Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Software as a Service

w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa – jeden z modeli chmury obliczeniowej, którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z klienta na dostawcę usługi. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania. Istotą biznesową oprogramowania w modelu SaaS, decydującą o jej rosnącej popularności jest to, że użytkownik kupuje działające rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym. W wielu przypadkach SaaS umożliwia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji. Model SaaS zakłada najczęściej cykliczne opłaty (abonament) za dostęp do programu, staje się to dla użytkownika wydatkiem stałym, a nie jednorazowym w momencie zakupu. Z punktu widzenia dostawcy SaaS zapewnia lepszą ochronę jego własności intelektualnej, producent może we własnym zakresie udostępniać swoją aplikację, lub przekazać to zadanie wyspecjalizowanej firmie
ZGŁOŚ TEMAT

Daj nam CYNK :)

Verint na rynku finansowym dzięki rozwiązaniom Actionable Intelligence

90 procent instytucji finansowych z listy Global Fortune 500 polega na rozwiązaniach firmy Verint, które zwiększają bezpieczeństwo, ułatwiają przestrzeganie przepisów i stawiają obsługę klienta jako priorytet.

Verint Systems Inc. poinformował, że nadal rośnie liczba jego klientów w sektorze usług finansowych. Instytucje na całym świecie wdrażają rozwiązania firmy Actionable Intelligence, aby poprawić swoją wydajność i zwiększyć bezpieczeństwo.

Verint wprowadza do szeroko rozgałęzionej branży usług finansowych wiele innowacji w postaci zaawansowanych technologii zabezpieczeń i analizy danych biznesowych oraz rozwiązań branżowych, a także swoją rozległą wiedzę merytoryczną. Aktualnie około 90 procent instytucji finansowych z listy Global Fortune 500 wykorzystuje rozwiązania firmy Verint.

Instytucje finansowe napotykają obecnie coraz więcej problemów związanych z bezpieczeństwem i szybko zmieniającymi się przepisami, a także wiele innych nowych wyzwań. W związku z tym inwestują w rozwiązania, które umożliwiają gromadzenie i analizę wielkich zbiorów danych, aby zwiększać bezpieczeństwo oraz spełniać oczekiwania i wymagania swoich klientów.

Przez instytucje finansowe przepływa codziennie ogromna ilość usystematyzowanych i nieusystematyzowanych informacji. Verint oferuje im rozwiązania typu Make Big Data Actionable™, które umożliwiają rejestrowanie i analizę dużych ilości bogatych, złożonych informacji, często pochodzących z rzadko używanych źródeł (takich jak nagrania dźwiękowe, filmy wideo i teksty nieustrukturyzowane) oraz ich wykorzystywanie do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Rozwiązania firmy Verint o szerokim zakresie zastosowań — od ochrony fizycznej, np. bankomatów i oddziałów banków, po punkty sprzedaży, contact center[2], systemy back-office i obsługę klienta — zwiększają bezpieczeństwo, ułatwiają przestrzeganie przepisów i budują lojalność klientów.

Rozwiązania Make Big Data Actionable w operacjach związanych z obsługą klienta

Instytucje finansowe inwestują obecnie w rozwiązania do optymalizacji zasobów ludzkich (workforce optimization[1]WFO[3]) pod kątem obsługi klienta, aby poprawić efektywność operacyjną i zwiększyć lojalność klientów oraz zyski. W tym celu wykorzystują oprogramowanie Verint, które zapewnia wysoką jakość operacji wykonywanych w oddziałach terenowych banku, systemach back-office i contact center oraz działań związanych z obsługą klienta, a jednocześnie pomagają w przestrzeganiu przepisów — zwłaszcza dotyczących poufności danych klientów — w warunkach rosnącej presji na konsolidację i efektywne wykorzystywanie zasobów ludzkich.
Technologia WFO firmy Verint, opracowana z myślą o potrzebach banków i instytucji finansowych, umożliwia nagrywanie rozmów telefonicznych, monitorowanie ich jakości, analizę opinii klienta, zarządzanie pracownikami, analizę procesów wykonywanych na komputerach stacjonarnych, zarządzanie wydajnością oraz e-learning. Pozwala to na bardziej kompleksowe podejście do rejestracji, analizy i wykorzystywania danych klienta oraz informacji biznesowych i rynkowych. Instytucje finansowe zyskują pełny obraz interakcji z klientem i jego obsługi, a ponadto mogą podwyższać standardy jakości wielokanałowych kontaktów z klientem, aż po funkcje pomocnicze wykonywane w back-office, takie jak obsługa pożyczek i kredytów hipotecznych. Zyskują też lepszy wgląd w informacje o potrzebach i oczekiwaniach klientów oraz mogą wyznaczać do wykonywania określonych zadań pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, którzy będą spełniać wymagania dotyczące usług, wykorzystywać możliwości sprzedaży i zwiększać przychody firmy.
Rozwiązania Make Big Data Actionable w operacjach związanych z bezpieczeństwem

Zabezpieczenia instytucji finansowych muszą dotrzymywać kroku coraz intensywniejszym i bardziej zaawansowanym działaniom oszustów, takim jak kradzież tożsamości i wyrządzanie szkód w instytucjach publicznych i prywatnych. W związku z tym instytucje te muszą dokładać starań, aby procesy i technologie zabezpieczeń były bieżąco aktualizowane. .
Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniają opracowane specjalnie dla banków i instytucji finansowych wydajne rozwiązania sieciowe wideo firmy Verint, które są oparte na technologii IP. Stosując podejście prewencyjne, instytucje te mogą zwiększyć bezpieczeństwo fizyczne, utworzyć bezpieczniejsze środowisko, zredukować oszustwa, zabezpieczyć gotówkę i inne zasoby banku, zmniejszyć zobowiązania i ryzyko, zwiększyć możliwości wyszukiwania i prowadzenia dochodzeń, rozszerzyć zakres usług oraz zapewnić zgodność z przepisami bankowymi i finansowymi.
Rozwiązania Make Big Data Actionable w środowiskach zapewniających zgodność z przepisami finansowymi
Wiele instytucji finansowych ma obowiązek nagrywania i archiwizacji swoich kontaktów głosowych, aby zapewnić zgodność z wymaganiami lokalnych i międzynarodowych banków centralnych, organów nadzorujących bezpieczeństwo oraz administracji państwowej. Dzięki swojemu niespełna dwudziestoletniemu doświadczeniu jako jeden z największych dostawców rozwiązań do nagrywania rozmów pod kątem zapewnienia zgodności z przepisami, firma Verint oferuje sprawdzone, niezawodne oprogramowanie do nagrywania, indeksowania i odtwarzania rozmów w skali całego przedsiębiorstwa, obejmujące punkty sprzedaży, oddziały terenowe i środowisko back-office.
Rozwiązania te, działające w tradycyjnym środowisku TDM i w środowisku telefonii IP nowej generacji, ułatwiają instytucjom finansowym na całym świecie zachowanie zgodności z przepisami i śledzenie trendów biznesowych przez monitorowanie i analizowanie wielokanałowej komunikacji. Pozwala to ograniczać ryzyko, dostosowywać się do przepisów, takich jak standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), wykrywać potencjalne problemy dotyczące zgodności z przepisami, prowadzić weryfikację sprzedaży oraz zwiększyć wydajność operacyjną.

„Przedsiębiorstwom i instytucjom potrzebne są obecnie zaawansowane rozwiązania analityczne, które umożliwiają wydobywanie najbardziej aktualnych i istotnych informacji z wielkich zbiorów danych. Rozwiązania Actionable Intelligence pozwalają podejmować na podstawie tych informacji lepsze decyzje” — powiedział Elan Moriah, prezes działów Verint Enterprise Intelligence Solutions™ i Verint Video and Situation Intelligence Solutions™. „Dlatego też instytucje finansowe nadal zwracają się do firmy Verint o pomoc w rozwiązaniu niektórych, najbardziej palących problemów i wypełnieniu zobowiązań, takich jak ochrona osób, mienia i zasobów, ograniczenie odpowiedzialności i ryzyka, zapewnienie zgodności ze zmieniającymi się przepisami i standardami branżowymi oraz zwiększenie wydajności i efektywności operacyjnej, oczekując przy tym zwiększenia lojalności klientów i rentowności”.

Słownik
1. workforce optimization. (inaczej optymalizacja zasobów pracy) to proces, którego celem jest maksymalizacja wykorzystania i efektywności zasobów pracy w organizacji. Obejmuje…
2. contact center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
3. WFO. (inaczej Workforce Optimisation) to podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w contact center, które ma na celu zoptymalizowanie wydajności…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Voicetel z większym zyskiem w II kwartale

Voicetel konsekwentnie realizuje kolejne milestony przyjętej strategii rozwoju produktów i zdobywania rynku, obejmującej wypracowanie pozycji lidera na rynku rozwiązań głosowych, automatyzujących procesy biznesowe związanych z telefoniczną obsługą klientów. Opracowane przez spółkę zasady best practises oraz ustalony przez nią standard komunikacji robotów z ludźmi staną się ogólnie przyjętym standardem automatycznej obsługi klienta, sprostanie któremu przez długi czas będzie nieosiągalne dla konkurencji, dzięki zastosowaniu autorskiej technologii Brilliance.