Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Software as a Service

w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa – jeden z modeli chmury obliczeniowej, którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z klienta na dostawcę usługi. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania. Istotą biznesową oprogramowania w modelu SaaS, decydującą o jej rosnącej popularności jest to, że użytkownik kupuje działające rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym. W wielu przypadkach SaaS umożliwia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji. Model SaaS zakłada najczęściej cykliczne opłaty (abonament) za dostęp do programu, staje się to dla użytkownika wydatkiem stałym, a nie jednorazowym w momencie zakupu. Z punktu widzenia dostawcy SaaS zapewnia lepszą ochronę jego własności intelektualnej, producent może we własnym zakresie udostępniać swoją aplikację, lub przekazać to zadanie wyspecjalizowanej firmie
ZGŁOŚ TEMAT

Daj nam CYNK :)

Telefonia VoIP. Najbardziej niedoceniane zastosowanie internetu?

Dostępność internetu w Polsce stale wzrasta. Według najnowszego raportu World Internet Project Polska 2013, dostęp do sieci w domu ma już 66% Polaków. W zdecydowanej większości (77%) jest to dostęp zapewniany za pomocą stałego łącza. Sukcesywnie rośnie też czas spędzany przez nas w internecie. Średnio przebywamy w sieci aż 15 godzin 40 minut tygodniowo, czyli o 15 minut więcej niż przed rokiem.

W jaki sposób korzystamy z internetu?
Nie powinno dziwić, że dla większości użytkowników sieci, internet jest podstawowym narzędziem komunikacyjnym. 9/10 internautów korzysta z poczty email kilka razy dziennie, prawie 2/3 z ankietowanych używa komunikatorów internetowych, a niemal połowa prowadzi przez internet rozmowy telefoniczne. Deklarowane przez ankietowanych wysokie wykorzystanie telefonii internetowej może natomiast zaskakiwać, jeśli zestawić te dane z wynikami Raportu UKE na temat rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013. Raport ten pokazuje z kolei niską świadomość społeczną technologii VoIP[1] oraz jej niewielkie wykorzystanie przez użytkowników usług telekomunikacyjnych.

VoIP wciąż na marginesie
Z badań przeprowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wynika, że wykorzystanie telefonii VoIP wciąż stanowi margines na rynku telekomunikacyjnym. Zaledwie 3% spośród ankietowanych użytkowników indywidualnych, deklaruje korzystanie z telefonii internetowej. Na pytanie Czy był(a) by Pan(i) skłonny(a) zrezygnować ze zwykłego telefonu stacjonarnego na rzecz telefonu internetowego VoIP?”, aż 15% spośród ankietowanych udzieliło odpowiedzi Nie wiedziałem, że są takie usługi. Tylko 8% badanych zadeklarowało chęć zmiany tradycyjnego operatora telefonii na operatora VoIP. Autorzy raportu takie wyniki tłumaczą niską świadomością technologii VoIP.

Sprzeczne dane?
Dane prezentowane przez obydwa raporty są więc pozornie sprzeczne. Z jednej strony ponad połowa użytkowników internetu chętnie wykorzystuje telefonię internetową, z drugiej strony natomiast raportowana jest mała społeczna świadomość tej technologii. Skąd więc ta rozbieżność?
Odpowiedzią jest średnia wieku użytkowników telefonii stacjonarnej oraz przeciętnego użytkownika internetu.

Najliczniejszą grupę użytkowników telefonii stacjonarnej stanowią osoby w wieku od 45 do 60+ (razem 64% użytkowników). Ta sama grupa wiekowa według raportu UKE stanowi natomiast tylko 26% osób korzystających z Internetu. Badanie World Internet Project Polska pokazuje, że najliczniejsza grupa wiekowa wśród użytkowników sieci to osoby wieku od 25 do 49 lat – łącznie to aż 59% spośród ankietowanych.

Oczekiwania wobec telefonii stacjonarnej
Ponad połowa użytkowników telefonii stacjonarnej utrzymuje numer wyłącznie z przyzwyczajenia. Ciekawa jest również średnia miesięczna wysokość rachunku telefonicznego, wynosząca aż 51 złotych. Kwota ta przewyższa o 5 złotych deklarowane przez użytkowników, maksymalne akceptowane miesięczne wydatki na telefon. Aby nieco uwypuklić niedoceniane zalety telefonii internetowej, wystarczy powiedzieć, że taka kwota wystarczy na ponad 700 minut połączeń na telefony stacjonarne lub ponad 200 minut połączeń na telefony komórkowe.

Czym VoIP różni się od tradycyjnej telefonii?
Elastyczność, to słowo, które najlepiej oddaje przewagi VoIP-a nad tradycyjną telefonią stacjonarną. Bezkonkurencyjne stawki na połączenia krajowe i międzynarodowe (zarówno komórki jak i stacjonarne), dostępność zarówno ofert abonamentowych, jak i pre-paid, możliwość wyboru numeru telefonu z dowolnej strefy numeracyjnej w Polsce i na świecie, możliwość przenoszenia numerów od operatorów stacjonarnych i pomiędzy operatorami VoIP, aplikacje mobilne pozwalające na korzystanie z telefonu stacjonarnego w dowolnym miejscu na świecie (przy dostępie do WiFi), i… wiele, wiele więcej. VoIP to po prostu nowoczesna telefonia stacjonarna, dopasowana do potrzeb współczesnego użytkownika. Tym bardziej dziwi wciąż relatywnie niska popularność tego rodzaju usług.

Telefonia internetowa zyskuje popularność
Zalety telefonii internetowej, zdają się jednak bronić same. Według szacunków firmy badawczej PMR, na koniec roku 2013 liczba użytkowników telefonii VoIP w Polsce wynosiła około 2,5 miliona. Stale rośnie również udział VoIP w całkowitym czasie połączeń generowanych w sieciach stacjonarnych.
Prawdopodobnie więc, użytkownicy potrzebują po prostu więcej czasu, żeby przekonać się do telefonii internetowej, a ich liczba będzie sukcesywnie rosnąć.

infografika-telefonia-internetowa1

Słownik
1. VoIP. (inaczej Voice over Internet Protocol) to technologia umożliwiająca prowadzenie rozmów telefonicznych za pośrednictwem Internetu. W przeciwieństwie do tradycyjnych…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Główny Urząd Statystyczny: Polacy wysyłają coraz mniej SMS-ów

Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie raport „Poczta i telekomunikacja – wyniki działalności w 2017 roku”, z którego wynika, że Polacy w ubiegłym roku wysłali 49,2 mld SMS-ów. To prawie miliard mniej niż w 2016 roku. Oznacza to, że w 2017 roku każdy abonent polskich sieci nadał średnio 944 krótkie wiadomości tekstowe, o 22 mniej niż 12 miesięcy wcześniej. Rośnie za to liczba nadanych MMS-ów, których w ubiegłym roku w Polsce wysłano 1,4 mld.
Czytaj więcej

WSA uznał karę finansową nałożoną na Virgin Mobile

Po tym jak Urząd Ochrony Danych Osobowych ponownie zbadał naruszenie przepisów RODO przez Virgin Miobile (obecnie P4) i obniżył wysokość nałożonej na tego administratora kary z 1,9 mln zł na 1,6 mln zł , Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie zakwestionował decyzji organu nadzorczego.
Czytaj więcej

Rynek kart sim M2M rośnie. Orange ma już 1 mln kart

Wraz z rozwojem internetu rzeczy (IoT) rośnie segment usług machine-to-machine (M2M), którego wartość PwC szacuje na około 800 mln zł. Rynek rozwija się w tempie sięgającym 15-proc. rocznie, a największym zainteresowaniem technologia umożliwiająca komunikację między urządzeniami cieszy się w branży bezpieczeństwa, energetycznej i transportowej.