UOKiK odrzuca skargę radców na usługę Prawnik Plusa

Wszystko wskazuje na to, że właśnie zakończyła się batalia o telefoniczne usługi prawne dla przedsiębiorców. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odrzucił skargę Krajowej Izby Radców Prawnych, którą samorząd wystosował przeciwko operatorowi telekomunikacyjnemu oraz Availo Sp. z o.o. w zakresie rzekomych „praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów”.

Wszystko wskazuje na to, że właśnie zakończyła się batalia o telefoniczne usługi prawne dla przedsiębiorców. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odrzucił skargę Krajowej Izby Radców Prawnych, którą samorząd wystosował przeciwko operatorowi telekomunikacyjnemu oraz Availo Sp. z o.o. w zakresie rzekomych „praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów”.

5 grudnia 2016 r. KIRP złożyła na ręce Prezesa Urzędu Ochrony Praw Konkurencji i Konsumentów oficjalne zawiadomienie o domniemanym łamaniu praw konsumentów przez podkarpacką spółkę Availo oraz operatora telekomunikacyjnego. Wspomniane podmioty w ramach rozpoczętej współpracy oferują i organizują pomoc prawną dla abonentów biznesowych (przedsiębiorców), która świadczona jest w formie prawo direct, czyli przez telefon oraz e-mail. W swoim zawiadomieniu KIRP poddała w wątpliwość m.in. takie aspekty jak – jasną identyfikację klientów, promocję usług, realizację porad prawnych przez spółkę z o.o., kwestie tajności relacji między prawnikiem i klientem, a nawet cenę dostępu do usług. W odpowiedzi na stawiane zarzuty spółka Availo podała wyczerpującą i popartą przepisami prawnymi oraz dowodami odpowiedź, a także podkreśliła swoje stanowisko, że wskazana tutaj usługa prawna realizowana wspólnie z telekomem jest zaadresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Decyzja UOKiK[1] była jednoznaczna – urząd „nie podejmuje działań w związku z zawiadomieniem KIRP”.

Klęska samorządów prawnych
Co więcej, tradycyjne środowiska prawnicze od początku wprowadzenia usługi dostępowej dla przedsiębiorców wyrażały swoje niezadowolenie. Jeszcze kilka miesięcy temu w mediach pojawiły się nieoficjalne zarzuty wobec Availo oraz operatora względem łamania Kodeksu Etyki Adwokackiej, kwestii godności zawodu prawnika, i znowu ceny oferowanych porad – która niezaprzeczalnie, jest wyjątkowo konkurencyjna. Naczelna Rada Adwokacka wystosowała nawet apel o zaprzestanie świadczenia i promocji usługi, który pojawił się na łamach m.in. Gazety Prawnej. Gdy takie działania nie przyniosły skutku, do ofensywy włączyła się wyżej już wspomniana Krajowa Izba Radców Prawnych.

UOKiK po stronie nowoczesnego rynku prawnego
W piśmie przesłanym do Availo w dniu 16 stycznia br., Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dziękuje Spółce za zaprezentowanie wyjaśnienia względem całej sprawy i informuje, iż nie podejmuje żadnych działań w związku z zawiadomieniem Krajowej Izby Radców Prawnych. Swoim stanowiskiem UOKiK potwierdza stanowiska operatora telekomunikacyjnego oraz Spółki, które podkreślały, iż wspólnie proponowana usługa dostępowa jest proponowana wyłącznie przedsiębiorcom.

Rewolucja usług prawnych
Cieszę się ze stanowczej reakcji UOKiK-u mówi Grzegorz Maj, Prezes Zarządu Availo Sp. z o.o. Myślę, że decyzja Urzędu to przede wszystkim wielkie zwycięstwo naszych klientów zarówno biznesowych jak i indywidualnych.

Przez ostatnie miesiące miałem wrażenie, że nasza firma oraz prawnicy, z którymi mam przyjemność współpracować są celem ataków samorządów prawniczych wyłącznie dlatego, że wprowadziliśmy na rynek nową – tanią i wygodną ofertę porad prawnych. Osobiście wydaje mi się, że to właśnie cena usług stanowi główną bolączkę samorządów. Uważam, że działania samorządów miały na celu świadome ograniczenie konkurencji na rynku prawnym, a także zamknięcie Polakom dostępu do pomocy prawnej. Zastanawia mnie fakt, dlaczego tradycyjne samorządy prawnicze chcą, żeby polskie społeczeństwo było odcięte od możliwości jakie daje połączenie nowoczesnych technologii z profesjonalną pomocą prawną. Przecież od dawna, rozwiązania takie jak prawo direct są chętnie i często stosowane m.in. przez blisko 100 mln Amerykanów, a także przez naszych europejskich sąsiadów – Niemców i Skandynawów.

Jednocześnie mam nadzieję, że zaistniała sytuacja stanie się początkiem rzetelnej i merytorycznej dyskusji, zgoła odmiennej od stosowanych do tej pory przez samorządy pomówień i niesprawiedliwych oskarżeń. Chcę również podkreślić, że zaproszenia do takiego dyskursu przesłaliśmy jeszcze kilka tygodni temu do Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Izby Radców Prawnych – do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Słownik
1. UOKiK. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Powoływany jest…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *