Rynek usług bankowych i finansowych otwarty na outsourcing

27 listopada 2013 roku w Cup of Finance odbyło się trzecie Śniadanie Biznesowe zorganizowane przez Fundację Pro Progressio. Tym razem Patronem spotkania był Związek Banków Polskich, a Partnerem Merytorycznym – Kancelaria Chudzik i Wspólnicy.

Temat śniadania brzmiał „Granice outsourcingu w licencjonowanych instytucjach finansowych” i został w pełni omówiony wraz z uczestnikami spotkania. Pani mecenas Noemi Chudzik zaprezentowała pełną paletę możliwości i ograniczeń przed jakimi stoi sektor finansowy w relacjach z dostawcami różnych usług outsourcingowych.

Po wprowadzającej prezentacji Prezes Pro Progressio – Wiktor Doktór rozpoczął moderację spotkania podczas którego zebrani goście mogli zapoznać się z opinią i zakresem możliwych działań outsourcingowych prezentowanych przez wielu znakomitych ekspertów. Pierwszą osobą, która wyraziła swoje optymistyczne podejście do praktyk outsourcingowych i wręcz stwierdziła, iż sektor bankowy będzie zwiększał swoje relacje z branżą outsourcingową był Dyrektor Zarządzający Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Pan Andrzej Wolski.

Do wymiany poglądów włączyli się Pan Veit Martin, Dyrektor Sprzedaży w CERI International oraz Andrzej Pacek z Royal Bank of Scotland, którzy w Polsce na rzecz powiązanych kapitałowo spółek świadczą cały szereg procesów finansowo-księgowych i innych dzięki czemu model outsourcingu, nearshoringu (w przypadku Comertzbanku) i offshoringu (w przypadku RBS) stale się rozwija. Panowie omawiali procesy zarządzania procesem zapobiegania praniu pieniędzy, otwierania rachunków bankowych, wydawania kart płatniczych i wielu innych, które z powodzeniem są realizowane przez centra operacyjne ulokowane w Polsce, a obsługujące podmioty zagraniczne.

Następnie rozmowa została skierowana na obszar kompetencji kadr oraz wymogów dowodów niekaralności w odniesieniu do pracowników zatrudnianych w sektorze bankowym. W tej części wypowiadali się Marek Wróbel z HAYS Poland, Jacek Błocki z JBD oraz mecenas Noemi Chudzik.

Podczas spotkania pojawiła się też tematyka windykacji oraz sprzedaży kart kredytowych, która to jest realizowana przez firmy call i contact center[1]. Przemysław Włodarczyk z Transcom podzielił się swoimi uwagami i wymogami płynącymi ze strony sektora finansowego w odniesieniu do firm call center[2], które muszą wręcz spełniać wymogi agencji bankowych jeśli są angażowane do oferowania produktów bankowych, takich jak choćby karty kredytowe.

Obszar działalności outsourcingowej dla sektora finansowego w Polsce jest bardzo szeroki i ma też swoje zastosowanie w obszarze korespondencji masowej. Przedstawiciele firmy Mailsolus wypowiedzieli się na temat w jaki sposób usługi korespondencji masowej wspierają nie tylko sektor bankowy, ale znacznie szerzej bo również ubezpieczeniowy.

Podczas spotkania temat outsourcingu był poruszany na wielu płaszczyznach, a wśród zebranych gości znaleźli się też przedstawiciele Mellon Poland, Devonshire, Stowarzyszenia Compliance Polska oraz mediów.

Słownik
1. contact center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
2. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *