"Together Do IT" jako zapowiedź zmian w firmie Bonair

Bonair SA, lider w dostarczaniu usług i rozwiązań IT na rynku polskim, poinformował o zmianie dotychczasowego logotypu. Ma ona na celu podkreślenie podejścia firmy do procesu wdrożenia, w którym kluczową rolę odgrywa ścisła współpraca dostawcy z jego klientami i partnerami biznesowymi.

Implementacja rozwiązań informatycznych bardzo często wiąże się kilkunastomiesięcznymi, złożonymi i niezwykle odpowiedzialnymi działaniami. Wówczas najważniejszą wartością jest zespół, składający się z ekspertów firmy wdrożeniowej i pracowników klienta czy partnera biznesowego. Tylko wzajemne zrozumienie, szczerość oraz profesjonalizm pozwalają skutecznie doprowadzić projekt wdrożeniowy do końca. Wybór dostawcy IT to dopiero początek. Takie właśnie przesłanie przyświeca zmianie identyfikacji wizualnej firmy Bonair.

– Najważniejsza jest wspólna praca nad projektem, nie tylko wdrożeniowym. Tylko działania zespołowe mogą przyczynić się do tego, aby to „Do IT” było nie tylko hasłem, ale wyrazem rzeczywistej strategii firmy. Dlatego w Bonair skupiamy się
w równej mierze na elastycznym dopasowaniu oferty do potrzeb klienta, jak
i późniejszej pracy zespołowej, co ma podkreślić nasz styl działania „Together Do IT” zawarty w nowym logo – komentuje Andrzej Wach, Prezes Zarządu, Bonair SA.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *