Connect with us

Trwale bezrobotni niegotowi do rozpoczęcia pracy

BADANIA / POLSKA

Trwale bezrobotni niegotowi do rozpoczęcia pracy

66 proc. bezrobotnych jest bez pracy dłużej niż rok. Ale zaskakujące jest to, że prawie połowa tej grupy bezrobotnych nie jest gotowa do podjęcia pracy w najbliższym czasie – CBOS opublikował nowe wyniki badań. To najwyższy taki odsetek w historii badań. Czy trwale bezrobotnym nie opłaca się pracować?

Wśród ankietowanych przez CBOS 34 proc. pozostaje bez pracy od ponad 6 do 12 miesięcy. 14 proc. bezrobotnych nie pracuje od 3 do 6 miesięcy. Co dziesiąty bezrobotny stracił pracę w ostatnim kwartale.

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego 2017 roku wynosiła 1384,3 tys., co znaczy, że od końca stycznia 2017 roku spadła o 12,8 tys. (0,9%), a od końca lutego 2016 roku – o 271,0 tys. (16,4%). Liczba bezrobotnych w IV kwartale 2016 roku liczona przez GUS w metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oszacowana została na 957 tys. (najnowsze dane) i była to najniższa wartość w historii badania. Od średniej wartości bezrobocia rejestrowanego w tym okresie liczba ta była mniejsza o ok. 360 tys. (27%).

Z sondażu CBOS wynika, że 48 proc. bezrobotnych nie wyraża gotowości do podjęcia zatrudnienia w najbliższym czasie. Gotowość do podjęcia pracy wyraziło 49 proc. bezrobotnych. 3 proc. nie ma zdania w tej sprawie. CBOS podkreśliło, że odsetek zdeklarowanych bezrobotnych niegotowych do szybkiego podjęcia zatrudnienia jest najwyższy w historii badań – ponad dwukrotnie wyższy niż w latach 2005–2006 i niemal dwa razy taki, jak w latach 2010–2014.

Badania „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 2–9 marca oraz 30 marca – 6 kwietnia 2017 roku na próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski liczących łącznie 2095 osób.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE