Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

NCC

(inaczej Network Control Center) centralna lokalizacja w sieciowym środowisku contact center do monitorowania wzorców ruchu przychodzącego i dostosowywania personelu, grup umiejętności i alokacji zasobów technicznych w celu osiągnięcia wymaganego poziomu usług.

ZGŁOŚ TEMAT

Daj nam CYNK :)

Badanie Harvard Business Review: Brak zaufania do podjętych decyzji

Harvard Business Review opublikował wyniki badań, z których wynika, że 42% menadżerów nie ma pewności przy podejmowaniu decyzji, w związku z brakiem informacji lub brakiem możliwości dostępu do niej. Tylko 13% ankietowanych przyznaje, że nie ma z tym problemu.

O wypełnienie ankiety w sierpniu tego roku poproszono 442 kierowników, menadżerów i dyrektorów firm z Ameryki Północnej, Europy oraz Azji i Pacyfiku. Celem badań było zrozumienie poziomu pewności liderów podczas podejmowania decyzji, opartych na dostępnych dla nich danych i informacjach.

Główne problemy poruszone w badaniu dotyczyły dostępności danych podczas podejmowania decyzji, jak również jakości wewnętrznych i zewnętrznych danych, mającej wpływ na zmniejszanie poziomu pewności w podejmowaniu decyzji.

Respondenci podkreślili także wpływ barier organizacyjnych na podejmowanie decyzji. Zdaniem 45% ankietowanych brak zaangażowania właściwych osób w proces decyzyjny odbiera szanse na podjęcie słusznej decyzji. 43% jako największy problem definiuje zbytnie poleganie zarządu na wcześniejszych doświadczeniach. Brak współpracy był kolejną barierą w podejmowaniu decyzji dla 42% badanych.

„W dzisiejszych czasach dane są o wiele bardziej powszechne i teoretycznie jeszcze mocniej powinny pomagać w podejmowaniu decyzji w biznesie. Przeprowadzone badanie wskazuje jednak na brak zaufania w to, jaki wpływ ma informacja na podejmowanie decyzji” Mówi Marcin Mazur, dyrektor regionalny na obszar Europy Wschodniej, Grecji i Izraela w QlikTech. „Obecnie kluczowe jest podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, przy użyciu aktualnych danych, dlatego najważniejszym wnioskiem z tego badania jest fakt, że podejmujący decyzje potrzebują dostępu do najświeższych, najdokładniejszych i odpowiednich informacji, które muszą być dostępne dla nich w czasie rzeczywistym, aby mogli podejmować prawidłowe decyzje. Dzielenie się danymi, analizowanie ich razem ze współpracownikami i kolegami może być kluczem do budowania pewności w procesie podejmowania decyzji – również tych najistotniejszych.”

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy