Rejestracja komputerów, tabletów, smartfonów – mamy oficjalną odpowiedź z Ministerstwa Finansów

Pamiętacie nasz poniedziałkowy artykuł o bublu prawnym, jaki znalazł się w nowelizacji Ustawy Hazardowej? Artykuł szybko przyciągnął rzeszę czytelników. W ciągu kilkunastu godzin przeczytało go ponad 5 tys. internautów. Temat był też dyskutowany na kilku dużych grupach dyskusyjnych – między innymi przez prawników.

Pamiętacie nasz poniedziałkowy artykuł o bublu prawnym, jaki znalazł się w nowelizacji Ustawy Hazardowej? Artykuł szybko przyciągnął rzeszę czytelników. W ciągu kilkunastu godzin przeczytało go ponad 5 tys. internautów. Temat był też dyskutowany na kilku dużych grupach dyskusyjnych – między innymi przez prawników.

Od soboty wymagana jest rejestracja komputerów, laptopów, tabletów i smartfonów

 

Poprosiliśmy wówczas przedstawicieli Ministerstwa Finansów o komentarz. Dzisiaj go dopiero otrzymaliśmy.

Panie Redaktorze,

nie ma zagrożenia, że telefony, tablety itp. będą musiały być rejestrowane.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o grach hazardowych 1 kwietnia 2017 r. rozpoczął funkcjonowanie Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą. Celem działania Rejestru jest utrudnienie możliwości oferowania bez zezwoleń na terenie Polski gier hazardowych urządzanych w Internecie. Wpisowi do Rejestru, zgodnie z art. 15f ust. 4 ustawy, podlegają nazwy domen internetowych wykorzystywanych przez strony internetowe, na których urządzane są nielegalne gry hazardowe.

Przepisy ustawy wchodzące w życie 1 lipca 2017 r. dotyczą obowiązków nakładanych w związku z utworzeniem Rejestru na przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do sieci Internet (blokowanie dostępu do stron wykorzystujących nazwy domen wpisane do Rejestru) oraz na dostawców usług płatniczych (zakaz udostępniania usług płatniczych na stronach wykorzystujących nazwy domen wpisanych do Rejestru). Opóźnienie ich wejścia w życie ma na celu umożliwienie dostosowania do nowych wymogów infrastruktury technicznej przedsiębiorców i dostawców usług płatniczych.

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych w art. 15j wprowadza ogólny zakaz posiadania automatów do gier, z wyjątkiem określonych kategorii podmiotów. Zgodnie z ust. 2 podmioty posiadające koncesję na prowadzenie kasyna gry oraz spółka wykonująca monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier mają obowiązek zarejestrowania automatów w terminie 60 dni od ich nabycia lub importu. W art. 23a ust. 1 ustawy wskazano, że automaty do gier, urządzenia losujące oraz urządzenia do gier mogą być eksploatowane dopiero po ich zarejestrowaniu przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 i 5 ustawy grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach, urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości lub w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy. Natomiast w myśl z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy urządzeniami do gier są wszelkie urządzenia, z wykorzystaniem których możliwe jest prowadzenie gry hazardowej oraz urządzenia, których działanie wpływa na prowadzenie gier.

Każda sprawa dotycząca charakteru gier rozpatrywana jest indywidualnie. W przypadku wątpliwości dotyczących potencjalnie hazardowego charakteru gry każdy ma możliwość zwrócenia się do Ministra Rozwoju i Finansów na podstawie art. 2 ust. 6 o grach hazardowych z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia, czy określona gra jest grą hazardową, w tym grą na automacie do gier w rozumieniu przepisów ustawy.

Z poważaniem,

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Finansów

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *