CUBE.ITG modernizuje CKZ na Dolnym Śląsku

Spółka CUBE.ITG SA, integrator rozwiązań informatycznych dla sektora telekomunikacji, bankowości, energetyki, służby zdrowia, handlu detalicznego oraz administracji publicznej, zakończyła działania związane z realizacją projektu „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”. Wdrożenie dotyczyło kompletnego wyposażenia 415 pracowni w 53 placówkach o profilu mechanicznym, samochodowym, elektro-energetycznym, mechatroniczno-elektronicznym, budowlanym, informatycznym oraz turystycznym. Organizatorem przetargu i organem nadzorującym przebieg procesów był Wydział Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD), we współpracy z dziewięcioma powiatami/miastami na prawach powiatu Dolnego Śląska.

„Wachlarz rozwiązań, które wdrażaliśmy w ramach projektu był bardzo szeroki, od sprzętu informatycznego, po oprogramowania inżynierskie i zaawansowane urządzenia automatyki przemysłowej. Zaangażowanie wiodących producentów i dostawców w danych segmentach rynku, zapewniło uczniom dostęp do innowacyjnych rozwiązań i narzędzi dydaktycznych, gwarantujących rozwój ich kompetencji zawodowych” – mówi Jacek Kujawa, Wiceprezes Zarządu w CUBE.ITG SA.

Prace wdrożeniowe rozpoczęto od wyboru rozwiązań, spełniających wymagania Zamawiającego i przygotowania sal dydaktycznych. W pierwszej kolejności wdrożenie miało miejsce w szkołach kształcących w branżach: turystycznej, informatycznej, mechatroniczo-elektronicznej oraz elektro-energetycznej. Po instalacji sprzętu przeprowadzono cykl szkoleń. Po zakończeniu tego etapu, na przełomie roku 2012/2013, firma przystąpiła do wdrożeń w pozostałych jednostkach (placówki o profilu budowlanym, mechanicznym, samochodowym). Łącznie, wykonanie projektu trwało siedem miesięcy.

„Projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” jest jednym z elementów zmian wprowadzanych w całościowym podejściu do szkolnictwa zawodowego. Poprzez realizację projektu dokonano jakościowej i systemowej zmiany struktury szkół i placówek kształcenia zawodowego Województwa Dolnośląskiego. Zakup najnowocześniejszego wyposażenia pozwoli na efektywne kształcenie na bazie nowoczesnej technologii. Powstałe placówki będą kształcić nie tylko młodzież z danej szkoły. Nowo utworzone centra, zgodnie z ideą projektu, będą służyły także uczniom z innych powiatów lub gmin, którzy w ramach wyjazdów specjalistycznych będą mogli uczestniczyć w zajęciach organizowanych w pracowniach. Należy podkreślić, że „Modernizacji Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”, jako edukacyjnemu projektowi inwestycyjnemu, zapewniono komplementarność z projektami nieinwestycyjnymi, związanymi z rozwojem zasobów ludzkich, podnoszącymi kwalifikacje i umiejętności, dzięki którym potencjał zmodernizowanej bazy dydaktyczno-szkoleniowej będzie mógł być optymalnie wykorzystany. ” – mówi Jerzy Więcławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

„Wdrożenie w szkołach najwyższej klasy sprzętu spowoduje, że pracodawcy będą mogli zatrudniać w pełni wykształconych absolwentów, przygotowanych do pracy na identycznym, jak w przemyśle sprzęcie. Dodatkowo, zasięg projektu sprawia, iż uczniowie z całego Dolnego Śląska będą kształceni w ramach szkolnictwa zawodowego kompleksowo, na bardzo wysokim, równym poziomie” – dodaje Jolanta Kabata, Inspektor do Spraw Wdrażania Projektów Unijnych w ramach RPO z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Kluczową część wymienianej infrastruktury stanowiły urządzenia sprzed wielu lat, które znacznie odbiegały od obowiązujących standardów i wymagań rynkowych. Aktualnie, uczniowie mogą liczyć na nowoczesny w swojej klasie sprzęt informatyczny i dydaktyczny. Do grona wdrożonych rozwiązań zaliczyć można m.in. tablety graficzne, wyposażenie pracowni telekomunikacyjnych, systemów operacyjnych i sieci komputerowych, elektroniki i techniki cyfrowej, maszyny wytrzymałościowe, obrabiarki CNC, numerycznie sterowane tokarki, roboty do obsługi procesów produkcyjnych, sprzęt informatyczny do silników samochodowych, zestawy panelowe i ramy blacharskie, rusztowania, stworzenie symulacji pokoju hotelowego dla branży turystycznej oraz wiele innych.

„Wykonanie projektu stanowiło duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne, nie tylko ze względu na konieczność zapewnienia zaawansowanej infrastruktury w dużej skali, ale również ze względu na krótki czas wykonania zadania. Korzystając z naszego doświadczenia przy realizacji tego typu projektów oraz dzięki ścisłej współpracy z siecią podwykonawców, zespołem ekspertów, a także przedstawicielami szkół i Wydziału Edukacji i Nauki UMWD, udało nam się osciągnąć zamierzone cele” – stwierdza Jacek Kujawa z CUBE.ITG.

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Priorytetu 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”, Działania nr 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”. Całkowita wartość projektu to: 67 375 723,72 złotych, w tym kwota dofinansowania z Unii Europejskiej 45 684 060,48 złotych.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *