Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

occupancy

Wartość wyrażona w jednostkach czasu lub procentach oznaczający zajętość czasu pracy agenta. Na occupancy składa się głownie czas poświęcony na rozmowę oraz czas na obsługę skryptu lub innych systemów wspomagających

Polska awansuje z 9 na 7 miejsce w rankingu lokalizacji dojrzałych BPO na świecie

Z corocznego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield zatytułowanego Where in the World wynika, że w najbliższych sześciu latach sektor outsourcingu będzie rósł w tempie 6 proc. rocznie – głównie dzięki cięciom kosztów przez firmy, a zwłaszcza banki.

Z corocznego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield zatytułowanego Where in the World wynika, że w najbliższych sześciu latach sektor outsourcingu będzie rósł w tempie 6 proc. rocznie – głównie dzięki cięciom kosztów przez firmy, a zwłaszcza banki.

Autorzy raportu wskazują, że firmy z sektora usług nadal bardziej koncentrują się na relokacji działów back- i mid-office do innych państw niż na przenoszeniu do swoich krajów macierzystych centrów telefonicznych i innych centrów usług wspólnych w celu poprawy obsługi klientów. Wynika to z tego, że różnice w wysokości płac pomiędzy rozwiniętymi gospodarkami i rynkami wschodzącymi, na których powstało wiele miejsc pracy w sektorze usług outsourcingowych, raczej się nie zmniejszą w wystarczającym stopniu przez wiele lat.

Neil McLocklin, współautor raportu i współdyrektor działu doradztwa strategicznego w regionie EMEA firmy Cushman & Wakefield, powiedział: „Rynek pracy w sektorze usług outsourcingowych w Europie Środkowej dynamicznie się rozwija dzięki firmom z Europy Zachodniej od początku nowego tysiąclecia. Nawet przy założeniu wysokiego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 4-5% rocznie w porównaniu z zaledwie 1-2% w Europie Zachodniej upłynie od 15 do 20 lat, zanim rozbieżności płacowe zmniejszą się z obecnej proporcji wynoszącej ok. 1:3 do mniej więcej połowy”.

Ponadto lokalizacje o bardziej ugruntowanej pozycji na rynku usług outsourcingowych takie jak Polska stają w obliczu presji czynników, które mogą wpłynąć na tempo wzrostu tego sektora. Do tych czynników zalicza się m.in.:

  • wzrost konkurencji ze strony nowych lokalizacji oferujących niższe koszty działalności w krajach sąsiednich takich jak Rumunia;
  • szybki rozwój robotyki wykorzystywanej w automatyzacji procesów biznesowych oraz cognitive computing, czyli inteligentnego przetwarzania danych;
  • wzrost kosztów związanych ze zwalczaniem coraz większych zagrożeń technologicznych wynikający z konieczności dodatkowych szkoleń dla pracowników, którzy poszerzają zakres swoich kwalifikacji poza podstawowe umiejętności językowe i matematyczne;
  • niekorzystne trendy demograficzne i migracja wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza z mniejszych miast do Europy Zachodniej.

W skali globalnej Indie są nadal największym rynkiem usług outsourcingowych z 56-procentowych udziałem w rynku. Na drugim miejscu uplasowały się Filipiny, które miały udział w rynku na poziomie 15%. W 2015 r. outsourcing wygenerował 7% PKB tego kraju w porównaniu z zaledwie 0,08% w 2000 r.

Raport Where in the World prezentuje ranking krajów według ich atrakcyjności dla sektora BPO (Business Process Outsourcing) z uwzględnieniem czynników takich jak koszt, jakość usług oraz stabilność polityczna i gospodarcza. Poszczególne rynki zostały podzielone na dwie kategorie: dojrzałe i wschodzące.

Tamas Polster, współautor raportu i współdyrektor działu doradztwa strategicznego w regionie EMEA, powiedział: „Wśród rynków wschodzących Wietnam zachował opinię najlepszej lokalizacji outsourcingowej świata. Z kolei w grupie państw europejskich na trzecie miejsce awansowała Litwa – z piątego w ubiegłorocznym rankingu.

Jednym z zagrożeń dla sektora usług outsourcingowych jest szybki postęp w dziedzinie automatyki, ale branża ta będzie nadal dynamicznie się rozwijać przez wiele lat. Jednak klienci będą bardzo ostrożnie dokonywać wyboru usług biznesowych. Ważnym czynnikiem jest oczywiście cena, ale jakość usług, które muszą być niezawodne i efektywne, ma kluczowe znaczenie dla firm zainteresowanych utrzymaniem dotychczasowej bazy klientów.

Dojrzałe lokalizacje usług BPO i SSC poczyniły w ostatnich latach znaczne inwestycje w rozwój oferowanych usług. Zwiększyły udział automatyki i dokonały relokacji procesów generujących niższą wartość na rynki wschodzące w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej”.

Polska znalazła się na 7 miejscu globalnego rankingu lokalizacji dojrzałych BPO (skok o dwie pozycje, z miejsca 9 w 2015 r.).

Bolesław Kołodziejczyk, Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa i Analiz Rynkowych w Cushman & Wakefield w Polsce, powiedział; „Polska jest największym rynkiem BPO w Europie Środkowo-Wschodniej. Firmy outsourcingowe ulokowały się w ponad 16 dużych miastach kraju, a sektor ten rozwija się w tempie 20% rocznie od 1995 r. Banki i firmy świadczące usługi profesjonalne, które wcześniej przenosiły funkcje back office do Azji, obecnie są zainteresowane relokacją bardziej złożonych usług finansowych i prawnych do Polski. Do głównych czynników zachęcających do tego zaliczamy wspólną strefę czasową z wieloma stolicami europejskimi, członkostwo w UE i praktyki biznesowe podobne do obowiązujących w Europie Zachodniej. Ponadto w Polsce obowiązują wszystkie przepisy unijne dotyczące praw autorskich i własności intelektualnej oraz przestrzegane są standardy amerykańskie w zakresie bezpieczeństwa danych i ochrony własności intelektualnej”.

Na korzyść Polski przemawia również dobrze rozwinięta baza zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, która na koniec roku dla dziewięciu największych rynków wynosiła blisko 9 mln m kw.


Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły na pokrewne tematy