Inteliwise odpowiedzialne za infolinie CEIDG

Zarząd Spółki Inteliwise S.A. informuje, iż Spółka zawarła umowę z Ministerstwem Gospodarki (dalej MG) na dostarczenie rozwiązania typu Contact Center[1] w chmurze, w formie Wielojęzycznego Centrum Pomocy dla Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK) oraz Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W ramach umowy Spółka zobowiązała się do uruchomienia i dostarczenia kompleksowego rozwiązania obsługi klienta, składającego się z Wirtualnego Doradcy, Live Chat[3], Infolinii (call center[2]), oraz Help Desk. Wielopoziomowe Contact Center, dostępne w serwisach CEIDG oraz PPK Ministerstwa Gospodarki, będzie połączeniem innowacyjnego oprogramowania “w Chmurze” oraz usługi outsourcing’u konsultantów wyspecjalizowanych w obsłudze systemów administracji publicznej.

Zawarcie umowy stanowi efekt realizacji strategii Spółki dotyczącej oferowania rozwiązań IT oraz usług typu Wirtualnego Contact Center dla sektora administracji publicznej.

Dostarczane rozwiązanie, w szczególności nowoczesna aplikacja typu Wirtualny Asystent oraz Live Chat, będą stanowić istotny element dla e-administracji, umożliwiający przedsiębiorcom, inwestorom, a także urzędnikom uzyskiwanie precyzyjnych odpowiedzi na pytania urzędowe, a jednocześnie minimalizację kosztów obsługi dla administracji publicznej.

Wartość umowy to 584 250,00 zł z VAT.

Słownik
1. Contact Center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
2. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
3. Live Chat. rodzaj usługi internetowej stosowanej w sprzedaży i zdalnej obsłudze internautów. Termin używany potocznie na określenie oprogramowania wykorzystywanego w…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy