Sektor finansowy inwestuje w nowoczesne technologie

W mijającym roku banki i firmy branży finansowo-ubezpieczeniowej kładły duży nacisk na optymalizację procesów przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Najczęściej wybierano rozwiązania, które umożliwiają profesjonalną obsługę klienta i prowadzenie sprawozdawczości, pozwalają na gruntowną analizę zgromadzonych danych oraz umożliwiają zarządzanie ryzykiem, aktywami, portfelem inwestycyjnym i obiegiem dokumentów, a także obsługę procesu udzielania kredytów. Branża sięgała również po systemy zapewniające bezpieczeństwo poufnych danych. Istotne dla banków było wejście w życie rekomendacji „D”, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych. Popularnością cieszyło się także przetwarzanie w chmurze obliczeniowej (zwykle prywatnej), które umożliwia obniżenie kosztów wdrożenia i utrzymania rozwiązań informatycznych. Ponadto pracownicy instytucji finansowych coraz chętniej sięgali po urządzenia mobilne, które pozwalały im na obsługę klientów z dowolnego miejsca i błyskawiczne przedstawianie oferty adekwatnej do ich profilu biznesowego.

– Rok 2013 upłynął bankom, towarzystwom funduszy i ubezpieczycielom pod znakiem optymalizacji kosztów i uatrakcyjniania swojej oferty dla klientów. Instytucje te skupiały się przede wszystkim na usprawnieniu zarządzania obszarami technologii informacyjnej i zapewnieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także obsługi wzmożonych przepływów informacji w odpowiednim czasie. Decydując się na wdrożenie systemu, organizacje przywiązywały dużą wagę do kompetencji dostawców IT, terminowość wykonania projektu, a przede wszystkim zabezpieczenie poufnych danych poprzez kompleksową ochronę zasobów IT – komentuje dr Jan Szymanowski, wiceprezes zarządu, Bonair SA.

Co więcej, instytucje często decydowały się na zmiany w kulturze organizacyjnej, dotychczasowych procedurach i komunikacji pomiędzy pracownikami firmy, których celem było zapewnienie synergii pomiędzy biznesem a technologią i osiągnięcie maksymalnych korzyści z wdrożenia. Kluczowa dla branży była także kwestia bezpieczeństwa systemów i danych, szczególnie ważna w przypadku banków, które jako instytucje zaufania publicznego są zobowiązane spełniać wymogi określone w rekomendacjach regulatora rynku. Szeroka dyskusja o nowych regulacjach dotyczących wymogów ostrożnościowych i Systemie Ochrony Instytucjonalnej toczyła się w tym roku w Bankach Spółdzielczych, dla których IPS stanowi nowe wyzwanie i konieczność określenia nowych norm nadzorczych bądź formę uczestnictwa w ochronie instytucjonalnej.

W 2014 roku instytucje finansowe nadal będą przykładać dużą wagę do optymalizacji kosztów i doskonalenia obsługi klientów. Dlatego coraz większą popularnością cieszyć się będą systemy klasy CRM[2], które oprócz gromadzenia danych stricte o kliencie, pozwalają również na badanie jego otoczenia i zmian w dotychczasowym zachowaniu (media społecznościowe, ruch w internecie), a tym samym umożliwiają przygotowanie dedykowanej oferty ze znacznym wyprzedzeniem, zapewniając przewagę nad konkurencją.

Oczywiście branża w dalszym ciągu będzie wykorzystywać systemy przeznaczone do wyceny aktywów, zarządzania portfelem inwestycyjnym, sprawozdawczości funduszy czy automatyzacji procesu kredytowego (rating, scoring[1]).

– Banki, firmy ubezpieczeniowe i towarzystwa funduszy są coraz bardziej wymagające wobec rozwiązań IT. Dokładniej planują inwestycje i stawiają przed sobą cele biznesowe, jakie chcą osiągnąć dzięki wdrożeniu. Dlatego rok 2014 z pewnością przyniesie nam wiele wyzwań związanych z opracowywaniem nowych produktów, odpowiadających na indywidualne oczekiwania klientów – komentuje dr Jan Szymanowski, wiceprezes zarządu, Bonair SA.

Słownik
1. scoring. Pojęcie wywodzi się z marketingu internetowego (a dokładnie z marketing automation) i oznacza automatyczne przypisywanie określonej wcześniej liczby punktów…
2. CRM. inaczej Customer Relationship Management – system informatyczny, którego zadaniem jest automatyzacja oraz wspomaganie procesów na styku klient-organizacja w zakresie pozyskania…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *