Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

2,5G

standard sieci komórkowych drugiej generacji, w których zaimplementowano funkcje wspomagające pakietową komutację danych. Sieci 2.5G uważane są za element ewolucji pomiędzy sieciami drugiej i trzeciej generacji. Do sieci 2.5G zalicza się na przykład sieci GPRS/EDGE, które budowane są na podstawie istniejących sieci GSM (2G), ale dzięki technologiom wspomagającym pakietowe przesyłanie danych oferują usługi dostępne w sieciach 3G (w sieciach trzeciej generacji usługi te oferowane są z lepszą jakością). Dodatkowo sieć szkieletowa budowana dla potrzeb implementacji technologii GPRS/EDGE może być także używana przez sieci UMTS (3G), co umożliwia współistnienie sieci 2G i 3G oraz stopniową ewolucję istniejących sieci pomiędzy tymi standardami.

75% wzrost Arterii dzięki Contact Center i BPO Management

W 2015 roku Zarząd Arteria S.A., zrealizował zamierzone cele strategiczne, stając się głównym beneficjentem procesu konsolidacji rynku call center w Polsce. Spółka dokonała w drugiej połowie ubiegłego roku dwóch akwizycji spółek z branży: Contact Center sp. z o.o. oraz BPO Management Sp. z o.o. W efekcie spowodowało to zarówno istotny wzrost ilości stanowisk telemarketingowych działających w ramach Grupy Kapitałowej Arteria S.A., których liczba wzrosła do ponad 2200 jak i znaczące rozszerzenie portfela obsługiwanych klientów w tym segmencie, zwłaszcza z branży energetycznej i telekomunikacyjnej.

W 2015 roku Zarząd Arteria S.A., zrealizował zamierzone cele strategiczne, stając się głównym beneficjentem procesu konsolidacji rynku call center[2] w Polsce. Spółka dokonała w drugiej połowie ubiegłego roku dwóch akwizycji spółek z branży: Contact Center[1] sp. z o.o. oraz BPO Management Sp. z o.o. W efekcie spowodowało to zarówno istotny wzrost ilości stanowisk telemarketingowych działających w ramach Grupy Kapitałowej Arteria S.A., których liczba wzrosła do ponad 2200 jak i znaczące rozszerzenie portfela obsługiwanych klientów w tym segmencie, zwłaszcza z branży energetycznej i telekomunikacyjnej.

Grupa Kapitałowa Arteria S.A. stała się w konsekwencji liderem rynku komercyjnych contact center w Polsce. Potwierdza to najnowszy raport niezależnej firmy badawczej PMR, która wskazuje Arterię S.A. jako lidera rynku, którego przychody wzrosły w ubiegłym roku o 7,5% i wyraźnie przekroczyły 1 mld zł w 2015 r. (‚”Rynek call center i contact center w Polsce 2015). Według raportu rynek ten jest jednak ciągle bardzo rozdrobniony, na którym firmy mające ponad 500 stanowisk stanowią jedynie 4%, co zapowiada jego dalszą konsolidację.

Komentując zatem wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A w I kwartał 2016 roku. należy mieć na uwadze, iż był to był to w dużej mierze okres porządkowania oraz integracji nowych aktywów z zasobami Grupy Kapitałowej Arteria S.A., co miało wpływ na osiągnięte parametry finansowe.

W I kwartale 2016 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Arteria S.A. osiągnęły poziom 44 791 tysięcy złotych i były wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6 045 tysięcy złotych co oznacza 15,6 % wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Procentowy wzrost sprzedaży wpisuje się w kilkuletni trend systematycznego wzrostu przychodów, a tym samym umacniania pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej w poszczególnych segmentach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu call center, strategicznego z punktu widzenia dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej. Głównymi czynnikami, które wpływają na utrzymanie wzrostu sprzedaży jest szeroka i bezpieczna dywersyfikacja oferowanych usług, rosnąca skala prowadzonych projektów, stała baza dużych klientów korporacyjnych oraz technologiczne know-how w zakresie zintegrowanej obsługi klienta i zarządzania procesami operacyjnymi. Kontrakty z klientami zawierane są głównie na okres 2-3 lat lub bezterminowo, co zapewnia Spółce stabilny poziom przychodów oraz ewentualny długi okres reakcji na wypadek utraty kontrahenta. Przykładem trendu wzrostowego realizowanych kontraktów jest projekt realizowany dla globalnego klienta w segmencie marketingu internetowego na dziewięciu rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Ukraina, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Białoruś, Kazachstan, Polska, a od grudnia dodatkowo Litwa), którego skala rosła systematycznie przez cały 2015 rok oraz pierwszy kwartał 2016 roku. Większą skalę osiągnęły też projekty realizowane dla klientów z branży energetycznej, finansowej, wydawniczej oraz telekomunikacyjnej.

Dodatkowym czynnikiem dynamizującym poziom przychodów w I kwartale 2016 roku była konsolidowana sprzedaż prowadzona przez nowe spółki w portfolio Grupy: Contact Center sp. z o.o. oraz BPO Management Sp. z o.o. W efekcie sprzedaż segmentu call center wyniosła w raportowanym okresie poziom 27 916 tysięcy złotych i była wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 74% co w liczbach bezwzględnych oznacza przyrost o blisko 12 milionów złotych.

Słownik
1. Contact Center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
2. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Katowice – miasto nowoczesnych usług biznesowych

Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to jeden z najważniejszych ośrodków sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Na zlecenie Urzędu Miasta Katowice, ABSL we współpracy z partnerami – JLL, Randstad Polska i Randstad Sourceright, przygotowało raport charakteryzujący rozwój branży w mieście.