Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

WFO

(inaczej Workforce Optimisation) to podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w contact center, które ma na celu zoptymalizowanie wydajności pracowników i procesów obsługi klienta. W skład tego podejścia wchodzą różne narzędzia i technologie, które pozwalają na zwiększenie produktywności i efektywności pracy w call center.

Głównymi składnikami Workforce Optimisation są:

  1. Planowanie pracy - proces przydzielania zadań i planowania grafiku pracy dla pracowników contact center w oparciu o zapotrzebowanie na obsługę klienta.
  2. Zarządzanie wydajnością - narzędzia, które pozwalają na ocenę wydajności pracowników i wdrożenie działań naprawczych, aby zwiększyć ich produktywność.
  3. Zarządzanie szkoleniami - planowanie i wdrażanie szkoleń i szkoleń doskonalących dla pracowników contact center, które pozwalają na rozwijanie umiejętności i wiedzy.
  4. Optymalizacja jakości - narzędzia i procesy, które pozwalają na monitorowanie i ocenę jakości obsługi klienta, a także wprowadzenie działań naprawczych, aby poprawić jakość obsługi.
  5. Analiza danych - narzędzia analityczne pozwalające na zbieranie i analizowanie danych związanych z pracą pracowników contact center, aby uzyskać informacje na temat efektywności pracy i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Wdrożenie Workforce Optimisation w call center pozwala na zwiększenie wydajności pracy pracowników, poprawę jakości obsługi klienta, zmniejszenie kosztów i zwiększenie lojalności klientów. Narzędzia i technologie wykorzystywane w ramach Workforce Optimisation pozwalają na zoptymalizowanie procesów i wykorzystanie w pełni potencjału zasobów ludzkich, co wpływa na zwiększenie efektywności całego contact center.

Badanie Harvard Business Review: Brak zaufania do podjętych decyzji

Harvard Business Review opublikował wyniki badań, z których wynika, że 42% menadżerów nie ma pewności przy podejmowaniu decyzji, w związku z brakiem informacji lub brakiem możliwości dostępu do niej. Tylko 13% ankietowanych przyznaje, że nie ma z tym problemu.

O wypełnienie ankiety w sierpniu tego roku poproszono 442 kierowników, menadżerów i dyrektorów firm z Ameryki Północnej, Europy oraz Azji i Pacyfiku. Celem badań było zrozumienie poziomu pewności liderów podczas podejmowania decyzji, opartych na dostępnych dla nich danych i informacjach.

Główne problemy poruszone w badaniu dotyczyły dostępności danych podczas podejmowania decyzji, jak również jakości wewnętrznych i zewnętrznych danych, mającej wpływ na zmniejszanie poziomu pewności w podejmowaniu decyzji.

Respondenci podkreślili także wpływ barier organizacyjnych na podejmowanie decyzji. Zdaniem 45% ankietowanych brak zaangażowania właściwych osób w proces decyzyjny odbiera szanse na podjęcie słusznej decyzji. 43% jako największy problem definiuje zbytnie poleganie zarządu na wcześniejszych doświadczeniach. Brak współpracy był kolejną barierą w podejmowaniu decyzji dla 42% badanych.

„W dzisiejszych czasach dane są o wiele bardziej powszechne i teoretycznie jeszcze mocniej powinny pomagać w podejmowaniu decyzji w biznesie. Przeprowadzone badanie wskazuje jednak na brak zaufania w to, jaki wpływ ma informacja na podejmowanie decyzji” Mówi Marcin Mazur, dyrektor regionalny na obszar Europy Wschodniej, Grecji i Izraela w QlikTech. „Obecnie kluczowe jest podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, przy użyciu aktualnych danych, dlatego najważniejszym wnioskiem z tego badania jest fakt, że podejmujący decyzje potrzebują dostępu do najświeższych, najdokładniejszych i odpowiednich informacji, które muszą być dostępne dla nich w czasie rzeczywistym, aby mogli podejmować prawidłowe decyzje. Dzielenie się danymi, analizowanie ich razem ze współpracownikami i kolegami może być kluczem do budowania pewności w procesie podejmowania decyzji – również tych najistotniejszych.”

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy