Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Software as a Service

w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa – jeden z modeli chmury obliczeniowej, którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z klienta na dostawcę usługi. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania. Istotą biznesową oprogramowania w modelu SaaS, decydującą o jej rosnącej popularności jest to, że użytkownik kupuje działające rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym. W wielu przypadkach SaaS umożliwia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji. Model SaaS zakłada najczęściej cykliczne opłaty (abonament) za dostęp do programu, staje się to dla użytkownika wydatkiem stałym, a nie jednorazowym w momencie zakupu. Z punktu widzenia dostawcy SaaS zapewnia lepszą ochronę jego własności intelektualnej, producent może we własnym zakresie udostępniać swoją aplikację, lub przekazać to zadanie wyspecjalizowanej firmie
ZGŁOŚ TEMAT

Daj nam CYNK :)

CSR w Teleperformance Polska: globalna myśl na lokalnym gruncie

Skutecznym sposobem na budowanie zaangażowania i lojalności pracowników jest zapewnienie im przyjaznego środowiska pracy oraz angażowanie ich w akcje CSR-owe, dające poczucie współuczestniczenia w tworzeniu wartości dodanej dla różnych społeczności. Oddziały Grupy Teleperformance na całym świecie realizują takie działania za pośrednictwem dwóch programów – wdraża je także Teleperformance Polska, dostosowując do lokalnych uwarunkowań.

Działania CSR w Teleperformance Polska realizowane są dwutorowo. Z jednej strony pracownicy firmy angażowani są w akcje w ramach globalnych programów Teleperformance – Citizen of the World oraz Citizen of the Planet, z drugiej zaś – firma tworzy dla nich przyjazne środowisko pracy dostrzegając pokoleniowe potrzeby i odpowiadając na nie zgodnie z najnowszymi trendami i wytycznymi.

Pomoc potrzebującym oraz świadomość ekologiczna
Citizen of the World to program realizowany od 2006 roku. Jego celem jest pomoc osobom najbardziej narażonym na klęski humanitarne – od zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb żywnościowych i higienicznych po wsparcie w zakresie edukacji. Firma dąży do tego, aby w programie udział wzięło jak najwięcej pracowników, co przekłada się na wielkość pomocy. Teleperformance jest obecny w 46 krajach, ważne więc jest także to, aby poszczególne działania realizowane przez konkretne oddziały były dostosowane do lokalnych potrzeb regionów, w których funkcjonują.

Polski oddział Grupy poprzez dwie jednostki – w Warszawie oraz Siedlcach – rokrocznie włącza się w działania w ramach programu Citizen of the World. W 2013 roku zrealizowane zostały następujące akcje:

 • W ramach Międzynarodowego Dnia Pokoju pracownicy sprzedawali domowe wypieki. Zebrane w ten sposób fundusze przekazali na pomoc uchodźcom z Syrii;
 • Pracownicy zebrali 369 sztuk ubrań na rzecz sklepu charytatywnego na warszawskich Szmulkach prowadzonego przez Fundację EMMAUS wspierającą osoby zagrożone wykluczeniem;
 • W odpowiedzi na apel dotyczący poszukiwania dawcy szpiku dla 11-letniej Ani[1] chorej na białaczkę, 52 pracowników Teleperformance Polska zapisało się do bazy dawców komórek macierzystych;
 • W ciągu roku zebrano 1,5 tony plastikowych nakrętek, które zostały przekazane Fundacji “Zdążyć z pomocą” z przeznaczeniem na rehabilitację Lenki Kucwaj.

Drugi z programów, Citizen of the Planet, nastawiony jest na zrównoważone działania w zakresie środowiska. Celem akcji, która trwa od 2008 roku, jest minimalizowanie emisji dwutlenku węgla na pracownika w skali światowej poprzez m.in. zmniejszenie zużycia energii, papieru oraz wody i ograniczanie podróży lotniczych.

Pracownicy Teleperformance Polska w ramach tego programu angażowali się w następujące akcje:

 • Światowy Dzień Wody;
 • Godzina Dla Ziemi;
 • Światowy Dzień Bez Papierosa.

Wymienione działania wpisują się w globalny wkład wszystkich oddziałów Grupy Teleperformance, które podsumowuje poniższa infografika:

teleperformance_csr

Być kimś więcej niż pracodawcą
Jak pokazuje jedna z najnowszych publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu “Trendy CSR 2014”, jednym z 7 najważniejszych zadań stojących przed nowoczesnym pracodawcą są wyzwania demograficzne. Tworzenie przyjaznego środowiska pracy w Teleperformance Polska rozumiane jest wielowątkowo, co przejawia się m.in. w różnorodności zespołu i dostosowaniu kultury pracy do specyficznych wymogów poszczególnych grup. W 2013 roku w skład zespołu wchodziły wszystkie grupy osób aktywnych zawodowo w następujących proporcjach:

 1. osoby poniżej 25 r.ż. – 30%
 2. osoby poniżej 35 r.ż. – 47%
 3. osoby poniżej 45 r.ż. – 12%
 4. osoby powyżej 45 r.ż. – 11%

Kierownictwo Teleperformance Polska stara się także dawać szanse na zdobycie pracy osobom o różnym doświadczeniu zawodowym – w minionym roku osoby posiadające powyżej 3 miesięcy doświadczenia stanowiły 87% zespołu. Dbałość o zachowanie równości w zespole to także dążenie do zachowania parytetu. W ubiegłym roku 55% spośród wszystkich pracowników stanowiły kobiety.

Druga z inicjatyw odnosi się do dostrzegania pokoleniowych potrzeb i priorytetów osób zatrudnionych. Jak piszą autorzy przytoczonej powyżej publikacji, rynek pracy zasilany jest mocno osobami z pokolenia Y, dla którego ważne jest zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. W odpowiedzi na to wyzwanie w Teleperformance Polska organizowane są inicjatywy pozwalające rozwijać talenty w dziedzinie sztuki, tańca i muzyki, które przekształcone zostały w międzynarodowy konkurs kończący się światowym Wielkim Finałem, w którym do wygrania są nagrody pieniężne. W firmie celebrowane są także mniejsze wydarzenia, umilające codzienne obowiązki – takie jak imprezy z okazji Dnia Kobiet czy spotkania tematyczne, które często odbywają się z inicjatywy pracowników przy wsparciu kadry kierowniczej.

– Prowadzone przez nas działania nakierowane na tworzenie przyjaznego miejsca pracy przekładają się na rosnące wskaźniki zaangażowania, malejący poziom absencji oraz niską rotację pracowników – podsumowuje Mariusz Odkała, prezes Teleperformance Polska.

Słownik
1. Ani. inaczej Automatic Number Identification lub caller id – numer telefonu dzwoniącego.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy