Hawe Telekom nie chce sprzedaży za bezcen

Jeszcze dzisiaj sąd gospodarczy w Warszawie rozstrzygnie, czy ogłosić upadłość spółki telekomunikacyjnej Hawe Telekom. Taki wniosek złożył jej największy wierzyciel – Agencja Rozwoju Przemysłu, która dąży do sprzedaży likwidacyjnej. Zarządca sanacyjny spółki, kancelaria PMR Restrukturyzacje SA, nie podziela tego stanowiska. Uważa, że szybsze i korzystniejsze dla wszystkich jest zwiększenie wartości spółki i refinansowanie zadłużenia.

Jeszcze dzisiaj sąd gospodarczy w Warszawie rozstrzygnie, czy ogłosić upadłość spółki telekomunikacyjnej Hawe Telekom. Taki wniosek złożył jej największy wierzyciel – Agencja Rozwoju Przemysłu, która dąży do sprzedaży likwidacyjnej. Zarządca sanacyjny spółki, kancelaria PMR Restrukturyzacje SA, nie podziela tego stanowiska. Uważa, że szybsze i korzystniejsze dla wszystkich jest zwiększenie wartości spółki i refinansowanie zadłużenia.

W ostatnich dniach w internecie i prasie regionalnej ukazały się artykuły na temat Hawe Telekom, w których jej największy wierzyciel – Agencja Rozwoju Przemysłu – podważa fakty dotyczące postępowania sanacyjnego i potwierdza, że dąży do szybkiego sprzedania spółki nowemu inwestorowi. Zdaniem ARP Hawe Telekom potrzebuje „szybkiej terapii, a postępowanie sanacyjne to przedłużanie kroplówki, która nie postawi go na nogi”, jak powiedziała dziennikowi „Polska The Times” Joanna Zakrzewska, rzeczniczka ARP („Gazeta Wrocławska” z 3.04.2017 r.).

Z takim stanowiskiem nie zgadza się zarządca sanacyjny spółki – kancelaria PMR Restrukturyzacje SA, która uważa, że twierdzenia te przeczą faktom. Zarządca wskazuje, że dzięki restrukturyzacji udało się ustabilizować sytuację biznesową, operacyjną i finansową spółki, a nowe inwestycje realizowane są zgodnie z planem restrukturyzacyjnym, pozytywnie zaopiniowanym przez radę wierzycieli i zatwierdzonym przez sędziego komisarza.

– Przerwanie procesu restrukturyzacji na tak zaawansowanym etapie i ogłoszenie upadłości spółki, aby sprzedać ją nieznanemu potencjalnemu inwestorowi (ARP nie wskazała dotąd żadnego konkretnego podmiotu), rodzi ogromne ryzyko destabilizacji działalności gospodarczej, może spowodować utratę kontrahentów i obniżyć wartość spółki – uważa Maciej Roch Pietrzak z PMR Restrukturyzacje SA. Zdaniem zarządcy sprzedaż likwidacyjna zamiast refinansowania działalności lub koncyliacyjnej sprzedaży układowej może być uznana za działanie na szkodę wierzycieli i akcjonariuszy. Sprzedaż upadłościowa nie zapewnia wierzycielom szybkiej spłaty długów (średni czas trwania postępowań upadłościowych w Polsce to trzy lata), a tym bardziej zaspokojenia wierzycieli w pełnej wysokości.

ARP blokuje restrukturyzację?

Agencja Rozwoju Przemysłu, nie zważając na postanowienia prawa restrukturyzacyjnego i wynikające z niego zakazy, zarzuca spółce Hawe Telekom, że cały zysk za 2016 rok (31 mln zł) przeznaczyła na inwestycje infrastrukturalne, zamiast spłacić długi wierzycielom. Faktycznie, w marcu 2016 r. zarząd Hawe Telekom poinformował, że zarządca w ramach realizowanego planu restrukturyzacyjnego zawarł umowę na uruchomienie nowoczesnego systemu transmisyjnego DWDM koncernu Huawei, zwiększającego przepustowość[1] sieci.

– Inwestycja ta jest realizowana zgodnie z planem restrukturyzacyjnym, który do tej pory nie został zmieniony, a rada wierzycieli nigdy o to nie wnioskowała – wyjaśnia Małgorzata Anisimowicz, prezes kancelarii PMR Restrukturyzacje SA. – Realizowanie takiego planu jest obowiązkiem zarządcy i nie ma żadnych podstaw do oczekiwania, że zarządca zaprzestanie czynności restrukturyzacyjnych lub podejmie inne. Rada wierzycieli nie wystąpiła do sędziego komisarza z wnioskiem o zmianę planu, ale domaga się zmiany zarządcy, co jest zaskakujące – dodaje.

Zdaniem zarządcy sanacyjnego umowa z koncernem Huawei daje spółce ogromną szansę na zwiększenie jej wartości i spłatę długów, ponieważ chiński koncern telekomunikacyjny prócz wsparcia technologicznego i biznesowego deklaruje też pomoc w pozyskaniu refinansowania na restrukturyzację.

Jak twierdzi zarządca, zaskakujące są oczekiwania ARP dotyczące szybkiej spłaty długów przez Hawe Telekom. – W trakcie postępowania sanacyjnego jest to niemożliwe, bo zabrania tego prawo restrukturyzacyjne, a samo postępowanie przedłuża się z powodu sprzeciwów składanych m.in. przez ARP – wyjaśnia Maciej Roch Pietrzak z PMR Restrukturyzacje SA. – Uniemożliwia to sędziemu komisarzowi zatwierdzenie spisu wierzytelności i wyznaczenie terminu głosowania nad układem, choć sprzeciwy jako nieuzasadnione są sukcesywnie oddalane przez sąd – dodaje.

Polityka nowej szansy

Naprawę, rewitalizację i refinansowanie zadłużenia firmy zamiast jej upadłości, likwidacji i sprzedaży w kawałkach umożliwiła nowa ustawa o prawie restrukturyzacyjnym, która obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Wprowadzone przez nią przepisy o postępowaniu sanacyjnym mają na celu uzdrowienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, dalsze jego działanie oraz zachowanie miejsc pracy. Dlatego ustawodawca uniemożliwił siłową egzekucję z majątku dłużnika czy upadłość likwidacyjną od momentu otwarcia postępowania sanacyjnego.

– Celem sanacji jest przywrócenie firmie zdolności konkurowania na rynku, regulowania bieżących zobowiązań oraz refinansowania zadłużenia wobec dotychczasowych wierzycieli. Wszyscy więc powinni być zainteresowani budowaniem wartości takiego podmiotu gospodarczego i zwiększaniem jego atrakcyjności inwestycyjnej, nie zaś jego deprecjonowaniem, szkalowaniem i medialnym utrudnianiem realizowania działalności operacyjnej – uważa Maciej Roch Pietrzak.

Jak dodaje zarządca sanacyjny, w trakcie procesu restrukturyzacji Hawe Telekom było wiele przypadków odmowy zawarcia nowych kontraktów handlowych (czasem wieloletnich i wielomilionowych) z powodu pojawiających się w mediach informacji, które nie odpowiadały rzeczywistości i szkalowały spółkę.

Restrukturyzacja wstrzymała upadłość

To już drugi wniosek o ogłoszenie upadłości Hawe Telekom wysunięty przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Po raz pierwszy taki wniosek złożyła w grudniu 2015 roku, ale warszawski sąd gospodarczy w marcu 2016 roku zdecydował o rozpoczęciu postępowania sanacyjnego, wyznaczając na zarządcę w procesie restrukturyzacji firmy kancelarię PMR Restrukturyzacje SA. Ta decyzja spowodowała zawieszenie wszystkich postępowań egzekucyjnych wobec spółki i uniemożliwiła wszczęcie nowych. Hawe Telekom była pierwszą spółką, która skorzystała z nowych przepisów restrukturyzacyjnych.

Los firmy, jej pracowników, akcjonariuszy i wielu drobnych wierzycieli zależeć będzie teraz od decyzji sądu.

Słownik
1. przepustowość. parametr techniczny transmisji danych określający jakość usług sieciowych, zwany także pojemnością transmisyjną. Przepustowość mieszona jest w jednostkach bity…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *