRANICA

Zadbaj o to, aby Twój system CC miał interfejs API

Ogólnoświatowe badanie wskazuje, że około 45 procent organizacji poprawia jakości obsługi klientów po przejściu od podstawowego do zaawansowanego zarządzania interfejsami API. Satysfakcja klienta poprawia się o dodatkowe 33 procent.

Organizacje w regionie EMEA korzystające z zaawansowanych procesów zarządzania API osiągają wyniki biznesowe do 45 procent lepsze od tych, które wdrażają podstawowe zarządzanie tymi interfejsami.

Jest to główny wniosek wynikający z nowego globalnego badania, APIs: Building a Connected Business in the App Economy (zobacz raport), przeprowadzonego na zlecenie CA Technologies na grupie 1.770 przedstawicieli kadry zarządzającej wyższego szczebla, w tym 695 z regionu EMEA. 45 procent więcej organizacji potwierdziło poprawę jakości obsługi klientów po przejściu od podstawowego do zaawansowanego zarządzania API, a poziom zadowolenia klientów wzrósł o dodatkowe 33 procent, przy jednoczesnym spadku kosztów IT o 31 proc. Ta grupa respondentów ponad dwukrotnie częściej wskazywała na wyższą konkurencyjność (82 procent w porównaniu z 36 procentami).

Interfejsy API stanowią podstawę sprawności biznesowej, umożliwiając firmom szybką i ciągłą poprawę jakości obsługi klienta – mówi Ian Clark, starszy dyrektor ds. zarządzania API w obszarze EMEA, CA Technologies. – Te badania stanowią ważny przykład wykorzystania API, a co ważniejsze, wyrafinowanego podejścia do ich zarządzania. Przyjmując zaawansowane, oparte na pełnym cyklu życiowym podejście do zarządzania interfejsu API, organizacje doświadczają znacznej poprawy obsługi i satysfakcji klienta oraz konkurencyjności.

Interfejsy programowania aplikacji (API) są centralnym układem nerwowym rynku aplikacji. Umożliwiają one komunikację pomiędzy częściami oprogramowania, zapewniając gotowy i uniwersalny dostęp do dowolnej funkcjonalności, której potrzebuje organizacja.

Rosnące wykorzystanie API wymaga sformalizowanego podejścia do zarządzania tymi interfejsami API. Podejście to obejmuje tworzenie, zabezpieczanie, zarządzanie i optymalizację interfejsów API w całym cyklu życia produktu i skali przedsiębiorstwa.

Mając to na uwadze, model dojrzałości zarządzania API sprawdza zakres wdrożenia przez organizacje narzędzi i technologii, systemów i procesów niezbędnych do pełnego zarządzania cyklem życia interfejsów API. Około 42 procent organizacji z regionu EMEA można uznać za zaawansowane w zarządzaniu interfejsami API, na czele z Włochami (55 procentami) i Francją (53 proc.).

Badanie wykazuje również na znaczące korzyści płynące z przyjęcia dojrzałego zarządzania interfejsami API dla organizacji z regionu EMEA:

 • 93 procent zaawansowanych użytkowników w zarządzaniu API doświadcza poprawy jakości obsługi klienta, w porównaniu do 64 procent podstawowych użytkowników;
 • 86 procent zaawansowanych użytkowników wskazuje na lepsze wykorzystanie innowacji stworzonych przez innych programistów w porównaniu z 68 procent podstawowych użytkowników;
 • zaawansowani użytkownicy uzyskują 40-procentowy wzrost satysfakcji klienta w porównaniu do 30 procent podstawowych użytkowników;
 • zaawansowani użytkownicy uzyskują 38-procentową redukcję kosztów związanych z IT w porównaniu do 29 procent podstawowych użytkowników.

Komunikatory zakupowe

Badanie wykazało również, że 69 procent organizacji z regionu EMEA odnotowuje poprawę zdolności do wykorzystywania innowacji innych firm za pomocą interfejsów API. Otwierając i dzieląc wybrane aplikacje z osobami trzecimi, organizacje te używają danych od partnerów i dodają podstawowe usługi do swoich aplikacji bez konieczności pisania nowego kodu. Wśród tych innowacji znajdują się usługi komunikatorów zakupowych („conversational commerce”), które umożliwiają konsumentom interakcję z markami lub usługami za pomocą czatu, wiadomości lub innych interfejsów językowych. Przykładem może być wykorzystanie urządzeń przenośnych przy użyciu języka naturalnego w celu dokonania rezerwacji lotu, a także łączenie różnych usług w celu dokonania rezerwacji preferowanego hotelu, restauracji lub taksówki w miejscu docelowym.

Szerokie zastosowanie API i zwiększona sprawność – mimo to bariery wciąż istnieją

Około 90 procent organizacji w regionie EMEA przyjęło API, a powszechne wykorzystanie skupia się na wielu procesach – na zwiększaniu przychodów (wskazane przez 32 procent respondentów) oraz szybkości i innowacji dzięki interfejsom API innych firm (32 procent).

Rezultatem jest zwiększona zwinność biznesu. Według badania, organizacje w regionie EMEA dostrzegają 33-procentowy wzrost sprawności w oparciu o swoje działania związane z interfejsami API, zmniejszając czas opracowywania/testowania i udostępniania nowych aplikacji ze średnio 10,80 tygodni do 7,25 tygodnia.

Wciąż istnieją bariery we wdrażaniu API. Głównymi są brak wykwalifikowanych zasobów (34 procent), czas potrzebny do opracowania interfejsu API (32 procent) oraz możliwość skalowania wykorzystania/zarządzania wydajnością (31 procent).

Efektywne zarządzanie API: mapa drogowa

Jak pokazują badania, organizacje potrzebują zaawansowanego podejścia do zarządzania cyklem życia API na rynku aplikacji. Badanie CA Technologies wskazuje szereg zalecanych kroków, które pomogą organizacjom poprawić wykorzystanie i zarządzanie interfejsami API:

 1.       Zdefiniowanie jasnej strategii w biznesie
 2.       Zmierzenie najważniejszych wskaźników biznesowych
 3.       Inwestycje w odpowiednie talenty
 4.      Zapewnienie właściwej infrastruktury
 5.       Dbanie o twórców aplikacji
 6.       Wdrożenie solidnej ochrony
 7.       Plan skalowalności i wydajności

Cyfrowa rewolucja stymuluje możliwości oferowania nowych produktów, tworzenia platform do świadczenia usług i dostarczania klientom lepszych doświadczeń – wszystko odbywa się przy użyciu interfejsów API. Chociaż same interfejsy API nie są żadną nowością, to w gospodarce cyfrowej dużo istotniejsze jest lepsze zarządzanie nimi. To jednolite podejście do zarządzania pozwala firmom różnej wielkości i ze wszystkich sektorów na wyrównywanie warunków konkurencji i lepsze radzenie sobie z rosnącymi wymaganiami, skalowalnością i niestabilnością aplikacji skierowanych do klientów –  powiedział Clark.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE