Warcraft i telemarketing

Psychologia uczenia się dowodzi, że ludzie najlepiej uczą się poprzez doświadczenie. Dlatego zgodnie z podejściem w psychologii zwanym „experimental learing” oraz „action learning” w nauce stosuje się mechanizm gier symulacyjnych.

Doświadczenia dostarczają bodźców do zmiany zachowania. I o ile standardowe podejście szkoleniowe jest skuteczne wśród osób potrafiących się skupić, to dużo lepsze efekty odniesiemy dzięki zastosowaniu w nauce gier symulacyjnych. Utrwalone w ten sposób sile bodźce do zmian zachowania są zapamiętywane przez każdego uczestnika gry. Warto dodać, że tylko poprzez zmianę doświadczeń – w przypadku osób dorosłych – jesteśmy w stanie zniwelować dotychczasowe nawyki i doświadczenia.

Śmiało więc można stwierdzić, że symulacyjne gry szkoleniowe stanowią doskonałą próbkę otaczającej nas rzeczywistości, w której to gracze realnie działają i doświadczają na własnej skórze skutków swoich działań. Mają przy tym możliwość obserwacji wybranych rzez siebie strategii oraz usprawniania się metodą prób i błędów.

Dlaczego gry symulacyjne są tak skuteczne?
Przede wszystkim atrakcyjność gry powoduje wzrost energii i motywacji do procesu uczenia się. W związku z tym nabywanie kompetencji czy zmiana postaw następują znacznie szybciej spotykając się ze strony gracza z mniejszym oporem przez zmianą.

Dynamika gry przyspiesza podejmowanie trudnych decyzji i ułatwia branie odpowiedzialności za nie.
Co więcej – takie gry dają rzetelny, wiarygodny i konkretny feedback[2] uczestnikom, czy udało im się osiągnąć zamierzone efekty poprzez swoje decyzje i działania. Przykładem będzie tutaj punktacja i same wyniki, których moderator/trener nie będzie musiał przechodzić do omówienia – grający telemarketerzy sami określą swój poziom i wskażą swoje niedociągnięcia w taktyce gry.

Decyzyjność graczy i samodzielność w podejmowaniu decyzji powoduje, że metoda ta lepiej niż inne, umożliwiają realny sprawdzian działań i decyzji uczestników – swoboda w decyzjach uczestnika gry powoduje, że feedback jest bardzo skuteczny.

Jakie korzyści z zastosowania?

  1. 1. Umożliwienie uczenia się poprzez doświadczenie
  2. 2. Umożliwienie uczestnikom wzmocnienie efektywności osobistej i biznesowej
   • a) sprawdzian nabytych umiejętności i wiedzy
   • b) weryfikacja stosowanych praktyk i zachowań podczas podejmowania decyzji
   • c) skuteczną zmianę postaw
   • d) wsparcie wdrażania w praktyce zdobytych w szkoleniach umiejętności i wiedzy
   • 3. Optymalizacja kosztów – gra symulacyjna może być z powodzeniem stosowana wielokrotnie w tej samej organizacji podczas kolejnych szkoleń
  3. 4. Gra symulacyjna stanowi kluczowy know-how call center[1] w rozwoju i jej innowacyjnego potencjały

O efektywności gier świadczy już samo stwierdzenie: uczenie się przez doświadczenie.
wykres_skutecznosc_uczenia_sie

Takie podejście do tematu potwierdzają również badania (Por. Gosen, Washbush, 2004; Fry, Kidron, Schriesheim, 1995; Biggs, Miles, Schubert, 1993). Dowodzą one, że gry odznaczają się wysoką efektywnością jako narzędzie edukacyjne w przypadku takich kompetencji jak:

 • a) umiejętność podejmowania decyzji
 • b) umiejętność organizacyjne
 • c) umiejętności interpersonalne
 • d) budowanie zaangażowania i motywacji pracowników
 • e) rozumienie powiązań i zależności w strukturze firmy
 • f) planowanie i przewidywanie

Ponadto badania nad tego typu grami wskazały znacznie wyższą efektywność szkoleniową w porównaniu z innymi narzędziami szkoleniowymi i tradycyjnymi formami edukacji w przypadku rozwoju takich kompetencji i umiejętności jak:

 • a) samopoznanie i weryfikacja własnych zdolności
 • b) umiejętności syntetyzowania dotychczas zdobytej wiedzy
 • c) motywowania do rozwoju
 • d) umiejętności zarządzania czasem, planowania
 • e) zdolności przywódcze
 • f) sprzedaż i obsługa klienta
Słownik
1. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
2. feedback. przekazanie doradcy praktycznych wskazówek i propozycji do rozmowy przez trenera. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *