ERP: System standardowy czy branżowy?

Proces wyboru systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) nie jest łatwy. Decyzja pomiędzy rozwiązaniem standardowym, a tym skierowanym do konkretnej branży, ma kluczowe znaczenie. Przy wyborze odpowiedniego systemu ERP pojawiają się argumenty przemawiające zarówno za jednym, jak i za drugim rozwiązaniem, a zrozumienie ich w pełni pomoże przy podjęciu właściwej decyzji.

Pierwszym krokiem w procesie selekcji jest określenie potrzeb firmy, w tym pożądanych funkcjonalności oraz obszarów problemowych. Następnie można stworzyć listę branych pod uwagę dostawców oprogramowania. Istnieją kryteria, które pomogą przy wyborze potencjalnych kandydatów.

Jeden z wiodących dostawców produktów spawalniczych w RPA, patrząc na złożoność swojej działalności, doszedł do wniosku, że wykorzystywane przez niego do tej pory stare systemy nie współpracują ze sobą, a także nie są wystarczająco elastyczne i dopasowane do realizacji celów biznesowych oraz rozwoju firmy. Jeden system był wykorzystywany do zarządzania klientami, zapasami i sprzedażą, podczas gdy drugi wspierał księgowość. W takim przypadku ciągłość, niezawodność i przejrzystość nie były możliwe. Zmiana systemu zarządzania magazynem była koniecznym warunkiem do ustanowienia sprawnego zarządzania danymi i wydajnością, przy użyciu dokładnych informacji. Udane wdrożenie światowej klasy systemu ERP pomogło firmie usprawnić procesy biznesowe. Rozwiązanie zapewnia szczegółowe raporty, które ułatwiają dokonywanie prognoz, jak również wpływa na poprawę wyników firmy.

Rozwiązania standardowe posiadają szeroką gamę modułów przeznaczonych do zarządzania rozmaitymi funkcjami biznesowymi, jednak proces produkcji wymaga czasem wdrożenia rozwiązania uszytego na miarę. Chociaż niektóre systemy standardowe mogą zostać dostosowane w taki sposób, że ułatwiają procesy związane z produkcją, to samo dostosowanie może okazać się jednak kosztowne i w perspektywie nie prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. Z kolei rozwiązania skierowane do konkretnej branży, zostały zaprojektowane z myślą o tej branży, są zatem łatwiejsze do wprowadzenia i stosunkowo bardziej opłacalne. Rozwiązania wyspecjalizowane można wdrożyć szybciej, a co za tym idzie szybciej czerpać z nich korzyści – ma to kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu.

Wybór rozwiązania standardowego często wiąże się z dostosowaniem unikalnych procesów produkcyjnych firmy do uniwersalnej struktury, podczas gdy rozwiązania skierowane do konkretnej branży wykorzystują najlepsze praktyki biznesowe firmy.

Wiodący dystrybutor energii, rozwiązań energetycznych, automatyki przemysłowej i produktów energetycznych w Afryce Wschodniej przeprowadzając badania nad temat dostawców systemów ERP doszedł do wniosku, że pozornie może wydawać się, iż wszystkie wielkie firmy dostarczające ERP są podobne. Należy jednak przyjrzeć się temu, co je od siebie odróżnia. Skalowalność i elastyczność w połączeniu z dokładnym zrozumieniem specyficznych wymagań operacyjnych klienta mogą być przykładem takich wyróżników. To kluczowe korzyści ściśle powiązane z potrzebami biznesowymi, oferowane przez rozwiązania skierowane do konkretnej branży.

Rozwiązania branżowe charakteryzują się zazwyczaj większą funkcjonalnością, ponieważ zostały zaprojektowane z myślą o konkretnych wymaganiach i z dogłębnym zrozumieniem procesu produkcyjnego. Obejmują one wszystkie działania w obrębie jednego rozwiązania, dzięki czemu nie ma potrzeby korzystania z innych systemów. Są one bardziej złożone oraz oferują użytkownikowi większą kontrolę i szczegółowe raportowanie w zarządzaniu pojedynczymi elementami i projektami, które prowadzą do usprawnienia procesów, jak również poprawy elastyczności.

Jeden z największych partnerów zintegrowanych rozwiązań łańcucha dostaw w afrykańskim sektorze łączności, działający w wielu lokalizacjach, potrzebował systemu ERP, który oferowałby złożone mechanizmy zarządzania z funkcją natychmiastowego raportowania. Po wdrożeniu wielokrotnie nagradzanego rozwiązania ERP, firma jest teraz w stanie śledzić wszystkie działania i procesy za pomocą numerów seryjnych, dzięki czemu jest zdolna prowadzić działalność centralnie z wielu lokalizacji, zapewniając efektywność i satysfakcję klienta.

Rozwiązania branżowe są zorientowane na klienta. Ponieważ zostały stworzone z myślą o producentach, mają za zadanie obejmować unikalne procesy zachodzące w ich przedsiębiorstwach. Podlegają również większej kontroli i oferują większe zrozumienie potrzeb użytkowników końcowych. Umożliwiają producentom także śledzenie procesów i identyfikację obszarów problemowych, która może zapobiec pogorszeniu jakości produktów, wyższym cenom i opóźnieniom dostaw. Właściwe ustalanie cen, niezawodna terminowość, ograniczenie strat i usprawnienie procesów prowadzi do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Chociaż producenci różnią się między sobą specyfiką działalności, to stoją przed podobnymi wyzwaniami. Czynniki takie jak wahania kursów walutowych oznaczają, że dokładne prognozowanie i zaopatrzenie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia rentowności. Przewidywanie potrzeb klientów, obliczanie zapasów i ustalanie cen muszą być wykonane w taki sposób, aby sprostać potrzebom klientów we właściwym czasie i zapewnić produkty w najlepszej cenie. Zrozumienie obszarów problemowych specyficznych dla danej branży sprawia, że łatwiej jest zaoferować dla niej rozwiązanie, a następnie wdrożyć je z największą starannością i sprawić, że obszary te zostaną wyeliminowane. Zastosowanie standardów branżowych i najlepszych praktyk jest możliwe przy użyciu odpowiednio dobranego systemu.

Wielu dostawców oprogramowania biznesowego opisuje swoje rozwiązania jako zorientowane na daną branżę, ale w rzeczywistości wykorzystują oni jedynie interfejs innych dostawców, żeby stworzyć iluzję oprogramowania precyzyjne dopasowanego do konkretnej branży. Posiadanie wielu różnych systemów zintegrowanych z systemem ERP innego dostawcy wymaga ich bezproblemowego współdziałania i opieki każdej ze stron. Otwiera to lukę dla błędów, które mogą spowodować utratę danych i kosztowne przestoje. Rozwiązanie branżowe spaja wszystkie niezbędne elementy w jedną całość, pochodzącą od jednego tylko dostawcy i opracowaną do zarządzania procesami od początku do końca.

AUTOR: Piotr Krzysztoporski
dyrektor ds. konsultingu
Epicor Software Corporation

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *