Usługi F&A na celowniku 40 proc. światowych gigantów

Firmy świadczące usługi z zakresu F&A cieszą się rosnącym zaufaniem dyrektorów finansowych, na co wskazują wyniki ankiety zrealizowanej w ubiegłym roku przez Robert Half Management Resources. Wśród obszarów, które są oni skłonni zlecić zewnętrznym konsultantom wymieniają – finanse i księgowość (57 proc.), systemy biznesowe (48 proc.) oraz rozliczenia podatkowe (42 proc.). Z kolei, jak pokazują wyniki raportu State of Outsourcing Industry z 2013 r. już 40 proc. największych światowych przedsiębiorstw planuje zwiększyć skalę outsourcowanych działań finansowo-księgowych. Obsługa procesów F&A to aktualnie dominująca specjalizacja sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Jak wskazują eksperci, źródłem sukcesu jest zdolność obsługi wysoko zaawansowanych procesów, które pełnią strategiczną rolę w życiu organizacji klienta.

Firmy z sektora usług obecne w Polsce są obdarzane rosnącym zaufaniem. Klienci centrów decydują się na zwiększenie puli outsourcowanych procesów, wydzielając na zewnątrz nawet te najbardziej zaawansowane i oparte na specjalistycznej wiedzy. Doskonałym przykładem są w tym przypadku procesy z F&A. W początkowych fazach współpracy z klientem, firmy świadczące usługi finansowo – księgowe są najczęściej odpowiedzialne za standaryzację, uproszczenie i automatyzację obsługiwanych procesów. W kolejnych etapach charakter tej współpracy bardzo często ulega jednak zasadniczej zmianie, a dostawca zaczyna realizować zaawansowane projekty biznesowe.

– Polska staje się światowym centrum obsługi finansowo – księgowej na rzecz globalnych i powszechnie znanych marek. Warto zauważyć, że centra obecne w naszym kraju realizują tak zaawansowane projekty F&A, jak audyt, zarządzanie ryzykiem, controlling finansowy, optymalizacja podatkowa czy pomoc w podejmowaniu decyzji dla dyrektorów finansowych poprzez analizę danych oraz tworzenie modeli i scenariuszy – tłumaczy Andrzej Hutniczak, Globalny Dyrektor Linii Serwisowej Finanse i Księgowość, Capgemini.

Wśród branż decydujących się na rozszerzenie współpracy z dostawcą usług F&A, prym wiedzie sektor technologiczny i telekomunikacyjny (45 proc.), branża FMCG (43 proc.) i sektor produkcyjny (40 proc.) . Jak przyznają eksperci, rosnące zaufanie do nowoczesnych usług biznesowych wiąże się z obsługą coraz bardziej prestiżowych projektów.

Dostęp do najlepszych
Przewaga modelu outsourcingowego nad korzystaniem z tradycyjnego, wewnętrznego działu finansowo – księgowego to przede wszystkim dostęp do ekspertyzy świetnie wykwalifikowanych specjalistów. Przekazane procesy finansowo – księgowe są zarządzane przez pracowników, legitymujących się międzynarodowymi certyfikatami, a dzięki dostępowi do nowoczesnych technologii, ich obsługa podlega w wysokim stopniu automatyzacji.

– Rozpoczęcie współpracy z firmą z sektora usług, która posiada specjalizację i nowoczesne rozwiązania w dziedzinie finansów i księgowości daję szansę na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. Z jednej strony bowiem umożliwia ona uzyskanie efektywności kosztowej, zwiększenia elastyczności oraz gwarantuje dostęp do wiedzy eksperckiej, a z drugiej – daje szansę zaangażowania własnej kadry w te obszary biznesowe, które są kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania firmy na rynku – tłumaczy Anna Tumidajewicz, Dyrektor ds. Procesów Finansowo – Księgowych w Infosys BPO Europe.

Eksperci pilnie poszukiwani
Już w styczniu br. we wszystkich zagranicznych centrach nowoczesnych usług biznesowych w Polsce pracowało ponad 120 tys. osób. W najbliższych latach tego typu jednostki będą generować 15-20 tys. nowych miejsc pracy rocznie, co w 2016 r. może dać liczbę nawet 150 tys. zatrudnionych. W tym gronie usługi finansowo – księgowe odgrywają bardzo istotną rolę, a ich rozwój wiąże się także z intensywną rekrutacją.

Dla przykładu, do łódzkiego centrum Infosys rekrutowani są obecnie menedżerowie projektów, liderzy procesu w działach audytu i kontroli wewnętrznej, a także w działach finansowo – księgowych i kontrollingu.

– W 2014 r. firma planuje zatrudnić co najmniej 200 osób na stanowiska specjalistyczne i kierownicze. Kompetencje, jakimi powinni wykazywać się najlepsi kandydaci, to m.in. znajomość mniej popularnych języków, takich jak m.in. niderlandzki czy języki nordyckie. Duże znaczenie przy staraniu o pracę odgrywa również posiadanie takich certyfikatów, jak CIMA, ACCA, Lean, Six Sigma czy Prince – mówi Weronika Rytczak, Senior Recruitment Lead[1] w Infosys BPO Poland.

Posiadanie takich, jak ACCA, CIMA, jak również CPA czy ACA to również istotny czynnik, który jest brany pod uwagę podczas rekrutacji do Capgemini Polska. Firma, zatrudniając starszych specjalistów i liderów projektów, poszukuje osób z kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze zaawansowanych procesów księgowych, tworzeniu procedur, migracją procesów biznesowych oraz znajomością międzynarodowych standardów rachunkowości.

Istotne znaczenie, w dobie międzynarodowych procesów obsługiwanych przez centra obecne w Polsce, odgrywa także doświadczenie w pracy z klientem zagranicznym. Na przykład, w ramach obowiązków Działu Cen Transferowych, pracownicy Shell Business Service Centre w Krakowie zajmują się sporządzaniem globalnej dokumentacji cen transferowych zgodnej z wytycznymi OECD, a eksperci działu biorą udział w publicznych konsultacjach na forum tej organizacji. Procesy transfer pricing, realizowane w Polsce, są świadczone dla spółek Grupy Shell zlokalizowanych na wszystkich kontynentach świata.

Finansowa przyszłość
Obsługa procesów F&A to aktualnie dominująca specjalizacja firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Jak wskazują eksperci, źródłem sukcesu jest zdolność obsługi wysoko zaawansowanych procesów, które pełnią strategiczną rolę w życiu organizacji klienta. Wysokie kompetencje polskich pracowników pozwalają wierzyć, że usługi F&A w Polsce są na długotrwałej fali wzrostu.

– To, co wyróżnia nasz kraj, to eksperckie kompetencje kadr, poparte znajomością języków obcych. Przyciągają one inwestorów z różnych geografii, obsługujących bogaty wachlarz klientów i branż – podkreśla Przemysław Berendt, Globalny Wiceprezes Luxoft ds. Marketingu i Wiceprezes ABSL, organizacji zrzeszającej najważniejsze firmy świadczące nowoczesne usługi biznesowe w Polsce.

Słownik
1. Lead. jednostka lub firma, która jest potencjalnie zainteresowana danym produktem bądź usługą. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *