Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

routing połączeń

Wyznaczanie trasy i wysłanie nią połączeń telefonicznych. Koordynacją trasy połączeń zarządza urządzenie węzłowe, w którym kształtowany jest ruch sieciowy, nazywane jest routerem – jego rolę może pełnić np. komputer stacjonarny czy oddzielne dedykowane urządzenie.

Sąd Polubowny przy UKE bardzo się nudzi

187 spraw wpłynęło do sądu polubownego przy UKE w ubiegłym roku, ale nie odbyła się ani jedna rozprawa.

187 spraw wpłynęło do sądu polubownego przy UKE w ubiegłym roku, ale nie odbyła się ani[1] jedna rozprawa.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) poinformował ostatnio, że do działającego przy prezesie UKE Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego wpłynęło w ubiegłym roku 187 spraw. Ale żadna sprawa się nie odbyła. W ponad 30 sprawach wnioskujący zawierali ugody z operatorami telekomunikacyjnymi lub pocztowymi poza sądem.

A najczęściej przedmiotem sporu były: opłaty za rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed terminem na jaki umowa została zawarta, opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych, odszkodowania za nienależyte wykonanie usług pocztowych.

Sąd Polubowny rozpatruje sprawy wyłącznie na rozprawie, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę, podpiszą zapis na sąd polubowny.

Słownik
1. ani. inaczej Automatic Number Identification lub caller id – numer telefonu dzwoniącego.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Big Data – nowe korzyści, potencjalne zagrożenia (dla contact center i nie tylko)

Ilość danych, jakie generujemy na swój temat, korzystając z różnych urządzeń i aplikacji, jest coraz większa, a przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują potencjał, jaki daje technologia Big Data, pozwalająca na ich skuteczne analizowanie i wykorzystywanie. Analityka danych to jednak nie tylko ogromne możliwości, ale również wiele zagrożeń prywatności oraz potencjalnej dyskryminacji konsumentów.
Czytaj więcej

Polacy skarżą się do Rzecznika Finansowego na banki

W ubiegłym roku do Biura Rzecznika Finansowego wpłynęło prawie 1,8 tys. skarg związanych z kredytami konsumenckimi, co stanowiło 18-procentowy wzrost w ujęciu rocznym. Średnio co czwarta skarga dotyczy problemów z rozliczeniem kredytu przy jego wcześniejszej spłacie.
Czytaj więcej

Gotowi na rozporządzenie GDPR?

Od kiedy rozporządzenie GDPR zostało przyjęte w kwietniu 2016 roku kraje członkowskie przygotowują się na nowe prawo w zakresie ochrony danych osobowych. Celem GDPR jest wzmocnienie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. W przypadku niedostosowania się do nowych zasad przewiduje się kary, które mogą sięgnąć nawet kilku milionów euro. SER ma już rozwiązanie: Doxis4 safeLock.