Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

disaster

z ang. awaria. W call center nagła awaria powodująca długotrwałe i kosztowne zakłócenia w funkcjonowaniu organizacji. Firmy - aby zabezpieczyć się przed konsekwencjami awarii, w swoim planie na wypadek awarii,

Karol Krzywicki Zastępcą Prezesa UKE ds. rynku pocztowego

Karol Krzywicki, dotychczasowy dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego UKE, został wybrany na Zastępcę Prezesa UKE ds. rynku pocztowego.

Karol Krzywicki, dotychczasowy dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego UKE, został wybrany na Zastępcę Prezesa UKE ds. rynku pocztowego.

Karol Krzywicki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Karierę zaczynał w 2000 r. w Ministerstwie Łączności, skąd 3 lata później przeniósł się do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (obecnie UKE). Od tamtego czasu jest zawodowo związany z regulatorem rynku telekomunikacyjnego i pocztowego, gdzie przeszedł pełną ścieżkę awansu zawodowego: od specjalisty, poprzez Naczelnika Wydziału, Dyrektora Departamentu do Zastępcy Prezesa.

Karol Krzywicki brał udział w tworzeniu narzędzi regulacyjnych rynku pocztowego w Polsce, m.in.: mechanizmu finansowania usług powszechnych, rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług oraz systemu monitorowania jakości usług. Współtworzył Prawo pocztowe. Uczestniczył w pracach nad III Dyrektywą Pocztową UE, a także w kreowaniu Europejskiej Grupy Regulatorów Pocztowych.

Na forum międzynarodowym reprezentuje Prezesa UKE w pracach Komitetu Dyrektywy Pocztowej w Komisji Europejskiej, Rady Administracyjnej Światowego Związku Pocztowego (UPU), posiedzeniach plenarnych Europejskiej Grupy Regulatorów Pocztowych (ERGP) czy Komitetu Europejskiego Regulacji Pocztowych (CERP). Był dwukrotnie delegatem na Kongres Światowego Związku Pocztowego, ostatnio w 2016 r., w randze Zastępcy przewodniczącego delegacji Polski. Ostatni kongres zakończył się znaczącym sukcesem, jakim było wybranie Rzeczpospolitej Polskiej do grona państw członkowskich Rady Administracyjnej oraz Rady Eksploatacji Pocztowej.

Jako dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego Karol Krzywicki odpowiadał za sprawy konsumenckie, analizy rynku pocztowego, badania jakości usług, prowadzenie kontroli rynku i postępowań pokontrolnych, a także za kooperację przy tworzeniu i wdrażaniu strategii regulacyjnych Prezesa UKE, współpracę międzynarodową i legislację. Funkcję Zastępcy Prezesa ds. pocztowych pełnił już w latach 2014-2016.

Źródło: UKE

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły na pokrewne tematy
więcej

4 mln zł kary dla Profi Credit Polska

Za krzywdzące praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Profi Credit Polska karę ponad 4 mln zł. Pożyczkodawca pobierał opłaty przewyższające zaciągnięte kredyty konsumentów oraz wypłacał im kolejne pożyczki bez uzyskania ich zgody i bez oceny zdolności kredytowej. Firma nie udzielała konsumentom rzetelnych informacji o warunkach wypowiedzenia umowy i niesłusznie naliczała konsumentom opłaty za okres po rozwiązaniu umowy.
więcej

20 mln zł kary za misseling

Open Life TU Życie stosował wobec konsumentów nieuczciwą sprzedaż (misselling) ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Został przez UOKiK ukarany 20 mln zł.
więcej

Branża fitness nie ma lekko. 32 mln zł kary od UOKiK

Postępowanie antymonopolowe w sprawie niedozwolonych praktyk na rynku fitness zostało wszczęte w 2018 r. Postępowanie prowadzone było przeciwko 16 spółkom oraz 6 menadżerom, podejrzewanym o bezpośrednią odpowiedzialność za niedozwolone ustalenia. Łącznie wymierzono 32 mln zł kary.