IVR w klasie Enterprise

Lettel sp. z o.o. wprowadza na rynek rozbudowane narzędzie służące do automatycznej obsługi połączeń telefonicznych.

Jednym z wyróżników Lettel’a, przenoszącym rozwiązanie na poziom 2.0, jest możliwość pełnej integracji z już stosowanymi centralami telefonicznymi oraz systemami call center[1]. Funkcjonalności, które zawiera Lettel mogą wspierać dotychczas używane rozwiązania, co umożliwi szybką poprawę jakości obsługi klienta, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

Co więcej, intuicyjny, graficzny edytor scenariuszy, zapewnia pełną kontrolę i samodzielność we wprowadzaniu zmian w strukturze drzewa IVR[3]. Bez dodatkowych kosztów i angażowania firm zewnętrznych.

Lettel daje możliwość zarówno prowadzenia kampanii wychodzących (sprzedażowych, marketingowych, informacyjnych itp.) jak i pełnej obsługi infolinii. Poza standardowym wykorzystaniem, jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku wszelkich działań zakładających złożoną interakcję z odbiorcą – takich jak badanie opinii klientów czy konkursy telefoniczne. Szereg dostępnych funkcjonalności umożliwia tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych scenariuszy, także z wykorzystaniem kanałów wspierających komunikat głosowy – jak wiadomość e-mail czy SMS.

Założeniem twórców było przygotowanie rozwiązania, które swoim zakresem funkcjonalności oraz stabilnością będzie w stanie sprostać wymogom stawianym przez świadomych klientów, wśród których są zarówno firmy jak i instytucje.

„Pierwsze wdrożenia potwierdzają wysoką skuteczność rozwiązania w podnoszeniu efektywności obsługi klienta. Jednocześnie zapewniają naszym Klientom oszczędność środków przeznaczanych do tej pory na wprowadzanie nawet najdrobniejszej zmiany w strukturze IVR-a.” – mówi Szymon Kulawiak, CEO Lettel sp. z o.o.

Budowa tak kompleksowego i dopracowanego narzędzia możliwa była dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie wdrożeń rozwiązań contact center[2].

Słownik
1. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
2. contact center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
3. IVR. system teleinformatyczny umożliwiający interaktywną obsługę połączeń przychodzących. Klient przechodzący przez drzewo IVR po wysłuchaniu nagranych wcześniej komunikatów dźwiękowych…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *