Wiedzieć więcej o kliencie czyli sposoby wzbogacenia własnej bazy danych

Prawie każda firma posiada jakąś bazę swoich klientów. Mniejszą, większą … jednak ta wiedza jest niezwykle cenna. Pozwala na wykorzystanie jej w różnych działaniach marketingowo-sprzedażowych. Dlatego ważne jest, aby kumulować tę wiedzę i informacje o naszych klientach nieustannie je aktualizując i uzupełniając. Te procesy oparte na uzupełnieniu własnych baz danych o dodatkowe informacje pozwalają na usprawnienie komunikacji z Klientami oraz obniżenie jej kosztów.

Proces wzbogacenia składa się z trzech faz, które ilustruje rysunek poniżej.

rys_1_proceswzbogacaniabazydanych

Istotnym elementem jest fakt, że cały proces powinien zostać przeprowadzany z zachowaniem standardów bezpieczeństwa oraz zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Przy założeniu spełnienia tych wymogów wzbogacanie baz danych może być i jest stosowane w praktyce przez różne branże, bez wykluczenia, włączając towarzystwa ubezpieczeniowe czy branżę finansową, w których jak wiemy, ochrona danych osobowych jest szczególnie istotna.

Poniżej przedstawiony został przykład dwóch procesów wzbogacenia danych dla Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) przeprowadzonych w ostatnich tygodniach marca br. Biorąc pod uwagę zmiany w systemie emerytalnym i trudną sytuację, przed którą stanęły OFE, została przygotowana propozycja, która pomogła dotrzeć do obecnych Klientów OFE poprzez uaktualnienie i wzbogacenie ich baz danych. Dodatkowo to rozwiązanie wsparło OFE w działaniach marketingowych, które pomogły pozyskać nowych Klientów.
Udało się uzupełnić nawet 25-30% przekazanej do projektu bazy o dodatkowe formy komunikacji z Klientami (numery telefonów/ adresy e-mail/ profile behawioralne).

REKLAMA

To, co jest istotne w tym Projekcie to fakt, że wykorzystany został do realizacji usługi potencjał ponad 6,5 mln rekordów w tym ponad 3,5 mln numerów Pesel (potwierdzone poprzez sumę kontrolną), które są unikalną informacją. Dodatkowo został opracowany taki sposób realizacji projektu, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa, jeśli chodzi o dane osobowe Klientów OFE.

rys_2_proceswzbogacaniabazydanych

Poniżej przedstawiona została przykładowa symulacja kosztów przy założeniu, że rekordy wykorzystywane są wyłącznie przez OFE:

rys_3_proceswzbogacaniabazydanych

Mając w taki sposób uzupełnioną bazę danych można przeprowadzić dodatkowe działania. Doskonałym przykładem wykorzystania tych danych są kampanie elektroniczne takie jak e-mailing, mające na celu pozyskanie nowych Klientów. W opisywanym kejsie, dla OFE 1, została przygotowana kreacja, nastąpił odpowiedni dobór bazy danych – z zastosowaniem kryterium profili behawioralnych klientów, a następnie zrealizowano wysyłkę. Raporty pokazały wyniki (dla OFE 1):

OR (wskaźnik otwarć) – 10,2%
CTR (wskaźnik kliknięć) – 1-3%

Kolejną możliwością wykorzystania wzbogaconych danych jest udostępnienie bazy marketingowej do kampanii promocyjnej. Np. udostępnienie bazy do Call Center[1] lub wysyłki tradycyjnej. Wskaźniki uzyskane przez OFE 2 w tym przypadku:

aktualność CC – 95%
dodzwanialność CC – 85%
aktualność DM – 95%

„W procesie wzbogacania bazy danych ważne jest, aby uzupełniać swoją bazę w oparciu o ciekawe i niszowe bazy danych” twierdzi Tomasz Dziobiak, CEO w DBMS. Ważny jest duży potencjał takich baz. Poza tym „nadrzędną kwestią, aby bazy wykorzystane do procesu wzbogacania danych posiadały niezbędne zgody Użytkowników na komunikację marketingową oraz były zgłoszone i zarejestrowane w GIODO” – dodaje Robert Żebrowski, Administrator Baz Danych w DBMS.

Generalnie warto pamiętać o tym, aby dbając o skuteczność naszych baz, główny nacisk położyć na ich higienę poprzez utrzymywanie historii kontaktów z użytkownikami, odpowiedni dobór komunikatów, usuwanie duplikatów, weryfikację poprawności telefonów (HLR[2]), blokowanie adresów e-mail po twardych i miękkich odbiciach oraz ciągłą aktualizację pozytywną i negatywną danych na podstawie wyników z kampanii. To składowe sukcesu każdej kampanii marketingowo-sprzedażowej.

Autor: Ewa Walwoda

Słownik
1. Call Center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
2. HLR. Baza danych w sieci bezprzewodowej zawierająca dane klientów, w tym uprawnienia do usług i informacje o kierowaniu połączeń.…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *