Jak się płaci w polskich call center?

Każdy chciałby zarabiać najwięcej – z tym zgodzimy się wszyscy. Ale zarabiać dużo wcale nie znaczy być szczęśliwym. Nasza redakcja sprawdziła jak płaci się w największych polskich outsourcingowych call center.

Każdy chciałby zarabiać najwięcej – z tym zgodzimy się wszyscy. Ale zarabiać dużo wcale nie znaczy być szczęśliwym. Nasza redakcja sprawdziła jak płaci się w największych polskich outsourcingowych call center[1].

Dzisiaj publikujemy informację o terminach wypłat i ew. opóźnieniach w wypłatach dla telemarketerów.

 

wynagrodzenia_cc_terminowosc

 

 

Telemarketerzy – bo powyższe dane dotyczą wyłącznie pracowników 1 linii – swoje wynagrodzenia otrzymują przeciętnie do 15-ego każdego miesiąca. Zaległości 1-2 dni dotyczą najczęściej terminu płatności, który przypada w dzień świąteczny i regulowana jest w następny dzień roboczy. W przypadku opóźnień “do 5 dni” wg. informacji uzyskanych od telemarketerów – w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy pojawiały się sporadyczne opóźnienia.

Opóźnienia w płatnościach liczone są od dnia wymagalności (tj. opóźnienie “25 dni” to płatność zrealizowana 55-ego dnia licząc od zakończenia miesiąca pracy). Spółka Scientific Services średnio zalega 25 dni dla umów cywilo-prawnych.

W następnej części zaprezentujemy średnie wynagrodzenia dla wybranych regionów i miast dla telemarketerów i pracowników nadzoru (koordynatorzy, liderzy zespołów i supervisorzy).

 

 KOMENTARZE PRZEDSTAWICIELI BRANŻY

 

Osobiście wielokrotnie spotkałam się z sytuacjami i opiniami, że firmy typu Call Center mają trudności z utrzymaniem stałych terminów wypłat dla pracowników, wiem z doświadczenia, jak fatalnie wpływa to na postrzeganie firm.
Dla nas regularne wypłaty wynagrodzeń dla pracowników są niezwykle ważne, z kilku powodów, z których na pierwszym miejscu wymienię wiarygodność firmy jako pracodawcy. To na lokalnym rynku pracy jeden z ważniejszych argumentów – jesteśmy jednym z największych Call Center w Krakowie, zatrudniamy aktualnie ponad 150 osób, a w związku z otwarciem nowej lokalizacji, w której uruchomimy 230 dodatkowych stanowisk CC, w krótkim czasie planujemy potroić zatrudnienie. Nie płacąc konsultantom na czas, nie mielibyśmy większych szans na utrzymanie stałego poziomu zatrudnienia.

Chcemy być dla naszych pracowników rzetelnym pracodawcą, zarówno pod względem przejrzystości systemu wynagradzania, jak również terminowości wypłat. Dotyczy to również prowizji wynikowych, które w odróżnieniu od innych Call Center rozliczamy w krótkich terminach. Również dla klientów, których obsługujemy w ramach prowadzonych projektów CC, ważne jest to, aby konsultanci otrzymywali wynagrodzenia na czas. Wpływa to na zmniejszanie poziomu rotacji wśród pracowników, co jest istotne dla projektów długoterminowych.
W naszym przypadku dochodzi jeszcze jeden czynnik, mianowicie jako spółka należąca do grupy kapitałowej Unima 2000 S.A. jesteśmy zobligowani do prowadzenia rzetelnej polityki finansowej i personalnej.

Katarzyna Mędziak
Dyrektor ds. operacyjnych, Teleinvention

 
W biznesie najważniejsze jest pozyskanie i utrzymanie zaufania właściwych ludzi. Tą zasadą kierujemy się we współpracy tak z naszymi partnerami, jak i pracownikami. Między innymi z tego względu wynagrodzenia konsultantom zawsze wypłacamy do 10 każdego miesiąca i dbamy o to, żeby nie było żadnych opóźnień. Dobre relacje z naszymi współpracownikami, wzajemne zaufanie i szacunek pozwalają nam się wciąż dynamicznie rozwijać.

Artur Kapacki
Prezes Zarządu, Telmon

 

 

Słownik
1. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
1 comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *