Damovo rozbuduje call center GUS-u

Za ponad 3 mln złotych firma Damovo Polska dostarczy dodatkowe licencje dla konsultantów call center[1] w Głównym Urzędzie Statystycznym. Całość systemu ma być gotowe na obsługę z 690 stanowisk.

Damovo odpowiedzialne jest poza tym do konfiguracji Infolinii Statystycznej w ramach działającego już systemu call center oraz określenie potrzeb dotyczących infrastruktury IT.

Call Center ma być zintegrowany z korporacyjnym systemem komunikacji głosowej zbudowanym w oparciu o Lync Server 2013. Damovo dostarczy dla GUS licencje developerskich dla 4 stanowisk programistów oraz zestaw bibliotek programistycznych, umożliwiających tworzenie, rozwój i testowanie aplikacji dla systemu Call Center (w kształcie jaki system ten uzyska po wykonaniu przedmiotu zamówienia). Ostatnie zadanie to szkolenie pracowników.

Damovo Polska zrealizuje zamówienie za 3 143 810 zł brutto. Oferty w przetargu złożyły też spółki Integrated Solutions oraz Asseco Poland.

 

 

Słownik
1. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *