Sąd nie zgodził się na upadłość Hawe Telekom

Sąd gospodarczy w Warszawie oddalił we wtorek 4 kwietnia wniosek Agencji Rozwoju Przemysłu o ogłoszenie upadłosci spółki Hawe Telekom, która jest w trakcie restrukturyzacji.

Sąd gospodarczy w Warszawie oddalił we wtorek 4 kwietnia wniosek Agencji Rozwoju Przemysłu o ogłoszenie upadłosci spółki Hawe Telekom, która jest w trakcie restrukturyzacji.

W ustnym uzasadnieniu sąd stwierdził, że wierzyciel, który złożył wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego i ogłoszenie upadłości, nie wykazał, że istnieją przesłanki dające podstawę do ogłoszenia upadłości spółki, a w szczególności nie udowodnił, aby spółka Hawe Telekom była niewypłacalna.

– Sąd podzielił stanowisko zarządcy sanacyjnego, że poprawiła się kondycja spółki i są widoczne pierwsze efekty jej restrukturyzacji – mówi Małgorzata Anisimowicz, prezes kancelarii PMR Restrukturyzacje SA. – Przerwanie procesu restrukturyzacji na tak zaawansowanym etapie i ogłoszenie upadłości spółki, aby sprzedać ją nieznanemu inwestorowi rodzi ogromne ryzyko destabilizacji działalności gospodarczej, może spowodować utratę kontrahentów i obniżyć wartość spółki – dodaje.

Wniosek o upadłość spółki telekomunikacyjnej złożył w grudniu 2016 roku główny wierzyciel Hawe Telekom – Agencja Rozwoju Przemysłu. To już drugi wniosek o ogłoszenie upadłości Hawe Telekom, który złożyła ARP. Po raz pierwszy zrobiła to w grudniu 2015 roku, ale warszawski sąd gospodarczy w marcu 2016 roku zdecydował o rozpoczęciu postępowania sanacyjnego, wyznaczając na zarządcę w procesie restrukturyzacji firmy kancelarię PMR Restrukturyzacje SA. Ta decyzja spowodowała zawieszenie wszystkich postępowań egzekucyjnych wobec spółki i uniemożliwiła wszczęcie nowych. Hawe Telekom była pierwszą spółką, która skorzystała z nowych przepisów restrukturyzacyjnych obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *