Cisza przed burzą, czyli jak to będzie z telekomami

Spółka Infovide-Matrix opublikowała raport pt. “Cisza przed burzą – Operatorzy telekomunikacyjni wobec hiperkonkurencji na rynku usług elektronicznych”Raport opisuje wpływ jaki wywiera na operatorów rozwój niezależnych usług dodanych połączony z rozwojem usług elektronicznych w branżach takich jak media, finanse, zdrowie czy energetyka.

Najważniejszym wnioskiem raportu jest konieczność określenia przez operatorów nowych ról i strategii w kształtujących się ekosystemach usług oraz dostosowania się do efektywnego pełnienia tych ról. Jak podkreślają autorzy raportu, o sukcesie zdecyduje nie tylko posiadana dziś rynkowa pozycja, czy siła marki, ale również właściwie przeprowadzona zamiana architektury oraz organizacji na styku biznesu i technologii.

Z raportu wynika, że usługi, z którymi analitycy rynku telekomunikacyjnego wiążą nadzieje dynamicznego i rentownego wzrostu, są dzisiaj mało widoczne w ofercie operatorów. Świadomość wartości oferowanej przez operatorów klientom skupiona jest silnie wokół usług tradycyjnych. Nowe usługi, z istotną wartością dodaną są marginalne również z punktu widzenia dzisiejszej struktury przychodów i przyjętych dotychczas modeli biznesowych u operatorów telekomunikacyjnych.
Z drugiej strony najważniejsi dostawcy tych usług na polskim rynku zdają się współdzielić przekonanie, że spadek przychodów z usług podstawowych może być zrekompensowany przede wszystkim rozwojem nowych usług, wykorzystujących konwergentną, opartą o protokół IP, infrastrukturę, oraz zaawansowane mechanizmy personalizacji oferty.

Jak podkreślają autorzy publikacji, w najbliższym czasie można spodziewać się zwiększenia aktywności operatorów, aspirujących do bycia liderem w segmentach nowych usług elektronicznych, najciekawszych z punktu widzenia dynamiki wzrostu i marżowości – głównie poprzez alianse, zachęcające potencjalnych partnerów biznesowych do współtworzenia wraz z operatorami ekosystemów usług dodanych.

„Obecnie tradycyjne formuły budowania przewagi konkurencyjnej przestają zapewniać sukces przedsiębiorstwu. Mało który operator może cieszyć się uprzywilejowaną pozycją z tytułu unikalnej oferty, wyższej jakości produkcji, czy niskich kosztów. Praktycznie każda innowacja w krótkim czasie jest kopiowania przez konkurencję. Dlatego w takich warunkach firmy telekomunikacyjne muszą szukać przewagi, angażując się silnie w nową, otwartą formułę usług konwergentnych, świadczonych przez operatorów na rzecz sektora finansowego, energetycznego, czy branży rozrywkowej.” – powiedział Borys Stokalski, Prezes Zarządu Infovide-Matrix S.A.

Autorzy publikacji definiują wzorce strategiczne dla dostawców konwergentnych usług. Formułują postulaty związane z transformacją kluczowych elementów architektury korporacyjnej i organizacji IT. Twórcy raportu proponują ramy transformacji ukierunkowane na zbudowania w niej kluczowych dla obranej strategii cech – takich jak np. elastyczność, łatwość wprowadzania zmian w ofercie czy efektywność procesów. Zaproponowane ramy transformacji zawierają też propozycje procesów zarządzania IT skuteczniej dostosowanych do potrzeb organizacji w czasie adaptowania się firmy do dynamicznie zmieniających się warunków biznesowych.

„Sprawnie funkcjonująca organizacja i architektura IT dopasowana do strategii biznesowej operatora, stanowi kluczowy czynnik pozwalający na uzyskanie dzisiaj przewagi w procesie innowacji produktowej, np. organizacje nastawione strategicznie na szybkie wprowadzanie zaawansowanych produktów powinny wytworzyć w tym celu elastyczne, lekkie środowiska do ich budowania i testowania oraz z, w miarę możliwości, zdecentralizowanym zarządzaniem. Z kolei organizacje nastawione na budowanie swojej przewagi w oparciu o zunifikowane masowe usługi większy nacisk położą na maksymalne uproszczenie i standaryzację architektury i procesów oraz minimalizację kosztów.” – dodaje Dariusz Janeczko, Partner odpowiedzialny za sektor telekomunikacja w Infovide-Matrix S.A.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *