Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

WFO

(inaczej Workforce Optimisation) to podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w contact center, które ma na celu zoptymalizowanie wydajności pracowników i procesów obsługi klienta. W skład tego podejścia wchodzą różne narzędzia i technologie, które pozwalają na zwiększenie produktywności i efektywności pracy w call center.

Głównymi składnikami Workforce Optimisation są:

  1. Planowanie pracy - proces przydzielania zadań i planowania grafiku pracy dla pracowników contact center w oparciu o zapotrzebowanie na obsługę klienta.
  2. Zarządzanie wydajnością - narzędzia, które pozwalają na ocenę wydajności pracowników i wdrożenie działań naprawczych, aby zwiększyć ich produktywność.
  3. Zarządzanie szkoleniami - planowanie i wdrażanie szkoleń i szkoleń doskonalących dla pracowników contact center, które pozwalają na rozwijanie umiejętności i wiedzy.
  4. Optymalizacja jakości - narzędzia i procesy, które pozwalają na monitorowanie i ocenę jakości obsługi klienta, a także wprowadzenie działań naprawczych, aby poprawić jakość obsługi.
  5. Analiza danych - narzędzia analityczne pozwalające na zbieranie i analizowanie danych związanych z pracą pracowników contact center, aby uzyskać informacje na temat efektywności pracy i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Wdrożenie Workforce Optimisation w call center pozwala na zwiększenie wydajności pracy pracowników, poprawę jakości obsługi klienta, zmniejszenie kosztów i zwiększenie lojalności klientów. Narzędzia i technologie wykorzystywane w ramach Workforce Optimisation pozwalają na zoptymalizowanie procesów i wykorzystanie w pełni potencjału zasobów ludzkich, co wpływa na zwiększenie efektywności całego contact center.

Podyplomówka z ERP

Nowy kierunek studiów podyplomowych „Programowanie systemów ERP” powstał dzięki współpracy firm Syntea SA, partnera edukacyjnego firmy Microsoft, oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. Jego celem jest edukacja studentów w zakresie systemów ERP, a w szczególności ich oprogramowywania i wdrażania w przedsiębiorstwach.

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, projektami i procesami biznesowymi, które są kluczowe do zrozumienia roli systemów ERP w organizacji. Ponadto zajęcia będą obejmowały kwestie dotyczące sposobu wdrażania rozwiązań ERP oraz ich instalacji, administracji i oprogramowywania na przykładzie systemu Microsoft Dynamics AX.
– Przygotowując programy studiów dbamy o to, by studenci otrzymali zarówno solidne podstawy teoretyczne, jak i praktyczną wiedzę, możliwą do bezpośredniego zastosowania w pracy. W ramach studiów podyplomowych „Programowanie systemów ERP” studenci nie tylko zdobywają wiedzę pozwalającą im lepiej zrozumieć miejsce systemu ERP w przedsiębiorstwie oraz mogą wziąć udział w projekcie wdrożenia takiego systemu, ale również przygotowują się do zdobycia certyfikatów z programowania w systemie Microsoft Dynamics AX – mówi dr inż. Tomasz Pieciukiewicz, Kierownik studiów podyplomowych „Programowanie systemów ERP”, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych, którzy chcą podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje w zakresie systemów ERP. Idealni kandydaci to osoby zajmujące stanowiska techniczne, które pracują obecnie z rozwiązaniami tej klasy i będą je nadal wykorzystywać w najbliższej przyszłości, jak również osoby, które planują ubiegać się o zatrudnienie na stanowiskach technicznych. Ukończenie studiów wiąże się z napisaniem i obroną pracy dyplomowej polegającej na wykonaniu indywidulanego lub grupowego projektu, i w następstwie uzyskaniem specjalizacji „Programista systemów ERP”. Po odbyciu studiów absolwenci będą mieli możliwość odbycia praktyk w przedsiębiorstwach wdrażających systemy ERP, co z pewnością zwiększy szanse na zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia.

– Systemy ERP należą do najczęściej wdrażanych technologii w średnich i dużych firmach. Absolwentom uczelni wyższych studiującym na kierunkach informatycznych wciąż brakuje wiedzy i praktycznych umiejętności na temat możliwości wykorzystania tych aplikacji w celu usprawnienia działalności przedsiębiorstwa. Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi wykładowcami, pracującymi na co dzień z systemami ERP stwarzamy studentom szansę nabycia specjalistycznych umiejętności, cenionych na rynku pracy. Najlepszym z nich oferujemy także program praktyk w wiodących firmach wdrażających systemy Microsoft Dynamics – komentuje Kamil Fałek, Dyrektor Działu Szkolnictwa Wyższego, Syntea SA.

Program studiów weekendowych obejmujących dwa semestry przewiduje 184 godziny zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych oraz 6 godzin seminarium dyplomowego. Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni PJWSTK oraz certyfikowani przez Microsoft trenerzy Microsoft Dynamics AX.

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach i jest ceniona zarówno wśród studentów, jak i pracodawców. Partner uczelni – Syntea SA – od ponad 10 lat specjalizuje się w realizacji szkoleń i audytów wdrożeń systemów klasy ERP. Firma współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie wprowadzania nowych kierunków w kształceniu podyplomowym, prowadzeniu wyspecjalizowanych warsztatów na studiach, realizacji staży i praktyk dla studentów i absolwentów. Studenci mogą więc być pewni, że program zajęć na studiach podyplomowych „Programowanie systemów ERP” został przygotowany przez najlepszych ekspertów i wprowadzi ich w tajniki zaawansowanych możliwości systemów klasy ERP.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

AI pomogła stworzyć Grafik Optymalny

Polacy nienawidzą czekać. Co drugi klient (46%) jest skłonny zrezygnować z zakupów, widząc tłum oczekujący na obsługę. Czekamy na kuriera, na jedzenie, do lekarza, na poczcie i na rozmowę z konsultantem. Automatyzacja sklepów i zwalnianie kasjerów oraz chatboty nie są zatem rozwiązaniem przyspieszającym czas oczekiwania. Prawdziwy powód? Źle ułożony grafik pracowników. Karolina Dolaś wykorzystując sztuczną inteligencję, stworzyła Grafik Optymalny - narzędzie, które dzisiaj pomaga sprawnie obsługiwać klientów największym firmom w Polsce.