Integrated Solutions zbuduje Łódzką Regionalną Sieć Teleinformatyczną

Integrated Solutions (IS) podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. IS w ramach konsorcjum będzie realizować przetarg na budowę i uruchomienie części szkieletowej Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej.

ŁRST to projekt infrastrukturalny współfinansowany w ramach działania IV.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Dzięki niemu ma powstać sieć szkieletowa i dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi. Wartość umowy to 29,6 mln złotych brutto. Projekt ma zostać zakończony w ciągu 16 miesięcy.

Celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz jednostkom administracji publicznej na terenie Województwa Łódzkiego.

Utworzona sieć szkieletowa, będzie wykorzystywana także przez służbę zdrowia i połączy wybrane szpitale. Posłuży również upowszechnianiu tzw. telemedycyny, e-zdrowia oraz będzie zapleczem dla realizacji projektu Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM).

Zgodnie z umową konsorcjum wykona projekt techniczny oraz organizacyjny sieci szkieletowej. Dostarczy światłowody umożliwiające połączenie wskazanych lokalizacji. Zbuduje tzw. węzły szkieletowe wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń. Dostarczy i zainstaluje routery MPLS, system DWDM i system zarządzania siecią. Całość systemu objęta zostanie pięcioletnim wsparciem serwisowym.

„W ramach konsorcjum wybudujemy sieć w technologii światłowodowej. Dzięki niej dostęp do Internetu dla mieszkańców województwa będzie szybszy i bezpieczniejszy. W pierwszym etapie projektu skorzysta z niego osiem wojewódzkich placówek medycznych. Technologia, którą wykorzystamy umożliwi m.in. szybkie przesyłanie treści w HD, czyli wysokiej rozdzielczości. Docelowo sieć szkieletowa wraz z planowaną częścią dystrybucyjną będzie umożliwiać także świadczenie usług mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz jednostkom administracji publicznej. To inwestycja, która niewątpliwie przyniesie wiele długofalowych korzyści całemu województwu” – przyznali zgodnie Tomasz Stokowiec, Dyrektor Rynku ICT w Integrated Solutions.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *