75% wzrost Arterii dzięki Contact Center i BPO Management

W 2015 roku Zarząd Arteria S.A., zrealizował zamierzone cele strategiczne, stając się głównym beneficjentem procesu konsolidacji rynku call center w Polsce. Spółka dokonała w drugiej połowie ubiegłego roku dwóch akwizycji spółek z branży: Contact Center sp. z o.o. oraz BPO Management Sp. z o.o. W efekcie spowodowało to zarówno istotny wzrost ilości stanowisk telemarketingowych działających w ramach Grupy Kapitałowej Arteria S.A., których liczba wzrosła do ponad 2200 jak i znaczące rozszerzenie portfela obsługiwanych klientów w tym segmencie, zwłaszcza z branży energetycznej i telekomunikacyjnej.

W 2015 roku Zarząd Arteria S.A., zrealizował zamierzone cele strategiczne, stając się głównym beneficjentem procesu konsolidacji rynku call center w Polsce. Spółka dokonała w drugiej połowie ubiegłego roku dwóch akwizycji spółek z branży: Contact Center sp. z o.o. oraz BPO Management Sp. z o.o. W efekcie spowodowało to zarówno istotny wzrost ilości stanowisk telemarketingowych działających w ramach Grupy Kapitałowej Arteria S.A., których liczba wzrosła do ponad 2200 jak i znaczące rozszerzenie portfela obsługiwanych klientów w tym segmencie, zwłaszcza z branży energetycznej i telekomunikacyjnej.

Grupa Kapitałowa Arteria S.A. stała się w konsekwencji liderem rynku komercyjnych contact center w Polsce. Potwierdza to najnowszy raport niezależnej firmy badawczej PMR, która wskazuje Arterię S.A. jako lidera rynku, którego przychody wzrosły w ubiegłym roku o 7,5% i wyraźnie przekroczyły 1 mld zł w 2015 r. (‚”Rynek call center i contact center w Polsce 2015). Według raportu rynek ten jest jednak ciągle bardzo rozdrobniony, na którym firmy mające ponad 500 stanowisk stanowią jedynie 4%, co zapowiada jego dalszą konsolidację.

Komentując zatem wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A w I kwartał 2016 roku. należy mieć na uwadze, iż był to był to w dużej mierze okres porządkowania oraz integracji nowych aktywów z zasobami Grupy Kapitałowej Arteria S.A., co miało wpływ na osiągnięte parametry finansowe.

W I kwartale 2016 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Arteria S.A. osiągnęły poziom 44 791 tysięcy złotych i były wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6 045 tysięcy złotych co oznacza 15,6 % wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Procentowy wzrost sprzedaży wpisuje się w kilkuletni trend systematycznego wzrostu przychodów, a tym samym umacniania pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej w poszczególnych segmentach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu call center, strategicznego z punktu widzenia dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej. Głównymi czynnikami, które wpływają na utrzymanie wzrostu sprzedaży jest szeroka i bezpieczna dywersyfikacja oferowanych usług, rosnąca skala prowadzonych projektów, stała baza dużych klientów korporacyjnych oraz technologiczne know-how w zakresie zintegrowanej obsługi klienta i zarządzania procesami operacyjnymi. Kontrakty z klientami zawierane są głównie na okres 2-3 lat lub bezterminowo, co zapewnia Spółce stabilny poziom przychodów oraz ewentualny długi okres reakcji na wypadek utraty kontrahenta. Przykładem trendu wzrostowego realizowanych kontraktów jest projekt realizowany dla globalnego klienta w segmencie marketingu internetowego na dziewięciu rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Ukraina, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Białoruś, Kazachstan, Polska, a od grudnia dodatkowo Litwa), którego skala rosła systematycznie przez cały 2015 rok oraz pierwszy kwartał 2016 roku. Większą skalę osiągnęły też projekty realizowane dla klientów z branży energetycznej, finansowej, wydawniczej oraz telekomunikacyjnej.

Dodatkowym czynnikiem dynamizującym poziom przychodów w I kwartale 2016 roku była konsolidowana sprzedaż prowadzona przez nowe spółki w portfolio Grupy: Contact Center sp. z o.o. oraz BPO Management Sp. z o.o. W efekcie sprzedaż segmentu call center wyniosła w raportowanym okresie poziom 27 916 tysięcy złotych i była wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 74% co w liczbach bezwzględnych oznacza przyrost o blisko 12 milionów złotych.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły na pokrewne tematy
więcej

NFZ ogłosił przetarg na infolinię (TPK)

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił rozpoczęcie postępowania przetargowego na świadczenie usług telemarketingowych w ramach obsługi bezpłatnej infolinii, która stanowi niezbędny element działania teleplatformy pierwszego kontaktu (TPK). Szacunkowa wartość zamówienia netto to 1,6 mln zł.
więcej

InteliWISE obsłuży infolinie dla przedsiębiorców

Spółka InteliWISE wygrała przetarg na obsługę Centrum Pomocy Przedsiębiorcy (CPP). Umowa podpisana przez pioniera technologii AI z Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii, opiewa na blisko 3.5 miliona złotych brutto i obejmuje m.in. wykorzystanie Voicebotów II Generacji do wsparcia Infolinii.