Outbox resellerem Oracle Sales Cloud

Outbox i Oracle podpisały umowę, na mocy której polski integrator rozwiązań wspierających zarządzanie relacjami z klientami (CRM[3]) oraz customer experience[1] jako pierwszy na świecie partner Oracle rozpoczyna dystrybucję narzędzia Oracle Sales Cloud. Firma Outbox pomyślnie zakończyła już jedno z pierwszych w Europie Centralnej i Wschodniej wdrożeń tego rozwiązania.

Podpisany przez firmy kontrakt dotyczy dystrybucji Oracle Sales Cloud (uprzednio Oracle Fusion CRM). Outbox otrzymał możliwość dystrybucji rozwiązania jako element szerokiej gamy oferowanych przez firmę produktów i usług: QuickStart, Order Capture czy integracji oraz migracji danych.

Porozumienie dodatkowo podkreśla zaangażowanie Outbox we wsparcie i popularyzację Oracle CRM SaaS[2]. Spółka posiada już podobne prawa do dystrybucji Oracle Service Cloud (Oracle RightNow) oraz jest partnerem implementacyjnym Oracle Marketing Cloud (Oracle Eloqua). Outbox zakończył z sukcesem również jedno z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej wdrożeń Oracle Sales Cloud.

„Gartner szacuje, iż blisko 40% wszystkich sprzedanych w 2012 roku systemów CRM stanowiły rozwiązania SaaS” – mówi Richard Thomas, dyrektor Oracle w Outbox. „Jako doświadczony integrator CRM i narzędzi customer experience, wiemy, iż jest to niezwykle istotny trend, którego w żadnym wypadku nie można ignorować. W związku z tym, poczyniliśmy znaczne inwestycje w celu przygotowania naszej firmy, by wraz z partnerami jak Oracle, w pełni wykorzystać potencjał biznesowy tego trendu. Chmura zajmuje kluczowe miejsce w długoterminowej strategii Oracle, co potwierdzają dokonywane corocznie inwestycje oraz ciągłe wzbogacanie oferty produktów. Widzimy, iż niektóre funkcjonalności dostępne obecnie są dużo bardziej zaawansowane i skuteczniejsze niż w pierwotnej wersji on-premise, także w ramach podobnego budżetu i czasu realizacji. Chcemy, by Outbox kojarzony był globalnie jako lider w zakresie rozwiązań CRM SaaS. Fakt otrzymania przez nas praw do dystrybucji Oracle Service Cloud daje nam szanse bycia bardziej innowacyjnymi oraz wprowadza dodatkową wartość do oferowanego przez nas portfolio produktów Oracle CRM SaaS” – dodaje.

Słownik
1. customer experience. to suma wszystkich doświadczeń jakie klient ma z naszą firmą we wszystkich możliwych kanałach kontaktu i punktach styku…
2. SaaS. Zobacz Software as a Service. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0 Share 0
3. CRM. inaczej Customer Relationship Management – system informatyczny, którego zadaniem jest automatyzacja oraz wspomaganie procesów na styku klient-organizacja w zakresie pozyskania…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *