Connect with us

Skuteczny lider to asertywny lider

PERSONAL BRANDING

Skuteczny lider to asertywny lider

Skuteczny lider to osoba o wysokim poziomie umiejętności oraz doświadczeniu zawodowym, potrafiąca komunikować się na każdym poziomie – zarówno werbalnym, jak i niewerbalnym. Ponieważ posiada wiedzę na temat asertywnych postaw oraz wcielania ich zasad w życie, korzyści odczuwa zarówno on sam, firma, w której pracuje oraz zarządzany przez niego zespół ludzi. Jako menadżer, który stosuje podstawy efektywnej komunikacji, łatwiej osiąga zakładane cele biznesowe, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka występowania konfliktów.

Wydaje się, że kluczowymi cechami asertywnego lidera jest umiejętność konstruktywnego wyrażania próśb i poleceń, ale także – pochwał i krytyki. Efektywnie działający menażer robi to w sposób stanowczy, konkretny i bezpośredni, bez stosowania niepotrzebnych manipulacji, agresji czy ulegając pracownikom. Nie tłumaczy się bez potrzeby, nie atakuje i nie poddaje w wątpliwość własnej osoby oraz innych. Jest za to pewny siebie, umiejąc odwoływać się do konkretnych argumentów, przez co pracownicy chętniej wypełniają przydzielone im obowiązki.

Aby wymagać posłuchu, musisz być asertywnym
Gdy asertywny menażer krytykuje, działa w sposób uczciwy i konstruktywny, więc jego słowa nie są odbierane jako atak czy wyrok. Dzieje się tak dlatego, że potrafi odróżnić fakty od opinii, a samą krytykę traktuje jako źródło informacji zwrotnych a nie zaczepkę czy sposób na wyładowanie własnych frustracji.

Warto zaznaczyć, że gdy wysokie stanowiska w firmie zajmują osoby asertywne, rzadziej dochodzi do sporów i konfliktów. Skuteczni menadżerowie wiedzą jak unikać wrogości w komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz potrafią stawiać granice, i to w sposób akceptowalny przez wszystkich.

Na koniec podkreślmy, że podstawą asertywnego zachowania jest stanowczość, uczciwość i brak chęci skrzywdzenia innej osoby. To umiejętność otwartego używania słów TAK i NIE, przy jednoczesnym posługiwaniu się rzeczowymi i merytorycznymi argumentami. Zachowanie asertywne nie jest agresywne, uległe ani manipulacyjne. To sposób działania i reagowania, które pozwalają skuteczne osiągać zakładane cele – zarówno te występujące w środowisku biznesowym, jak i życiu prywatnym.

Autor: Włodzimierz Rosiński
Źródło: outsourcingportal.pl

Karol Bancerz

Z branżą call center związany od 14 lat. Od prawie 12 lat prowadzi CCNEWS.pl, pierwszy, największy i najpopularniejszy w Polsce vortal o customer care. Zarządzał wieloma projektami telemarketingowymi dla operatorów telefonii komórkowej, linii lotniczych i towarzystw ubezpieczeniowych. Ostatnio odpowiedzialny był za nadzorowanie procesu wydawania wiz przez konsulaty USA dla obywateli Polski, Rosji, Białorusi i Litwy. Zwolennik zrównoważonego rozwoju biznesu ze wsparciem sztucznej inteligencji. Obecnie bloger, dziennikarz, przedsiębiorca – baczny obserwator zmieniających się trendów w obsłudze klienta. Prezes zarządu Belocal Polska Sp. z o. o. oraz członek zarządu Polskiego Instytutu Wiedzy Praktycznej - właściciela platformy WIEDZAPRAKTYCZNA.pl.

Skomentuj

POPULARNE