Unified Factory S.A. zadebiutuje dzisiaj na rynku NewConnect

Po zakończonej niedawno prywatnej emisji akcji, kolejnym krokiem w rozwoju naszej firmy jest wejście na rynek NewConnect.

Unified Factory S.A., spółka działająca na rynku technologii automatyzujących sprzedaż i obsługę klienta, zadebiutuje dzisiaj (21 marca 2016 r.) na rynku NewConnect. Unified Factory S.A. wprowadzi do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.249.280 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,90 zł każda.

„Po zakończonej niedawno prywatnej emisji akcji, kolejnym krokiem w rozwoju naszej firmy jest wejście na rynek NewConnect. Jesteśmy pewni, iż status spółki notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, zdynamizuje wzrost organiczny Unified Factory, jak również wzmocni naszą pozycję jako solidnego partnera biznesowego, także w wyniku obowiązków informacyjnych” – mówi Maciej Okniński, Prezes Zarządu i założyciel spółki. „Pozyskane z niedawnej emisji środki, blisko 6,2 miliona złotych, firma ma zamiar przeznaczyć na dynamiczny rozwój systemu klasy Customer Service Automation automatyzującego obsługę klienta w oparciu o algorytmy pamięci asocjacyjnej, zwłaszcza model abonamentowy w modelu SaaS[1]. Automatyzacja obejmuje pełną ścieżkę obsługi klienta, także w zakresie kojarzenia informacji w segmentach B2B[2], B2C[3] oraz H2H. Pozostałe środki mają wesprzeć naszą ekspansję zagraniczną, w tym wejście spółki na nowe rynki” – dodaje Maciej Okniński. W ramach ostatnio przeprowadzonej prywatnej emisji akcji Unified Factory, blisko 36 nowych akcjonariuszy objęło łącznie ponad 1,2 mln akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 5 zł.

„Polskie firmy z sektora nowych technologii, w tym optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych, mogą z sukcesem konkurować z najlepszymi firmami na świecie. Z powodzeniem korzystają z zaawansowanych rozwiązań, również tych wdrożonych na podstawie własnych, szeroko zakrojonych prac badawczych. Konkurencyjność przedsiębiorstw z branży nowych technologii wynika również z braku opóźnień technologicznych sprzed 89 roku i rozpoczęcia działalności już w gospodarce całkowicie wolnorynkowej. Dzięki temu przedsiębiorstwa te startowały z tego samego pułapu co spółki w bardziej rozwiniętych ekonomiach i obecnie są na takim samym poziomie, co liderzy na rynkach zachodnich.” – mówi Norbert Kozioł, Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A. Dodaje również, że Unified Factory rozwija się dynamicznie, posiada wysoko innowacyjne i konkurencyjne produkty, a pozyskane środki z emisji mogą wesprzeć firmę w budowaniu pozycji lidera dzięki osiąganiu wzrostu na nowych rynkach.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Unified Factory S.A., w 2015 roku przychody spółki wyniosły 34,8 miliona złotych wobec 14,8 miliona w 2014 r., natomiast zysk netto wzrósł do 2,4 miliona złotych z 0,9 miliona złotych. Za proces przeprowadzenia oferty prywatnej emisji akcji, połączonej z wprowadzeniem Unified Factory na rynek NewConnect, odpowiada dom maklerski Noble Securities S.A.

Słownik
1. SaaS. Zobacz Software as a Service.
2. B2B. Wymiana produktów, usług i/lub informacji między firmami.
3. B2C. Wymiana produktów, usług i/lub informacji między firmami a osobami fizycznymi. Wymiana występuję od firmy do osoby fizycznej.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Poczta Polska dla klientów udostępni WIFI

Poczta Polska zrealizowała projekt darmowego wifi. Dzięki temu z bezpłatnego dostępu do internetu można korzystać w 3800 placówkach pocztowych w całej Polsce. Ma to szczególne znaczenie w małych miejscowościach i na wsi, gdzie dostęp do sieci jest ograniczony technicznie lub ekonomicznie. Cyfryzacji urzędów pocztowych towarzyszy wzrost liczby placówek.