Skuteczny lider to asertywny lider

Skuteczny lider to osoba o wysokim poziomie umiejętności oraz doświadczeniu zawodowym, potrafiąca komunikować się na każdym poziomie – zarówno werbalnym, jak i niewerbalnym. Ponieważ posiada wiedzę na temat asertywnych postaw oraz wcielania ich zasad w życie, korzyści odczuwa zarówno on sam, firma, w której pracuje oraz zarządzany przez niego zespół ludzi. Jako menadżer, który stosuje podstawy efektywnej komunikacji, łatwiej osiąga zakładane cele biznesowe, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka występowania konfliktów.

Wydaje się, że kluczowymi cechami asertywnego lidera jest umiejętność konstruktywnego wyrażania próśb i poleceń, ale także – pochwał i krytyki. Efektywnie działający menażer robi to w sposób stanowczy, konkretny i bezpośredni, bez stosowania niepotrzebnych manipulacji, agresji czy ulegając pracownikom. Nie tłumaczy się bez potrzeby, nie atakuje i nie poddaje w wątpliwość własnej osoby oraz innych. Jest za to pewny siebie, umiejąc odwoływać się do konkretnych argumentów, przez co pracownicy chętniej wypełniają przydzielone im obowiązki.

Aby wymagać posłuchu, musisz być asertywnym
Gdy asertywny menażer krytykuje, działa w sposób uczciwy i konstruktywny, więc jego słowa nie są odbierane jako atak czy wyrok. Dzieje się tak dlatego, że potrafi odróżnić fakty od opinii, a samą krytykę traktuje jako źródło informacji zwrotnych a nie zaczepkę czy sposób na wyładowanie własnych frustracji.

Warto zaznaczyć, że gdy wysokie stanowiska w firmie zajmują osoby asertywne, rzadziej dochodzi do sporów i konfliktów. Skuteczni menadżerowie wiedzą jak unikać wrogości w komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz potrafią stawiać granice, i to w sposób akceptowalny przez wszystkich.

Na koniec podkreślmy, że podstawą asertywnego zachowania jest stanowczość, uczciwość i brak chęci skrzywdzenia innej osoby. To umiejętność otwartego używania słów TAK i NIE, przy jednoczesnym posługiwaniu się rzeczowymi i merytorycznymi argumentami. Zachowanie asertywne nie jest agresywne, uległe ani[1] manipulacyjne. To sposób działania i reagowania, które pozwalają skuteczne osiągać zakładane cele – zarówno te występujące w środowisku biznesowym, jak i życiu prywatnym.

Autor: Włodzimierz Rosiński
Źródło: outsourcingportal.pl

Słownik
1. ani. inaczej Automatic Number Identification lub caller id – numer telefonu dzwoniącego. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *